EN facebook

Múzeumok és a Fenntartható Fejlődési Célok

Hogyan reagál a magyar múzeumi világ az ENSZ által meghatározott fenntarthatósági irányelvekre?

2023-04-06 07:00

Az Európai Unió és az ENSZ már régóta együttműködnek a fenntarthatóság érdekében. Az ENSZ először 2000-ben fogalmazott meg nyolc átfogó célt, majd 2012-ben hozzákezdtek egy még átfogóbb, ambíciózus célcsomag kidolgozásához.

 

A 17 Fenntartható Fejlődési Célt tartalmazó dokumentumot, az Agenda 2030-at végül 2015 szeptemberében, New Yorkban 193 tagállam vezetője fogadta el egyhangú döntéssel. De hogyan hatnak ezek a célok a modern múzeumok szerepére és cselekedeteire, és hogyan alkalmazzák a múzeumok a gyakorlatban ezeket a kötelezettségeket? - teszi fel a kérdést cikkében Manuel Charr.

Cikkünkben erre a kérdésre keressük a választ a magyar múzeumi világ tekintetében.

 

Először nézzük meg mik is azok a Fenntartható Fejlődési Célok (továbbiakban FFC-k)?

 

Az FFC-k a 2000-ben elfogadott célokhoz képest nemcsak a fejlődő, hanem a fejlett országokat is cselekvésre buzdítják a jólét előmozdítása és a bolygó védelme érdekében. A célok magukban foglalják “a szegénység felszámolását, az egyenlőtlenségek csökkentését, valamint a természeti erőforrások és az ökoszisztémák fenntartható kezelésének előmozdítását, mint ahogyan a fenntartható, mindenre kiterjedő és igazságos gazdasági növekedést is. Dióhéjban ez annyit jelent, hogy a fejlődés kielégíti a jelen nemzedékek szükségleteit anélkül, hogy veszélybe sodorná a következő nemzedékek azon lehetőségét, hogy kielégíthessék saját igényeiket.” (1)

 

 

A 17 cél a következő:

 

 1. A SZEGÉNYSÉG MEGSZÜNTETÉSE: Megszüntetni mindenhol a szegénység minden formáját. 
 2. AZ ÉHEZÉS MEGSZÜNTETÉSE: Megszüntetni az éhezést, elérni az élelmezésbiztonságot, javítani a táplálkozást és előmozdítani a fenntartható mezőgazdaságot. 
 3. EGÉSZSÉG ÉS JÓLLÉT: Biztosítani az egészséges életet és előmozdítani mindenki jóllétét minden korosztályban.
 4. MINŐSÉGI OKTATÁS: Biztosítani a mindenkire kiterjedő és igazságos minőségi oktatást, valamint előmozdítani az egész életen át tartó tanulás lehetőségét mindenki számára.
 5. NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG: Megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget és segíteni minden nő és lány felemelkedését.
 6. TISZTA VÍZ ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY: Biztosítani az elérhető és fenntartható vízgazdálkodást és közegészségügyhöz való hozzáférést mindenki számára.
 7. MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA: Biztosítani a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiát mindenki számára.
 8. TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS: Előmozdítani a hosszantartó, mindenkire kiterjedő és fenntartható gazdasági növekedést, a teljes és eredményes foglalkoztatást, valamint méltó munkát mindenki számára.
 9. IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS INFRASTRUKTÚRA: Ellenálló infrastruktúrát kiépíteni, előmozdítani az átfogó és fenntartható iparosodást, valamint elősegíteni az innovációt.
 10. EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSE: Csökkenteni az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségeket.
 11. FENNTARTHATÓ VÁROSOK ÉS KÖZÖSSÉGEK: A városokat és a településeket befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tenni.
 12. FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS: Biztosítani a fenntartható fogyasztási szokásokat és termelési módokat.
 13. FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN: Sürgősen fellépni az éghajlatváltozás és hatásai ellen.
 14. ÓCEÁNOK ÉS TENGEREK VÉDELME: Megőrizni és fenntarthatóan használni az óceánokat, a tengereket és a tengeri erőforrásokat a fenntartható fejlődés érdekében.
 15. SZÁRAZFÖLDI ÖKOSZISZTÉMÁK VÉDELME: Védeni, helyreállítani és előmozdítani a szárazföldi ökoszisztémák használatát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, fellépni az elsivatagosodás ellen, megállítani és visszafordítani a talaj pusztulását, valamint megakadályozni a biodiverzitás csökkenését.
 16. BÉKE, IGAZSÁG ÉS ERŐS INTÉZMÉNYEK: Előmozdítani a békés és befogadó társadalmakat a fenntartható fejlődésért, biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést mindenki számára, valamint minden szinten eredményes, elszámoltatható és befogadó intézményeket létrehozni.
 17. PARTNERSÉG A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT: Megerősíteni a végrehajtás módjait és feléleszteni a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében. (2)

 

Kép forrása: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

Hogy a múzeumi világ hogyan kapcsolódhat az FFC-khez, arról Henry McGhie liverpooli ökológus, kurátor jelentetett meg elektronikus formában egy kiadványt még 2019-ben Museums and the Sustainable Development Goals: a how-to guide for museums, galleries, the cultural sector and their partners címmel. A szerző nemcsak a FFC-ket mutatja be részletesen munkájában, hanem azok emberi és környezeti jogi hátterét is, valamint választ ad olyan kérdésekre, hogy miért van szüksége az FFC-knek a múzeumokra és miért van szüksége a múzeumoknak az FFC-kre. Végül hét kulcstevékenységet határozott meg és fejtett ki, amellyel a múzeumok hozzájárulhatnak az FFC-khez.

 

A 7 kulcstevékenység:

 1. A világ kulturális és természeti örökségének védelme és megőrzése a múzeumok falain belül és kívül
 2. Az FFC-k megvalósításával kapcsolatos tanulási lehetőségek támogatása
 3. Kulturális részvétel biztosítása mindenki számára
 4. A fenntartható turizmus támogatása
 5. Kutatások lehetővé tétele az FFC-k megvalósítása érdekében
 6. Belső vezetés, menedzsment és működés az FFC-k megvalósítása érdekében
 7. Külső vezetés, együttműködés és partnerség az FFC-k megvalósítása érdekében

 

Az FFC-k által közvetített kihívások a magyar múzeumi világ szakmai civil szervezete, a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület figyelmét sem kerülte el. 2020. október 15-én a II. Országos Múzeumandragógiai Műhelynap egyik szekciójában a résztvevők a múzeumok és a fenntartható fejlődés kapcsolatáról beszélgettek. Még ugyanabban a hónapban a résztvevők javaslatot nyújtottak be, hogy a Pulszky Társaság álljon élére annak a szükségessé vált fejlődési folyamatnak, mely a hazai múzeumok fenntarthatósági témához való kapcsolódását szorgalmazza. Egy munkaanyag is készült amelyet az Egyesület elnöksége elfogadott és támogatott. Az anyag alapján az Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be a 2021. évi tevékenységre.

 

Elsőként, 2021 tavaszán megkezdték egy, az év őszén indítandó workshopsorozat előkészítését, amelynek érdekében áprilisban sor került egy online konferenciára.

 

A Múzeumok a fenntarthatóságért - Fenntarthatóság a múzeumokban című workshopsorozat felhívása 2021. október 20-án jelent meg a Magyar Múzeumok Online felületén. A 2021. október és 2022. március között megvalósult programsorozatra a Pulszky Társaság képviselői mellett 15 múzeum összesen 27 dolgozója regisztrált. A műhelymunkák során a résztvevők elkészítették esettanulmányaikat és terveiket saját intézményükre vonatkozóan. Az Egyesület tagjai a workshopsorozaton folytatott munkájuk nyomán 2022 márciusában létrehozták az Állományvédemi és Restaurátor Tagozatot a korábbi Műtárgyvédelmi Tagozat utódaként.

 

A pályázati programban szerepelt Henry McGhie munkájának magyar nyelvű kiadása és online közreadása, hogy a műhelymunkák résztvevőin túl is segédanyagot biztosítsanak az érdeklődő intézményeknek. A magyar nyelvű kiadvány 2022. áprilisában vált elérhetővé mindenki számára az Egyesület honlapján. A kötet bemutatására pedig 2022. május 23-án Szentendrén került sor a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) és a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Múzeumandragógiai Tagozata közös szervezésében megvalósult Múzeumok a környezeti fenntarthatóságért című szakmai napon.

 

Kép forrása: Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület

 

2022. júniusában jelent meg a MúzeumCafé magazin 89. lapszáma Zöldmúzeum - ökológiai szemlélet címmel, amit szintén a múzeumok és a fenntarthatóság kapcsolatának szenteltek. A magazin hasábjain bemutatkozott a Beporzók Napja mozgalom is. Ez a természetvédelmi jeles nap 2018-ban indult polgári kezdeményezésként, azóta minden évben március első hétvégéjén (illetve első hetében) zajlanak rendezvények a Kárpát-medencében. A jeles napon évről évre részt vesznek a magyar múzeumok is különböző online és/vagy offline programokkal, amikkel ráirányítják a közönségük figyelmét a beporzó rovarokat érintő veszedelemre.

 

2022-ben kiemelt figyelem irányult a méhekre a Magyar Természettudományi Múzeumban. Európai szinten is kiemelkedő kiállítást rendeztek Tehetsz méh többet! – Zümmögés a múzeumban címmel a Tehetsz méh többet! program és az Országos Méhészeti Egyesület közreműködésével. A tárlat rovarperspektívából mutatta be a beporzók, és különösen a háziméhek munkáját, életünkben betöltött szerepét és a méhészet fejlődését.

 

Kép forrása: MTTM

 

A munka 2023-ban sem áll meg. Immár 5. alkalommal került megrendezésre ez a természetvédelmi jeles nap, sajtótájékoztatójára  a Magyar Természettudományi Múzeumban került sor, ahol a jelenlévők megismerkedhettek a fent említett különleges kiállítással is. Idén a Természettudományi Múzeum egy egész napos, sokszínű programmal várta a látogatókat, nagy sikerét jelzi, hogy több mint 2000 látogató vett részt rajta.

 

2023. február 27-én, hétfőn a XVIII. kerületi Tomory Lajos Múzeumban a Pulszky Társaság Fenntarthatósági Munkacsoportja újabb programjára került sor. A program első felében a résztvevők megismerhették a Tomory egyik új kezdeményezését. A nemzetközi, úgynevezett UPSURGE-projektben magyar részről Budapest XVIII. kerülete vesz részt, és ezen belül a Tomory múzeumban is megvalósul két projekt a közeljövőben: esőkert és zöldparkoló kialakítása történik meg még idén. A program második részében a korábbi workshopsorozat most is jelenlévő résztvevői a záró-esettanulmányaik, projektterveik előrehaladását mutatták be.

 

A Pulszky Társaság 2023. május 8-9-én rendezi meg idei Múzeumandragógiai Konferenciáját, Múzeumi tükröződés: társadalom és környezet/Museum reflection: society and environment címmel. A konferencia egyik szekcióját is a múzeumok és a környezet kapcsolódásainak szentelték. A szekció a Múzeum és környezet. Szempontok a „zöld múzeum” kritériumrendszeréhez címet kapta. Április 7-éig várják előadók jelentkezését.

 

2023-ban a minden évben megrendezésre kerülő Múzeumi Világnap is a Múzemok, Fenntarthatóság és Jóllét témájával foglalkozik. Az  ICOM arra bátorítja a múzeumokat, hogy május 18-én népszerűsítsék a múzeumokban rejlő lehetőségeket a fenntarthatóság és a jóllét elérése érdekében.

 

 

Lábjgyzet:

 

(1) Az idézet forrása: https://unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html

(2) Az FFC-k magyar fordításának forrása: https://unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html

 

 

Borítókép forrása: blog.ausocean.org

muzeológia, múzeumandragógia, #muzeumokajovoert, műhely, Pulszky Társaság, restaurátor, természet
2022-08-02 19:00
Beporzók napja, gyűjtemény, kiállítás, múzeumandragógia, #muzeumokajovoert, műhely, Pulszky Társaság, téma, természet, természettudomány
2023-02-15 14:00
ICOM, külföld, múzeum, #muzeumokajovoert, tárgy, téma, természet
2023-01-06 10:00