EN facebook

Ilyen volt a Múzeumandragógiai Tagozat pécsi műhelye 2023-ban

BESZÁMOLÓ

2023-10-02 19:00

Immár harmadik alkalommal tartotta meg Pécsett, a Vasváry-házban őszi első műhelynapját a Pulszky Társaság Múzeumandragógiai Tagozata. Ezúttal a lokális és regionális múlt örökség közös nemzeti és nemzetiségi jellegének identitás-kapcsolódásai kerültek előtérbe. 2023. szeptember 22-én, pénteken a JPM Vasváry-ház kiállítóhelyén gyűltek össze különféle közgyűjtemények, örökség-pontok, képző intézmények munkatársai és múzeumbarát civilek.

 

A házigazda intézmény hivatalos képviseletében Simon Béla igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket. Őt követte dr. Kriston-Vízi József (PT-MME tagozatvezető) kezdeményező, aki felidézte a 2020 nyarán megfogant pécsi múzeumandragógiai műhelynapok eddigi állomásait s üdvözölte a lelkes „kemény mag” (Pécsvárad, Pécs, Szekszárd, Szedres, Dombóvár) jelenlévő tagjait, valamint az új arcokat, mint pl. a Pécsi Egyházmegye, a NÖF Jakováli Dzsámi munkatársai, Paks Városi Múzeum új igazgatója, Óbudai Múzeum, Laczkó Dezső Múzeum s a Zsolnay Örökségkezelő delegálta kollégák. W. Müller Judit főmuzeológus a nap célját és részletes programot ismertette s mutatta be a részprogramok téma gazdáit.

 

 

 

Először Pásztor Andrea történész-főmuzeológus mutatta be az előző évek szakmai és kulturális civil hálózatépítés egyik sikeres módszertani jó gyakorlatát, a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek országos nagyprogram keretében megvalósított Játszd el magad! című mintaprojektet.

 

 

Őt követte Gál Éva történész, osztályvezető, a bemutatásra és feldolgozásra kerülő Hűséggel és bátorsággal című kiállítás vezető kurátora, aki a forgatókönyv-író és tárgyközpontú muzeológus munkájában és gyakorlati gondolkodásában történt jelentős fordulatról beszélt őszintén. A nyíltság, a kritikusság és önkritikusság, egyúttal a más(ik) maximális tisztelete és megbecsülése, pozitív nyitottság egyébként – miként korábban, most is – az egész napra jellemző volt.

 

Hoffmanné Toldi Ildikó, aki a hivatkozott projektben még külsős szakmai együttműködő volt, fogta a tartalmi munkához szükséges idő és az egyre szárnyalóbb gondolatok és ötletek gyeplőszárát (is) professzionális módon! Itt kapcsolódott be az utalás szintjén korábban többször is említett Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesület (KACS, al. 2011) oszlopos tagja, drámapedagógus, játék-tréner Bognár Csaba, akinek vezetésével az összes résztvevő egy igen változatos, nyitottságot, bizalmat és bátorítást, a nehézségek ellenére is lehetséges felülkerekedést sugalló és bizonyító majd’ egy órás játék-mozgás-helyzet gyakorlatot abszolváltunk. A Magyar Géniusz pályázati támogatás forrásából megvalósult in situ kiállítás első két termének üzenetét spontán alkotott, kiscsoportos szerepjáték-etűdök révén, számos rögtönzött ötlettel dolgoztuk fel. Az egyéni és közös tanulságokat szintén együtt, őszinte zárt körben beszéltük meg. Az őszi kert és a sütő melegének finomságaival teli büfé asztal kínálata ütemesen és bíztatóan apadt, kiválóan szolgálta a résztvevők energia pótlását Müller Juditék további figyelmessége révén.

 

 

 

Sziray Zsófia az SZNM – MOKK módszertani munkatársa a már eddig is elhangzott pécsi-pécsváradi projekt bemutatásra mintegy erősítés gyanánt is mutatta be részletesen az Esélyt a múzeummal című tanulmánygyűjteményt s szólt annak néhány későbbi visszhangjáról is (Dabi-Farkas Rita szerk., Múzeumi iránytű 16. kötet).

 

Ezt követően Hoffmanné Toldi Ildikó egy releváns, ötlet- és gondolatgazdag prezentációját hallhattuk, - s kaptunk általa újabb szellemi muníciót szűken vett szakmai mozgástereinkhez, de azon túlra egyaránt („…egy projektből több projekt”; ember-gyermek központú módszerek, technikák múzeumban is). Már akkor is többen kérték, Ildikó elérhetősége: toldi.ildiko@jpm.hu.

 

Az ebédszünet a hasznos név-, cím- és további tapasztalatcserét is szolgálta, valamint azt, hogy a csodálatos időben az e napokban zajló VII. Pécs Tanuló Város Fesztivál nyílt színi programjaiba is betekinthessünk.

 

A délutáni program már a Csontváry Múzeum épületében folytatódott. Itt kaptunk részletes, beavató és olykor érthető szakmai dilemmákat is felvonultató prezentációt Pásztor Andreától, aki a Széchenyi tér északi részén felújításra került és – szakaszos berendezéssel és megnyitással - végre igazi múzeumi és hiteles kiállítási centrummá váló nagyszerű épületbe álmodott A hely szelleme című komplex történeti kiállításról szólt. Kérdések, alkotó beszélgetés egyaránt kísérte Andrea alapos és látványos ismertetőjét.

 

A program Tillai Gábor történész, jeles kulturális menedzser nagyszerű tárlatvezetésével zárult a Csontváry 170, majd a Másik nyolcak. Festőnők a magyar képzőművészetben című kiállítások tereinek élvezetes bemutatása során.

 

 

A csúcsidőben 22 főnyi résztvevő és szervező örömmel és elégedetten nyugtázta a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és a Janus Pannonius Múzeum nagyszerű együttműködését annak érdekében, hogy: az  ICOM új múzeumi  definíciójára fókuszálva körül járhattuk,  miként lehet attitűdformáló egy mintaprojekt egy folyamatosan önfejlesztő vidéki múzeum és partnereinek együttműködésében, életében.

emlékezet, muzeológia, múzeumandragógia, műhely, Pulszky Társaság
2022-09-28 14:00
gyűjtemény, kiállítás, közlekedés, múzeumandragógia, Pulszky Társaság, technika
2023-07-16 20:00
múzeumandragógia, műhely, Pulszky Társaság, tanulás, virtuális
2021-01-05 07:00