EN facebook

Múzeumok a fenntarthatóságért. Fenntarthatóság a múzeumokban - a Pulszky Társaság workshopsorozatáról

BESZÁMOLÓ

2022-08-02 19:00

Az utóbbi években a nemzetközi és immár hazai múzeumok is komolyan elkezdtek azon gondolkodni, hogyan szélesíthetnék ki társadalmi szerepvállalásukat. Korunk politikai, gazdasági, társadalmi változásai közepette, a klímaváltozás, szegénység, társadalmi, politikai és geopolitikai konfliktusok, természeti katasztrófák, az emberi jogok körüli viharos vitákban egyre égetőbb, hogy a múzeumok felismerjék, miként járulhatnak hozzá egy békés, fenntartható jövő építéséhezés eme tevékenységeiket tudatosan alkalmazzák, felerősítsék.

 

A témához kapcsolódó szakmai találkozók során felmerült az igény egy olyan képzés iránt, mely bemutatja az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok keretrendszerét, felhívja a figyelmet a kapcsolódási pontokra, valamint segítséget nyújt a múzeumi szakemberek számára, miként alkalmazhatják a fenntarthatóság elveit a saját szakterületükön belül. A Pulszky Társaság vezetéséhez írásban fordultak a II. Múzeumandragógiai Műhelynap fenntarthatósággal foglalkozó szekciójának résztvevői 2020. októberében, javasolva, hogy a Társaság segítse elő, hogy a hazai múzeumok is képesek legyenek társadalmi szerepvállalásukat a fenntarthatóság témakörében szélesíteni.


A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően, olyan több elemből álló program megvalósítására nyílt lehetőség, mely teret biztosított a múzeumi szakemberek számára kérdéseik megvitatására és fenntarthatósággal kapcsolatos cselekvési tervek kidolgozására.

 


A pályázati programban egy online szakmai konferencia és egy öt alkalmas workshopsorozat megszervezése és lebonyolítása, valamint Henry McGhie: Museums and the Sustainable Development Goals: a how-to guide for museums, galleries, the cultural sector and their partners című munkájának magyar nyelvű kiadása és online közreadása volt a cél.

 

 

Online konferencia - 2021. április 19.

 

A program fő elemének, az 5 alkalmas workshopsorozatnak előkészítéseként, a felmerülő kérdéseknek és igényeknek helyet adva a Föld napja alkalmából rendeztük meg az online eszmecserét a múzeumok fenntarthatósággal kapcsolatos szerepvállalásának lehetőségeiről. A téma időszerűségét mutatja, hogy az eseményre 87 fő regisztrált 36 muzeális közgyűjtemény és kiállítóhely, valamint 27 oktatási intézmény, egyesület és egyéb szervezet képviselőjeként.


A konferencia első felében a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnökének köszöntőjét követően két előadást hallgathattak meg az érdeklődők, múzeumok és fenntarthatóság kapcsolatáról, a fenntartható fejlődési célokról és a Társaság 2021 őszére tervezett workshopsorozatáról. Ezután egy kerekasztal beszélgetés színesítette a programot, majd kisebb csoportokban folytatódott a fenntarthatósággal kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalatok közös megvitatásával.


Végül a kiscsoportok munkájának bemutatása zárta a konferenciát. A program hetven múzeumi és más kulturális területen dolgozó szakember aktív részvételével zajlott.

 

 

Workshopsorozat: 2021. október - 2022. március


A workshopsorozat célkitűzése az volt, hogy bemutassa a fenntarthatófejlődési célokat, felhívja a figyelmet a kapcsolódási pontokra, valamint segítséget nyújtson a múzeumi szakemberek számára, miként alkalmazhatják a fenntarthatóság elveit a saját szakterületükön belül, legyen szó a múzeumok belső működéséről, vagy külső társadalmi szerepvállalásáról.

 

A sorozat témaköreit és tartalmát Henry McGhie - akkor még csak angol nyelven hozzáférhető - munkája alapján állította össze Nagy-Sándor Zsuzsa a program szakmai vezetője. Zsuzsa, a kulturális örökségi szektornak fenntarthatósági stratégiákat és képzéseket kidolgozó, nemzetközi Ki Culture magyar regionális képviselője, 2020-ban Kulturális Örökségi Menedzsment szakterületen szerezte második MA diplomáját, valamint kulturális örökség interpretációs és intézményvezetési szakképesítését.

 

A szervezői csapat tagjai voltak még: Mayer Adél, a Tomory Lajos Múzeum múzeumpedagógusa és Dr. Vásárhelyi Tamás biológus, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület alapító elnöke. A Pulszky Társaság Múzeumandragógiai Tagozata részéről pedig Dr. Kriston-Vízi József tagozatvezető, múzeumi kultúraközvetítő és Antal József tagozatvezető-helyettes, MSc végzettségű tudománykommunikátor.

 

A workshopok létszámát maximum 30 főben határoztuk meg a hatékony kiscsoportos munka érdekében, végül a programra 27 fő regisztrált, 15 intézményből.


Fontosnak tartottuk, hogy a szervezet saját működését is megvizsgáljuk és a workshopok megszervezésén túl egyéb lépéseket tegyünk a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében, ezért az egyesület két képviselőjét is delegáltuk a programra. Ennek eredményeként a Pulszky Társaság 2022. márciusában Dr. Orosz Katalin vezetésével létrehozta az Állományvédelmi és Restaurátor Tagozatot, melynek egyik célja a környezetvédelem és a fenntarthatóság szakmai megvitatására a múzeumi állományvédelem területén.


A workshopok menetéről, tudnivalóiról útmutató készült, támogatva a résztvevőket a technikai és tartalmi részletek követésében, az esettanulmányok elkészítéséhez pedig egyéni és csoportos konzultációk során nyújtottak segítséget a szervezők.

 

A résztvevők két kevéssé ismert online alkalmazással is megismerkedhettek a műhelymunkák során, az egyik a Slack felület, melyen hasznos információkat és olvasnivalókat oszthattak meg egymással az egyes alkalmak között, és amely a további kapcsolattartás eszköze is lehet. A műhelymunkák során pedig a Mural alkalmazással dolgoztak a jelenlévők, amely egy online rajztábla program.


A járványügyi korlátozások miatt 4 alkalommal Zoom alkalmazáson keresztül, online formában tudtuk megtartani a műhelymunkát, a záró alkalmat pedig a korlátozások megszűnésével, 2022. március 20-án már személyesen tudtuk megrendezni.


1. alkalom: Fenntarthatósági definíciók és keretrendszerek a múzeumi szektorban
2021. október 20.

Meghívott előadó: Bárd Edit, a Duna Múzeum volt pr- és marketing munkatársa.
Az első alkalom, a 2030 Agenda 17 Fenntartható Fejlődési Céljának bemutatására fókuszált, valamint bemutatta azokat a szerepvállalási lehetőségeket, melyek a múzeumok számára nyújtanak alkalmat a fenntartható fejlődési célokhoz való kapcsolódáshoz.

 

 

2. alkalom: Múzeumi kulcstevékenységek a fenntarthatóság érdekében, múzeumi gyakorlatok vizsgálata
2021. október 27.
Henry McGhie fent említett munkája hét kulcsfontosságú tevékenységi formát nevez meg, melyek hatékony módjai, hogy a múzeumok hozzájárulhassanak a Fenntartható Fejlődési Célokhoz. A második alkalom során a résztvevők Nagy–Sándor Zsuzsa előadása segítségével megismerhették ezeket a tevékenységi formákat nemzetközi és hazai múzeumi példák mentén.

 

3. alkalom: Saját munkánk és a fenntarthatóság, továbblépési irányok kidolgozása
2021. november 11.
A résztvevők saját szakterületüket megvizsgálva tártak fel problémákat és megoldási lehetőségeket a fenntarthatóság témakörében.

 

4. alkalom: Cselekvési terv kidolgozása
2021. november 22.
A résztvevők kiscsoportokban dolgozva a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák megoldásának cselekvési tervét dolgozták ki.

 

5. alkalom: Esettanulmányok és cselekvési tervek bemutatása
2022. március 21.
Helyszín: Tomory Lajos Múzeum, Pestszentlőrinc

 

A résztvevők a műhelymunkák feladatai során feltárták, hogy miként jelennek meg az intézményük dokumentumaiban (küldetésnyilatkozat, alapító dokumentum, stratégiai terv) a fenntarthatóság és annak pillérei, hogy saját munkájukkal mely kulcstevékenységekhez járulhatnak hozzá, illetve azt, hogy melyekhez szeretnének kapcsolódni. Megvizsgálták azon lehetőségeket és akadályokat, melyek a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvéseikhez kapcsolódnak, valamint egy-egy problémát kiválasztva cselekvési tervet készítettek, eredményeiket pedig egy esettanulmány keretében összegezték.


A műhelymunkák záró alkalmán végül hat múzeum és a Pulszky Társaság képviselői mutatták be elkészült esettanulmányaikat és terveiket a saját intézményükre, szervezetükre vonatkozóan:

 

Demeter-Guba Erzsébet, Kovács Éva Marianna (Gödöllői Királyi Kastély);

 

Fehér Zsuzsanna (Ludwig Múzeum);

 

Pálfi Csilla (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

 

Megyesi Alexandra, Szapu Julianna Szulamit (Magyar Természettudományi Múzeum);

 

Csatlós Judit (PIM Kassák Múzeum);

 

Kalló Regina, Dr. Orosz Katalin (Pulszky Társaság);

 

Kovács Dóra (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár)Az online elérhető magyar nyelvű szakmai kiadvány közreadása - 2022. április

Kiemelt cél volt, hogy a műhelymunkák résztvevőin kívül több magyar múzeum számára is hozzáférhetővé tegyük Henry McGhie hiánypótló munkáját, ezzel könnyen elérhető, digitális segédanyagot biztosítva az intézményeknek.

 

Henry McGhie köszönti a workshop résztvevőit 2022. március 21-én a Tomory Lajos Múzeumban.


A kiadvány fordítását, szakmai és nyelvi lektorálást követően ”A múzeumok és a fenntartható fejlődési célok” címmel 2022 áprilisában vált mindenki számára elérhetővé a Társaság honlapján.


2022. május 23-án pedig a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjával együttműködve egy szakmai nap keretében ismerhette meg a kiadványt a múzeumi nagyközönségnek.


A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően egy olyan program valósult meg, mely során szakmai párbeszéd indult napjaink egyik legfontosabb globális kérdéséről, teret adva tapasztalatok és ötletek megosztásának, szakmai kapcsolatok és együttműködések létrejöttének.


A Pulszky Társaság Múzeumandragógiai Tagozata a jövőben is támogatni kívánja a múzeumok és fenntarthatóság témájával foglalkozó kérdések szakmai megvitatását, a jó gyakorlatok bemutatását elősegítve a hazai múzeumi szférában az információcserét és tájékozódást.

 

 

Borítókép:

A workshopok szervezői és "végzett" résztvevői 2022. március 21-én a Tomory Lajos Múzeumban.

 

képzés, muzeológia, múzeumandragógia, #muzeumokajovoert, műhely, Pulszky Társaság
2021-10-17 18:00
felhívás, muzeológia, múzeumandragógia, #muzeumokajovoert, műhely, Pulszky Társaság, természet
2020-10-30 07:00
képzés, külföld, #muzeumokajovoert, műhely
2022-05-24 20:00