EN facebook

FELHÍVÁS: jó gyakorlatok bemutatására a 15. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián

FELHÍVÁS

A 2023. évi 18. Múzeumok Őszi Fesztiválját lezáró országos szakmai rendezvényt 2023. november 6-7-én Debrecenben Hiteles variációk címmel szervezzük meg, reflektálva az idén a Jövő! Menő! Múzeum! mottóval szervezett fesztivál egyik központi gondolatára:  a múzeumokra, mint hiteles információforrásokra.

 

A múzeumok ezen szerepének és felelősségének tudatosítását a jelenkorunkat uraló információáradatban kiemelten fontosnak érezzük, ezért a fesztivál alatt nagy hangsúlyt fektetünk a múzeumokban zajló tudománykommunikációra, a jelenkor kihívásaira is reagáló kutatások és tudományos eredmények fogyasztható és élményszerű múzeumi bemutatására, a hitelességre törekvő múzeumi tartalmakra és működésmódra.

 

Címadásunkkal a 2015-ben Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Hiteles hely a múzeum címmel szervezett 7. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciára is visszautalunk, mely akkor azt vizsgálta, hogy miként lehet egyszerre a hiteles tudás közvetítésének színtere és nyitott, látogatóbarát a múzeum.

 

Témaválasztásunkkal kapcsolódni kívánunk az ICOM új múzeum definíciójához is, mely a múzeumok demokratikus társadalomban kifejtett és ideálisnak elgondolt működését állítja a középpontba, és a 21. század konfliktusaira érzékeny, a múzeumok közszolgálati szerepére reflektáló kifejezéseket vonultat fel: „A múzeum …elősegíti a sokszínűséget és a fenntarthatóságot. Etikusan, szakszerűen és a közösségek részvételével működik és kommunikál, változatos tapasztalatot nyújtva az oktatás, a szórakozás, a reflektív gondolkodás és a tudásmegosztás terén.”

 

A többszólamúság jegyében egyetlen igaz és üdvözítő megoldás helyett a hitelességhez vezető különböző megoldásokat, mint egyenrangú variációkat szeretnénk a maguk őszinteségében láttatni.

 

A kétnapos szakmai rendezvényen a múzeumi hitelesség kérdéskörét átfogóan érintő felvezető előadás után az önmagukat sikeresen és hitelesen pozícionáló muzeális intézmények mutatkoznak be, majd interaktív múzeumi fórum keretében is megvitatjuk a témát, szó lesz többek között a múzeum hitelességét segítő példaértékű tudományos és egyéb együttműködésekről is. A konferencia második napján a hazai muzeális intézményeknek a konferencia nyílt felhívására beérkezett és a programba beválogatott múzeumpedagógiai jó gyakorlatait ismerhetjük meg két szekcióban.

 

 

NYÍLT FELHÍVÁS

 

Muzeális intézmények munkatársainak jelentkezését várjuk a 15. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia témájához kapcsolódó, múzeumi illetve múzeumpedagógiai jó gyakorlatok 10 percben történő bemutatására.

 

Javasolt témák:

  • hitelességre törekvő múzeumpedagógiai műhely – együttműködések a kurátorokkal
  • szakmai elismeréssel rendelkező múzeumpedagógiai programok és múzeumpedagógus kollégák, mint a hiteles múzeumi működés katalizátorai
  • múzeumpedagógia hiteles műtárgymásolattal vagy inkább anélkül?
  • hogyan lehet jól összehangolni a műtárgyak megóvását és bemutatását?
  • a múzeumok saját gyűjteményeiben végzett kritikai revízió, és ezt követő szelekció
  • hiteles információk átadása a múzeumi munkatársak generációi között
  • a hitelesség megjelenítése a múzeumi kommunikációban
  • a hitelesség megjelenítése a múzeumi marketingben

 

A jó gyakorlatok bemutatására a konferencia második napján két párhuzamosan zajló szekció keretében kerül sor.  A jó gyakorlat bemutatása vetített prezentáció vagy interaktív bemutató formájában is történhet. A jó gyakorlatot bemutatók részvétele az Országos Múzeumpedagógia Konferencia mindkét napján ingyenes, online regisztráció részükről is szükséges.

 

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 5.

 

A jelentkezési felület itt érhető el.

 

 

További információ

díj, felhívás, gyűjtemény, múzeumpedagógia, műhely, téma
2023-07-17 16:00
díj, felhívás, múzeumpedagógia, téma
2023-07-18 07:00
állományvédelem, felhívás, képzés, muzeológia, műhely, restaurátor
2023-07-09 18:00