EN facebook

Az év múzeuma 2021 díj esélyese: a Thúry György Múzeum

AÉM 2021

2021-06-14 17:00

2021. június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján adják át Az év múzeuma díjat. Az évente meghirdetett díjat idén is két kategóriában adja ki a Pulszky Társaság. Az 1996-ban alapított elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó elemzése alapján kivívható rang, amelyet az adott intézmény elmúlt évi fejlődését értékelve, az eredményeket összevetve ítélnek oda a bírálók. A „nagy múzeumok” sorában az országos múzeumok, országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek, a „kis múzeumok” versenyében a területi múzeumok, tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek szerepelnek. A Ludwig Múzeumban rendezendő díjátadó különösen izgalmasnak ígérkezik azért is, hisz az utolsó pillanatokig titkos, mely intézmények viszik haza az idei elismeréseket.
Most ismerjük meg közelebbről a „kis múzeumok” kategóriából a Thúry György Múzeumot!

 

A nagykanizsai Thúry György Múzeum Zala megye kiemelkedően gazdag gyűjteménnyel rendelkező területi múzeuma; műtárgyainak száma 2020 év végén elérte a 300 000 darabot.

 

 

Alapítására 1949-ben került sor, ennek előzményei azonban a század elejéig nyúlnak vissza. 1913-ban Halis István városi tanácsost, helytörténészt, írót nevezték ki könyvtárosnak és múzeumőrnek, aki 1919-ig saját hivatali szobájában gyűjtötte a könyveket és a régiségeket.

 

A kezdetektől fogva az egyre gyarapodó gyűjtemény kiemelt szerepet töltött be a város története iránt érdeklődő polgárok életében. Ez a tradíció, a múlt iránt való érdeklődés, a jövő generációi részére történő hagyományozás jelen van ma is.

 

Később a Városházán kapott helyet a kollekció. Bár a Tanácsköztársaság idején ugyan született egy határozat múzeum létesítésére, de nem valósult meg maradéktalanul. 1923-ban az új gimnáziumban rendeztek be négy szobát a múzeum és könyvtár számára. Halis István 1925-ig vezette a két gyűjteményt, azután a kegyesrendi tanárok (Sótonyi István, dr. Kerkay József, Szakáll Gyula, Grujber József) vették át az ezzel kapcsolatos teendőket. Az első gyűjtemények alapját a gimnázium „régiségtárától” örökölt fegyver - és pecsétgyűjtemény képezte.

 

Egészen 1950-ig egyben működött múzeum és könyvtár. Miután 1949-ben államosították az intézményt, a könyvtártól is elválasztották. Meghatározták gyűjtőterületét (Dél-Zala) is és mint tájmúzeum ekkor vette fel a Thúry György Múzeum nevet.

 

A következő évtizedekben rohamos fejlődésnek indult az intézmény. Az 1960-as években a tervszerű gyűjtés eredményeként megtízszereződött a műtárgyak száma. Jelentős ipartörténeti együttes jött létre: közel kétezer a kanizsai mesterektől ajándékba kapott és vásárolt csizmadia, cipész, kovács, kötélverő, szitás, kádár, bádogos, kalapos, cukrász s egyéb műhelyekből származó szerszámok s műhelyberendezések száma. Az legutóbbi években is több mint félezer 1945 utáni időszakból származó tárggyal bővültek a gyűjtemények.

 

Halis István helytörténész, író, a múzeum alapítója, az első múzeumőr Thonet- jellegű hintaszéke


A gyűjtemények egyediségét mutatja, hogy a múzeum egykori igazgatójának, Dr. Kerecsényi Editnek pótolhatatlan néprajzi és történeti tárgyi gyűjtései találhatóak meg itt és a Dunántúlon kiemelkedő jelentőségű néprajzi textilgyűjteménnyel is rendelkezik az intézmény. Továbbá Nagykanizsa polgári korszakából származó, az itt élt nagypolgárok leszármazottai által adományozott gazdag tárgyegyüttesek, értékes bútorok, berendezési tárgyak, viseleti darabok is a kanizsai múzeum fontosságát hangsúlyozzák.


A képzőművészeti gyűjtemény számos hazai alkotó művét jegyzi: Benczúr Gyula, Székely Bertalan, Egry József, Gulácsy Lajos, Barcsay Jenő stb. Több Nagykanizsáról elszármazott művész ajándékozta a gyűjteménynek alkotásait: Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életművét bemutató festmények, Z. Soós István alkotásai, Ősze András kisplasztikái, grafikái. Ősze András múzeumra hagyott dél-amerikai gyűjteménye országosan is egyedülálló. A kanizsai várat ábrázoló pótolhatatlan 17. századi metszetgyűjtemény is a képzőművészeti gyűjteménybe tartozik

 

 

Lakner László: Saigon, 1965 (vászon, olaj; 120x250 cm), a Thúry György Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből


A régészeti gyűjtemény őrzi az egykori kanizsai vár megmaradt emlékeit és azokat a méltán európai hírű leleteket, melyek az M7-M70 autópályák megelőző feltárásai révén gyarapították ezt a gyűjteményt.

 

2006-ban nyílt meg az intézmény nagyszabású állandó kiállítása Emberek, utak, kapcsolatok – Dél-Zala évezredei címmel, amelyben már az újonnan előkerült reprezentatív régészeti anyag is bemutatásra került.

 

 

A múzeum főépületén kívül 2014 óta további két kiállítóhely tartozik az intézményhez. A későbarokk magtárban kialakított Magyar Plakát Ház időszaki kiállítások, rendezvények, konferenciák helyszíne. A Képzőművészetek Háza (ismertebb nevén a Kiskastély) egy eklektikus stílusú egykori nyaraló, ahol a képzőművészeti gyűjtemény képeit bemutató állandó kiállítás van berendezve, jelenleg azonban felújítás miatt zárva tart.

 

 

Digitalizálás és hozzáférés


A Thúry György Múzeum az utóbbi három évben jelentős lépéseket tett gyűjteményei digitalizálása és annak online hozzáférhetősége tekintetében. Képeslapgyűjteményét, néprajzi fotótárát és helytörténeti fotóanyagát tetemes mennyiségben digitalizálta és közzétette. Unikális vállalkozásnak számít az a három zalai múzeum (Göcseji Múzeum, Balatoni Múzeum, Thúry György Múzeum) együttműködésében üzemeltetett Facebook felület, melyhez csatlakozva megosztja egyes digitalizált fotográfiáit a közönséggel.

 


Mindemellett létrehozott egy online elérhető múzeumpedagógiai gyűjteményt, melyben középiskolások és általános iskolás korosztálynak szóló múzeumi óraterveket helyezett el. Összesen 10 óraterv készült, 3 fő témakörben – helytörténet, néprajz és régészet.

 

Múzeumi óra

 

2021-et Nagykanizsa városa Thúry György Emlékévnek nyilvánította a névadó, Thúry György halálának 450. évfordulójára emlékezve. Ebből az alkalomból fontos szerepet kapnak a Thúry György személyéhez és Kanizsa várához kapcsolódó posztok, ismeretek. Az emlékévhez kapcsolódóan rajzpályázatot és iskolásoknak szóló vetélkedőt hirdettek, illetve egy totót is összeállítottak felnőtteknek.

 

 


Közösségi Múzeum

 

2019-ben vehette át az intézmény a Közösségi Múzeum elismerő oklevelet, melynek elnyeréséhez a helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel való együttműködés, közös munka adott alapot. A közösségi múzeum egyik alapelve, hogy a múzeummal kapcsolatban álló közösségek, ne kizárólag egyoldalúan látogassák a múzeum rendezvényeit, hanem a civil közösségekkel az intézmény is olyan partneri viszonyt ápoljon, hogy azok is alakíthassák, beleszólhassanak a múzeum programjába. Több ilyen kezdeményezés és hagyományteremtő program is elindult itt az elmúlt több mint 10 évben.

 

Mackóbarátok találkozója - Múzeumok éjszakája

 

A Thúry György Múzeum a gyűjtemények gondozása, bemutatása mellett kiemelt hangsúlyt helyez az ismeretátadásra. Az intézmény meggyőződése, hogy a múzeum a tanulásnak és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere!

Az év múzeuma, design, képzőművészet, múzeum, múzeumtörténet, Pulszky Társaság
2021-06-02 17:00
Az év múzeuma, múzeum, néprajz, Pulszky Társaság, tárgy
2021-06-07 17:00
Az év múzeuma, díj, gyűjtemény, pályázat, Pulszky Társaság
2021-05-06 07:00