EN facebook

MúzeumTrip! A múlton keresztül a jövőbe – Szemléletváltás a Kanizsai Dorottya Múzeumban

változás

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca és Győr után most a  Mohács 100 éves intézményébe, a Kanizsai Dorottya Múzeumba kalauzoljuk el olvasóinkat! Az intézmény története, gyűjteményei, állandó kiállításai után a múzeumban zajló szemléletváltásról olvashatunk.

 

 

Számtalan kihívással kell megküzdenie napjainkban annak, aki egy múzeum gyűjteményi anyagának életben és köztudatban tartásán dolgozik. A magyar múzeumi világban jelentős szemléletváltás zajlik a muzeális intézmények ellátandó feladataival, és a látogatókhoz való viszonyával kapcsolatban. Hogy e változó helyzetben meg tudjanak felelni, az intézményeknek évtizedes beidegződéseiket, és szokásaikat kell felülírni.

 

A múzeumok elsődleges küldetése a kulturális örökség tárgyainak gyűjtése, megőrzése, gondozása, és feldolgozása, azonban manapság legalább ilyen fontos szerepet kap a birtokukban lévő szellemi és tárgyi anyagok, illetve kutatási eredmények közzététele, és azok megismertetése a társadalom különböző rétegeivel. E szerepkörükben a múzeumok a tradicionális értékeket közvetítve teremtenek új kultúrát múlt és jelen határán, illetve katalizátorként működhetnek közre korunk társadalmi problémáinak megoldásában (pl. az identitástudat fejlesztése). A múzeumi kultúraközvetítésben fontos szerepe van az oktatási intézményekkel együttműködésben megvalósuló oktató-nevelő tevékenységnek. Az ismeretátadás és oktatás mellett a múzeumok élményt, tapasztatlatot és kulturált időtöltést biztosítanak (rekreáció), emellett társadalmi térként is funkcionálnak, lehetőséget teremtve ezzel pl. a helyi közösségek, és nemzetiségek számára identitásuk őrzésére, kinyilvánítására.

 

A Kanizsai Dorottya Múzeum alapfeladata Mohács és környékének történeti és néprajzi kutatása, valamint a magyarországi horvátok, szerbek, szlovének tárgyi és szellemi emlékeinek gyűjtése, megőrzése, feldolgozása. Feladata továbbá a gyűjteményi anyag sokoldalú közzététele, az ahhoz való széleskörű hozzáférés biztosítása. Mohács város és a magyarországi déli szlávok kulturális örökségének megóvása mellett a tárgyi emlékek, az életmód és a szokások bemutatásával, segíti az elmúlt korok és a néphagyományok jobb megértését, hozzájárulva ezzel Mohács város és a magyarországi horvátok, szerbek, szlovének kultúrájának népszerűsítéséhez.

 

Az 1997. évi CXL törvényben rögzített múzeumi szakmai feladatellátást elsődlegesnek tartva a Kanizsai Dorottya Múzeum célja, hogy kiállítótermi funkcióján túl közösségépítő, oktató-nevelő, kultúraközvetítő hely legyen. A múzeumokat érintő 21. századi kihívásokra működési területei fejlesztésével, szolgáltatásai megújításával kíván válaszolni az intézmény.

 

Digitalizáció és online tartalomfejlesztés

 

Napjaink múzeumi feladatrendszerében a kultúraközvetítés olyan új fajtái is megjelentek, mint pl. a virtuális térben létező tartalmak közzététele, minél több emberhez való eljuttatása. A Kanizsai Dorottya Múzeumban 2014 óta zajló digitalizációs folyamat az intézmény gyűjteményi anyagának átláthatóbbá tételét, revízióját, kutathatóságát, állományvédelmét szolgálja. Eddig a múzeum adattára, illetve 20 748 fotó, 1575 textil, és 2 helytörténeti tétel került rögzítésre ily módon. E tartalmak a múzeum honlapján tekinthetők meg. A digitális adatbázisba feltöltött tartalmak az internet segítségével nyilvánossá váltak, bárhonnan elérhetők, jelentős kényelmet biztosítva ezzel a felhasználók számára.

 

Az online térben való megjelenés folyamatát a COVID-19 által okozott járványügyi helyzet felgyorsította.  Az intézmény munkatársai ezen időszak kezdete óta azon dolgoznak, hogy a kultúrához való hozzáférés lehetőségét a múzeum zárva tartásának idején is biztosítsák. Közösségi oldalaikon (Facebook, Instagram) igyekeznek minél több online elérhető tartalmat megosztani felbecsülhetetlen értékű néprajzi, és helytörténeti gyűjteményükből. Első lépéseként a 2020. február 20-án megnyílt, Busójárás másképp – Farsangi népszokásunk művészeti alkotásokban” című időszaki kiállítást tették virtuálissá.

 

 

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretén belül – melynek célja a magyarországi múzeumok, és a múzeumlátogatás népszerűsítése – 2020. május 15-én, Nepomuki Szent János, a „vízenjárók” védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan a Kanizsai Dorottya Múzeum egy egész napos rendezvénnyel várta volna a látogatókat, amely az időközben kialakult helyzet miatt sajnos elmaradt. A látogatóknak azonban így sem kellett lemondani erről a szép és látványos néphagyományról, ugyanis a múzeum Facebook oldalán egy tematikus hetet indított. 2020. május 11. és 16. között naponta posztolt információkat, érdekességeket Nepomuki Szent Jánosról, illetve a mohácsi dunai vízi életről. Emellett virtuálisan is elérhetővé tette „Népek találkozása a Mohácsi Dunánál” című állandó kiállításának a Dunához fűződő tevékenységeket, szokásokat bemutató kiállításrészét is.

A tárlatot az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni: https://poly.google.com/view/2jp9XuGyNMe

 

Részlet a Dunához fűződő tevékenységeket, szokásokat bemutató kiállításrészből

 

A Nepomuki Szent János mohácsi ünnepéről készült összefoglaló interjú itt érhető el:

 

 

Múzeumpedagógiai újratervezés

 

A múzeumi látogatóvá, illetve a kulturális örökség megbecsülésére és használatára való nevelést gyermekkorban kell elkezdeni. A múzeumokban található demonstrációs tárgyakon keresztül pl. jól elmesélhető egy-egy népcsoport története, szokásai, életmódja. A mindent megnéző és végeredményben felületes összbenyomást eredményező múzeumélmény helyett, a tartós tudás és emlék létrehozására törekvő látogatóvezetésből nőtt ki a múzeumpedagógia, amely napjainkra önálló pedagógiai ággá alakult. A múzeumi élmény központi eleme a valódiság, hiszen a múzeumban zömmel nem virtuális, hanem valóságos tárgyakkal találkozik és ismerkedik meg a gyermek. E foglalkozások lényege az új, ingergazdag környezet intenzív hatása, és a gyermekek aktív részvétele a múzeumi tevékenységben. A Kanizsai Dorottya Múzeum célja, egy az eddiginél korszerűbb múzeumpedagógiai program kidolgozása, és hatékony együttműködés kialakítása (elsősorban) a környezetében található közoktatási intézményekkel.

Mohács egy multikulturális atmoszférájú város. Az itt élő horvát és német lakosság nemzetiségi identitásának megőrzésében – a kisebbségi önkormányzatok és kulturális egyesületek tevékenysége mellett – nagy szerepe van a nemzetiségi óvodáknak és a helyi általános iskolákban működő horvát és német nemzetiségi nyelvoktató osztályoknak. A Kanizsai Dorottya Múzeum múzeumpedagógiai szolgáltatásának újragondolását, többek között, a horvát és német nemzetiségi népismeret oktatásával összhangban kívánja megtenni. Az interaktív foglalkozásokon kisfilmek, eredeti hangfelvételek, korabeli fotók, élőben látható és kipróbálható demonstrációs tárgyak, felpróbálható öltözékek segítségével kívánnak az ifjúságnak élményt nyújtani, illetve ekképp próbálják őket érzékenyíteni a magyar, horvát, német népi kultúra iránt.

 

Farsangi múzeumi foglalkozás

 

Programkínálat-fejlesztés

 

Egy múzeum egyfelől része a kultúriparnak, másfelől a képiség, a teatralitás, az élménycentrikusság folytán közelebb is kerül a nézőhöz, aki ma már korántsem az a passzív látogató, mint korábban. Az évtizedeken keresztül fennálló állandó kiállítások kora lejárt. Egy kisvárosi környezetben a helyi lakosság érdeklődésének fenntartása, növekedése, a látogatottság felfutása az időszaki kiállításokkal, és a rendszeres programokkal biztosítható. A Kanizsai Dorottya Múzeum célja olyan nívós vándorkiállítások meghívása más múzeumokból, amelyek látogatóközönsége számára érdekes lehet, azaz házhoz hozni a magyar kultúrtörténet értékeit. Emellett nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a múzeum saját anyagának bemutatására, hiszen néprajzi és helytörténeti gyűjteményük a mohácsi lakosság identitásának és helyi tudatának erősítésében fontos szerepet játszik. Ennek érdekében évente egy nagy, több hónapig látogatható időszaki kiállítást terveznek gyűjteményünk eddig be nem mutatott darabjaiból. Az idei évben a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójához kapcsolódóan „Egy határmenti kisváros élete az 1920-as években” címmel készül kiállítás. A fennmaradó időszakokban továbbra is lehetőséget biztosítanak a mohácsi és környékbeli képző-, és népi iparművészeknek a bemutatkozásra.

 

Látogatók a „Volt egyszer egy Halászcsárda” című nagy sikerű időszaki kiállításon

 

A Kanizsai Dorottya Múzeum kiemelten fontosnak tartja a minőségi szórakozási formák kínálatát. Célja, olyan többlettel rendelkezni, amelynek következtében még erősebb szálakkal kötődhet környezetéhez. Az intézmény minden évben nagy sikerrel rendez programokat a „Múzeumok Éjszakáján”. Víziója: öt éven belül Mohács város évente ismétlődő programkínálatában állandó helyet szerezni, egy a saját szervezésében megvalósuló önálló programmal. Ennek létrejöttéig az intézmény a már meglévő városi nagyrendezvényekbe kapcsolódik be múzeumi programmal (pl. Busójárás, Nepomuki Szent János ünnepe, Dunamenti Halfesztivál, Mohácsi Csata Emlékünnepség, Szüreti- és Borfesztivál).

 

Múzeumok Éjszakája, 2019 (1)          

 

Múzeumok Éjszakája, 2019 (2)

 

A Kanizsai Dorottya Múzeum a tágabb értelemben vett kultúrának is helyet kíván adni, hiszen a különféle nem múzeumi szervezésű kulturális események, és közösségi programok (pl. konferenciák, kamara koncertek, könyvbemutatók, játszóházak, mentálhigiénés foglalkozások stb.) befogadásával olyan érdeklődőkre is szert tehet, akik maguktól esetleg nem látogatnának meg egy múzeumot. Az intézmény elengedhetetlennek tartja célközönségének megismerését, ezért a jövőben egy online látogatókutatást kíván végezni.

 

A Továbbtanuló Horvát (Sokac) Fiatalokért Alapítvány karácsonyi ünnepsége a Kanizsai Dorottya Múzeumban, 2019

 

A fentiekben a Kanizsai Dorottya Múzeum fejlesztési terveinek egy kis szeletét mutattuk be. A program sikeres megvalósulása az ott dolgozó munkatársak reményei szerint számbeli és minőségi ugrást fog eredményezni a múzeum működésében, amelynek eredménye egy sokak által látogatott, élettel teli intézmény.