EN facebook

Európa kulturális intézményei a digitális térben - Tervek és kihívások 2024-ben az Europeana Aggregators’ Forum hágai találkozóján

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja – OMMIK (későbbiekben MNM OMMIK) képviseletében lehetőséget kaptam, hogy 2024. március 25. és 26. között személyesen részt vegyek az idei év első Europeana Aggregators’ Forum (későbbiekben EAF) találkozóján, Hágában, Hollandiában. Az évente kétszer (tavasszal és ősszel) megrendezésre kerülő hibrid találkozó célja a tagok tájékoztatása az EAF-ban zajló projektek haladásáról és a digitális gyűjtemények publikálását érintő követelmények változásáról. 

 

Az EAF az Europeana aggregátor intézményeit összefogó ernyőszervezet, amely operatív és stratégiai szinten koordinál minden olyan tevékenységet, amely az aggregációs ökoszisztéma hatékony működéséhez szükséges. A tematikus és domén aggregátorok feladata azoknak a kulturális intézményeknek az összefogása és támogatása, akik szeretnék tartalmaikat, hozzáadott információval ellátva, minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni.

 

A Magyar Nemzeti Múzeum MuseuMap aggregációs szolgáltatása idén célul tűzte ki, hogy több mint 130.000 rekordot publikáljon az Europeana felületén. 2022-ben csatlakoztam az MNM OMMIK csapatához, 2023 óta az aggregációs szolgáltatást érintő metaadatok koordinálásával és az Europeana felé szolgáltatott rekordok feltöltésének menedzselésével foglalkozom. 

 

A találkozón résztvevő intézmények képviselői olyan előadásokat tartottak, melyek jelentősen bővítették az aggregációs folyamatok menedzselésével kapcsolatos tudásomat, és arra inspiráltak, hogy még inkább elmélyítsem a szakterülethez kapcsolódó ismereteimet. A közös eszmecserék során lehetőségem nyílt betekintést nyerni más országok intézményeinek gyakorlatába is.

 

A Holland Királyi Könyvtár épülete

Fotó: Derzsy Dorottya Marianna

 

A konferencia első napja a holland időjárásra jellemző, borongós hétfői napra esett. A vasútállomás mögött tornyosuló irodaházak között beleolvad a környezetbe a modern építésű Holland Királyi Könyvtár – formája és stílusa mind kívülről, mind belülről bámészkodásra ösztönzi az embert. A könyvtár előterébe érkezve több ismerős arcot véltem felfedezni a tavaly Budapesten szervezett EAF-ról. A nap az egy héttel korábban megtartott Europeana Alapítvány közgyűlésén elhangzottak összefoglalásával kezdődött, amely lényegében a mostani fórum témáit fedte le.

 

A találkozó első napján nyolc különböző tematikájú előadást hallhattunk az előadóktól. Az első előadást az Europeana két metaadat koordinátora, Maša Škrinjar és Hugo Manguinhas tartotta a Persistent Unique Identifier (olyan egyedi azonosítók, amelyek a digitális objektumok állandó azonosítására szolgálnak) használatának témájában.

 

Az előadók ismertették a közös európai adattér rekordjainak egyedi azonosítókkal való ellátására vonatkozó követelményeit. Elsősorban a könyvtárakat szólították meg ebben a témában, így a preferált azonosító formátumok az ARK (Archival Resource Key) és a DOI (Digital Object Identifier) azonosítók voltak.

 

Aki már vett részt EAF meetingen (akár személyesen, akár online) tudja, hogy egy-egy téma bemutatását egy csoportos, moderált beszélgetés, azaz “Breakout Rooms” követ.  A kis létszámú csoportokban főleg olyan kérdésekre kerestük a válaszokat, melyek az egyedi azonosítók alkalmazására vonatkoztak. A csoportbeszélgetés során arra jutottunk, hogy bár az egyedi azonosítók használata elsősorban a könyvtárak és az archívumok számára előnyös, ugyanakkor a múzeumokban is megfontolandó lehet az alkalmazásuk. Az egyedi azonosítók közös európai adattérbe való implementálásával kapcsolatban azt a következtetést vontuk le, hogy az aggregátoroknak fontos szerepe van az egyedi azonosítókkal kapcsolatos tudás képzések formájában történő átadásában a partnerintézmények számára.

 

Valentine Charles, az Europeana adatszolgáltatási igazgatója rövid előadásában a TwinIt! kampányt ismertette. Az Europeana projektje 2023-ban indult és 2024-ben fejeződik be. Feladata, hogy támogassa azokat az intézményeket, amelyek az európai kulturális örökség digitalizált javainak megőrzésére és bemutatására fókuszálnak.

 

Valentine a kampány jelenlegi szakaszáról beszélt, azokról az újításokról és eredményekről, amelyek a legutóbbi EAF találkozó óta születtek. Bemutatta a projektben résztvevő országokat és 3D-s objektumaikat, reflektált a műemlékek és épületek digitális modellezésével kapcsolatos új kihívásokra, amelyeket a kedvezőtlen időjárási viszonyok okoztak, valamint felvezette az Europeana felületén elérhető 3D-s elemekre vonatkozó útmutatóban eszközölt frissítéseket.

 

Ezt követően a “Lightning Talks” szekcióban az előadók röviden (10 percben) beszéltek egy-egy adott témáról:

 

Henning Scholz az Europeana partner- és üzemeltetési menedzsere az új típusú metaadat- szolgáltatókkal kapcsolatos kihívásokról beszélt, továbbá ismertette az Europeana felületén való publikálásra vonatkozó követelmények szigorítását. Kitért az átadandó rekordok metaadatainak részletes kitöltésére és kiemelte a tartalomra vonatkozó új feltételek (képminőség) fontosságát is, hiszen a közös európai adattér a minőségi rekordok publikálását hivatott megvalósítani. Scholz hangsúlyozta a publikálandó rekordok metaadat és tartalmi szintjeire vonatkozó követelményeinek szigorítását is: az aggregátoroknak immár az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük: tartalmi szintek tekintetében a 2-es szinttől, metaadat szint tekintetében pedig A szint fölött fogad rekordokat az Europeana. (További információ az alábbi linken olvasható a publikálási szintekkel kapcsolatban.) 

 

Antonella Fresa, a PHOTOCONSORTIUM egyesület alelnöke, az EUreka3D projekt státuszáról tartott beszámolót, továbbá ismertette a projekttel kapcsolatos közelgő eseményeket és az azokon való részvétel lehetőségeit. A projektet a Digitális Európa program azért hozta létre, hogy a csatlakozó tagállamok kulturális örökség szektorainak digitális átalakulását támogassa, kifejezetten a 3D-s modellek létrehozása, tárolása, megjelenítése területén. 

 

A továbbiakban három projektismertetést, eredménybemutatást hallgathattunk meg:

 

Az AI4Culture projekt ismertetésében a téma a mesterséges intelligencia bevezetésének akadályai a kulturális örökség ágazatában volt. A projektet a görög Ethnicon Metsovion Polytechnion vezeti, 2023-ban indult és 2025-ben fogják lezárni. Célja egy olyan platform fejlesztése, amely hozzáférést biztosít a mesterséges intelligenciával kapcsolatos eszközök/programok forrásaihoz.

 

DE-BIAS projekt prezentációjában a social media platformon lehetséges crowdsourcing megoldásokat ismertették. A DE-BIAS projekt rendeltetése, hogy a mesterséges intelligencia eszközeivel támogassa a digitális gyűjtemények katalógus adatainak publikálását, valamint a hátrányos helyzetű közösségek történetének elmesélését egy befogadóbb megközelítésben.

 

5d Culture projekt prezentáció esetében a kulturális vagyon újrafelhasználásra láthattunk jó gyakorlatot (pl: inklúziós törekvések). A 2023-ban indított, egy éves időtartamra tervezett projektet a Digitális Európa program finanszírozza, és feladata a 3D-s kulturális örökségek újrafelhasználásának támogatása olyan területeken, mint például az oktatás, a turizmus és a kreatív szektor. 

 

A fórum első napja egy közös vacsorával zárult, ahol kötetlen eszmecserére volt lehetőségünk. Alkalmam volt betekintést nyerni más országok aggregációs gyakorlatába, illetve azt is megfigyeltem, hogy nemcsak a hazai múzeumi szférára jellemző, hogy a kutatók körében kicsi a hajlandóság a kutatási eredmények online térben történő közzétételére, hanem nemzetközi szinten is hasonló a kollégák tapasztalata. Természetesen a munka mellett beszélgettünk országaink szokásairól és különlegességeiről is.

 

Fotó: Derzsy Dorottya Marianna

 

A kedd reggel egy tanulságos és minden intézmény számára hasznos, interaktív résszel indult, amelynek címe Adatmegosztás a közös európai adattérben volt. Ennek során azt kaptuk feladatul, hogy mutassuk be a képviselt aggregátor intézményünket, és beszéljünk arról, hogy munkánk során milyen adattípusokat továbbítunk az Europeana felé. A rövid bemutatkozások és ismertetések után a “Breakout Rooms” szekcióban csoportos formában kétszer 20 percben ötleteltünk arról, hogy vajon az aggregátoroknak mi a szerepe, mi a felelőssége a közös európai adattérben, milyen nehézségeink vannak és miben tudnánk fejlődni?

 

What is the role of your Aggregator? azaz, mi az aggregátorok szerepe?

Fotó: Derzsy Dorottya Marianna

 

A fórum résztvevői megállapodtak abban, hogy aggregátorokként felelősek vagyunk azért, hogy partnerintézményeinket folyamatos és naprakész tudásátadással támogassuk, valamint tudatosítsuk bennük az átadni kívánt rekordok megfelelő színvonalú tartalommal és metaadatokkal való ellátásának fontosságát. A munkafolyamatok hatékony megszervezése kapcsán több ország képviselője is a humán erőforrás hiányában látja a legfőbb kihívást.

 

Ez a foglalkozás a SWOT (olyan marketing eszköz, amely segíti az intézményi döntéshozatalt) analízis mintájára épült, amelyet – úgy gondolom – a későbbiekben is hasznos lesz alkalmaznom a munkám során. 

 

Rövid szünet után 10 perces előadások hangzottak el az alábbi témákban:

Tréningek aggregátoroknak program: Az aggregátoroknak szóló műhelytalálkozó ismertetése, felhívás a közelgő programokra.

Az Adatminőségi Bizottság (Data Quality Committee) 2023-as tevékenységének beszámolója, frissítéseinek ismertetése.

Metis sandbox (olyan online eszköz, amelynek segítségével tesztelhetjük az Europeanának szolgáltatott rekordjaink minőségét) frissítéseinek, javításainak bemutatása.

 

A nap végül az Europeana Tanács által tartott workshoppal zárult, amin egy olyan csapatban vettem részt, ahol Harry Verwayen főigazgató moderálásával vitattuk meg az Europeana Alapítvány közös európai adattérrel kapcsolatos jövőbeli terveit. Verwayen bemutatta az akkor még csak tervben lévő honlapot is, amely április 30-a óta már mindenki számára elérhető.

 

Az idei év első EAF találkozója a közös európai adattérhez kapcsolódó problémákra és újításokra összpontosított. A közös európai adattér minőségi tartalmat hivatott szolgáltatni, ami megköveteli az aggregátoroktól, hogy megfelelő színvonalú rekordokat adjon át, azonban ez nem valósulhat meg a partnerintézmények közreműködése nélkül. Úgy gondolom, hogy a találkozó fő üzenete az volt, hogy az aggregátor intézményeknek még több, az adatok publikálását érintő szigorításnak szükséges eleget tenniük, amelyek a rekordok metaadat és tartalmi szintjére vonatkozik. Ahhoz, hogy a partnerintézmények is megértsék ezen kritériumok meglétének fontosságát, az aggregátoroknak nagy hangsúlyt kell fektetniük a folyamatos tájékoztatásra és tudásátadásra.

 

A kétnapos találkozón több, az Europeanán belül zajló projekt státuszáról kaptam tájékoztatást, amelyekből egyúttal inspirációt is merítettem. A változatos gyűjteménnyel operáló Twin it! kampány véleményem szerint számos olyan jó gyakorlatot és dokumentációt mutatott fel, amelyeket a hazai múzeumok is adaptálhatnak az eredményes 3D digitalizálás érdekében.  

 

"Az EAF az Europeana aggregátor intézményeit összefogó ernyőszervezet, amely operatív és stratégiai szinten koordinál minden olyan tevékenységet, amely az aggregációs ökoszisztéma hatékony működéséhez szükséges."

Fotó: Derzsy Dorottya Marianna

 

Fontos célkitűzésnek tartom, hogy a magyar múzeumok digitális öröksége minőségi szinten jelenjen meg a közös európai adattérben, ezért szoros figyelemmel kell kísérni az adattért érintő frissítéseket, változásokat és elvárásokat, amelyek hozzásegítenek minket, hogy mind aktívabban be tudjunk kapcsolódni Európa digitális átalakulásának folyamatába.

 

Aki érdeklődik az Euroepana Alapítvány és az Europeana Aggregator Forum tevékenysége iránt, az a https://pro.europeana.eu/ oldalon talál további információkat. A legközelebbi találkozó ősszel lesz, de addig is érdemes az oldalon meghirdetett eseményeket figyelemmel kísérni.

MetaMúzeum, múzeumandragógia, műhely, téma
2024-04-22 07:00
gyűjtemény, külföld, MetaMúzeum, múzeumandragógia, műhely, téma
2024-05-06 07:00