EN facebook

Város születik. Papok, katonák, polgárok Tata történetében - Új állandó kiállítás készül a Kuny Domonkos Múzeumban

KIÁLLÍTÁS

2023-07-25 07:00

A Kuny Domonkos Múzeum helytörténeti karakterét is képviseli az újonnan megvalósítandó kiállítás helyszíne, a tatai vár épülete, mint a város múltjának, történelmi szerepének megtestesítője. Egy olyan helytörténeti kiállítás készül és nyílik meg 2023. augusztus 19-én, amely a város múltjának nagyjain, históriájának meghatározó szereplőin keresztül mutatja be a város történetét, elsősorban várossá válásának folyamatát.

 

A készülő kiállítás fő célja, hogy a példaértékű egyéniségek, személyek bemutatásával rávilágítson azokra a különböző karrier-mintázatokra, melyeken keresztül az elmúlt évszázadokban eltérő módon ment végbe Városunk fejlődése. A bemutatott, példának állított személyek tevékenységei közül alapvetően a városunkra irányuló folyamatokat igyekszik az új tárlat megjeleníteni, emiatt fontos jelentőséget tulajdonítunk a helyi identitás erősítésében, a közösségi élet formálásában. Több évtizedet követően ismét egy átfogó, várostörténeti kiállítás valósul meg, azoknak a kiállítótermeknek a bevonásával, melyek utoljára a 2000-es évek elején újultak meg.


A városfejlődés sajátos vonása, hogy a vár két oldalán, a vizektől elválasztva két önálló város létesült a középkorban: Tata, és mellette Tóváros. A török idők pusztulását követően újjáépült mindkét mezőváros. A 18. század nagy léptékű fejlődést hozott, az Esterházy-család birtoklása a földesúri város (mindkét város) kiépülését eredményezte. Miután a mocsaras vidék lecsapolása lehetővé tette a berendezkedést, itt volt a birtokok központja, itt alakították ki az építési szervezetet, itt zajlott a tervezés, itt működtek a mesterek. A 19. század ezt a fénykort még megtoldotta egy sajátos színezettel, annak folytán, hogy Esterházy Miklós Ferenc és fia, Esterházy Miklós József a településen egy Monarchia-szerte jelentős lovas központot épített ki. Ez az időszak ugyanakkor a polgári fejlődés kezdete is, amikor már a tehetős tulajdonosok (nagy számban zsidó polgárok) üzemeket alapítanak. Ekkor a kereskedelmi, üzleti élet hangsúlya átkerült Tóvárosra. A város történetének nagyszerű fejezete a Trianon utáni időszak, amikor a csonka Komárom vármegye kulturális központjává válik. A kiváló közigazgatási szakember, dr. Magyary Zoltán az ország felemelkedésére kidolgozott reformok mintaterepévé tette szülővárosát, fejlesztései sorában előkészítette a két település közigazgatási egyesítését is.


A történeti folyamatban az anyagi áldozatoktól sem megrettenő, birtoképítő arisztokraták, tehetséges uradalmi tisztek, mérnökök, művészek, zsidó polgárok, tudósok, papok arcéle rajzolódik ki. Őket állítja előtérbe a kiállítás, rajtuk keresztül mutatja be a várost, annak fejlődését, jellegzetességeit, városképét, intézményeit – GÉNIUSZOK ők, csupa nagy betűvel.


A Magyar Géniusz Program keretén belül a Magyar Állam támogatásával 100 millió forint vissza nem térítendő pályázati összegből valósul meg a Kuny Domokos Múzeum új állandó kiállítása, melynek címe: „Város születik – Papok, katonák, polgárok Tata történetében”.


Feladatunk, hogy az élmény alapú, modern szemléletű kiállítás vonzó látványossággá tegye az egyébként is frekventált turisztikai célpontot: múzeumunkat, a tatai várat.

 

A kiállítás a Komáromi Klapka György Múzeum és a Tatabányai Múzeum újonnan megvalósítandó tárlataival összhangban és együttműködésével valósul meg, erősítve ezzel is az intézmények közötti együttműködést.

 

gyűjtemény, helytörténet, kiállítás, látogató, Magyar Géniusz Program, Múzeumok Éjszakája
2023-06-20 20:00
emlékezet, gyűjtemény, helytörténet, ipari örökség, kiállítás, látogató, Magyar Géniusz Program, technika, téma
2022-12-03 20:00