EN facebook

Új díj az ICOM-tól a múzeumok fenntartható fejlődéséért

ICOM HÍREK

2023-12-29 19:00

Ebben az évben két új nemzetközi bizottság jött létre az ICOM-on belül: a SUSTAIN – A Múzeumok és Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Bizottsága és SOMUS – Szociális Muzeológiai Nemzetközi BizottságaEzzel párhuzamosan a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) bejelentette a múzeumok fenntartható fejlődési gyakorlatáért járó ICOM-díj meghirdetését.   

 

Az ICOM-díj az első olyan globális díj, amely az innovatív kezdeményezéseket és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos példaértékű múzeumi gyakorlatokat ismeri el. Ez egyben az első olyan díj, amelyet az ICOM valamennyi tagjának címez.

 

Az ICOM 2019-es kiotói állásfoglalásával összhangban, valamint az Agenda 2030, a Világunk átalakítása és az ICOM stratégiai tervének végrehajtásával összhangban az ICOM-díj hozzájárul az ICOM fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségének erősítéséhez. A díj, tanulási lehetőségként jelenik meg a múzeumi szakemberek és az ICOM-hálózat számára.

 

Az ICOM mint, globális szervezet célja, hogy bemutassa, milyen különböző módokon járul hozzá a múzeumi ágazat a fenntartható fejlődéshez, és arra ösztönözze a múzeumokat és a múzeumi szakembereket a világ minden táján, hogy a gyakorlatban is kezdjék el vagy erősítsék meg a fenntartható fejlődésre irányuló erőfeszítéseiket.

 

Az ICOM célja továbbá, hogy katalizátorként szolgáljon a közös cselekvéshez, és arra ösztönözze az ICOM valamennyi szervét (nemzeti és nemzetközi bizottságok, regionális szövetségek és társult szervezetek), hogy aktív szerepet játsszanak a fenntartható fejlődés gyakorlatának előmozdításában a múzeumi közösségen belül. Ily módon az ICOM úttörő kezdeményezést indít, amely valamennyi szervét egyesíti a fenntartható fejlődés érdekében.

 

Ezzel a kezdeményezéssel az ICOM megerősíti az Agenda 2030 és azon túlmutató elkötelezettségét azáltal, hogy a múzeumi ágazaton belüli változások élére áll, és a fenntartható gyakorlatok gyorsított fejlesztésére ösztönöz, amely hosszú távú változásokat eredményez a múzeumi ágazat és közös jövőnk számára.

 

Az ICOM-díjra beérkező pályázatokat egy nemzetközi zsűri bírálja el az Agenda 2030 és a fenntartható fejlődési célok öt szempontja alapján: emberek, bolygó, jólét, béke és partnerség. Az ICOM-díj átadására az ICOM 27. általános konferenciáján kerül sor 2025-ben Dubaiban.

 

A JELENTKEZÉS

 

Ki pályázhat?

A díjra azok a múzeumok pályázhatnak, amelyek a 2023-as és 2024-es évben teljes jogú (tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek) ICOM-tagok.

Ha Ön nem tag:

Ha egy múzeum még nem ICOM-tag, és az 1. és 2. kategóriába tartozik (lásd az ICOM tagsági rácsát), a múzeum először saját országában a nemzeti bizottságánál kérheti az intézményi tagságot. Miután a tagsági kérelmet a nemzeti bizottsága jóváhagyta, azt az első tagdíj befizetésének igazolásával együtt csatolhatja a díjra való jelentkezéshez. Az ICOM intézményi tagsággal kapcsolatos további információkat itt talál:

Az ICOM-tagsággal kapcsolatos információk

Az ICOM nemzeti bizottságainak névjegyzéke

Ha egy múzeum nem ICOM intézményi tag, és ha a múzeum a 3., 4. és 5. kategóriába tartozik (lásd az ICOM tagsági táblázatát), egy ICOM egyéni tag is pályázhat a díjra. Ebben az esetben a pályázatot annak a múzeumnak a nevében kell benyújtani, ahol dolgozik, csatolva az intézmény támogató levelét.

 

Kik nem pályázhatnak?

Az 1. és 2. kategóriába tartozó ICOM egyéni tagok.

A 3., 4. és 5. kategóriába tartozó ICOM egyéni tagok a múzeum támogatása nélkül, ahol dolgoznak.

 

Pályázati folyamat

A pályázati felhívás 2024 márciusától szeptemberig tart.

A projektre pályázók (a továbbiakban: "pályázók") az ICOM titkárságának* küldik el pályázatukat az ICOM testületeinek (nemzeti bizottságok, nemzetközi bizottságok, regionális szövetségek vagy tagszervezetek) jóváhagyásával együtt (lásd az alábbi jóváhagyási eljárást).

*A pályázati űrlap az ICOM honlapján lesz elérhető, amikor a felhívás megjelenik.

 

KIVÁLASZTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT

  1. A pályázatokat az ICOM titkárságára küldik az ICOM testületeinek (nemzeti és nemzetközi bizottságok, regionális szövetségek és társult szervezetek) jóváhagyásával.
  2. Az ICOM Titkársága ellenőrzi, hogy a pályázók jogosultak-e, és a jogosult projektek listáját a zsűri elé terjeszti vizsgálatra. 
  3. A zsűri a támogatható projektek listájáról először kiválasztja a hosszú listát.
  4. További vizsgálatot követően a zsűri elkészíti a projektek rövidített listáját.
  5. A zsűri kiválasztja a három (3) végső jelöltet, a díj döntőseit.
  6. A győztest a 2025-ös dubaji általános konferencián, a díjátadó ünnepségen hirdetik ki.

 

JÓVÁHAGYÁSI FOLYAMAT

A pályázatokat az ICOM minden olyan szerve (nemzeti és nemzetközi bizottságok, regionális szövetségek, tagszervezetek) támogathatja, amely részt vett az ICOM titkársága által szervezett online kapacitásépítő ülésen (lásd alább). Az ICOM Titkársága az ICOM testületeinek rendelkezésére bocsátja a díj-jóváhagyó levél sablonját. A potenciális pályázók az ICOM-tagok oldalán felsorolt ICOM-szervezetekhez fordulhatnak jóváhagyásért. A jóváhagyási folyamat irányítása érdekében az ICOM testületek mindegyike kijelöl egy igazgatótanácsi tagot, aki a díj jóváhagyási folyamat referenciaszemélye lesz.

 

KAPACITÁSÉPÍTÉS

Az ICOM Award for Sustainable Development Practice in Museums ("Az ICOM-díj a fenntartható fejlődés gyakorlatáért a múzeumokban") célja, hogy az ICOM-hálózat számára elérhető tanulási lehetőségeket teremtsen. Az ICOM testületek (nemzeti és nemzetközi bizottságok, regionális szövetségek, tagszervezetek), valamint az érdeklődő jelöltek számára kapacitásépítő programokat szerveznek, hogy közösen megértsék az ICOM-díjat, az Agenda 2030-at, a fenntartható fejlődési célokat és a fenntartható fejlődést. Az ötlet lényege, hogy a közös megértésen alapuló, jól kidolgozott javaslatokat ösztönözzék, és hogy az ICOM-tagokat a fenntartható fejlődés szereplőiként megerősítsék.

A kapacitásépítő ülések első időpontjai:

Nemzeti és nemzetközi bizottságok, regionális szövetségek és tagszervezetek (ICOM testületek) számára:

Február 13: február 14.: 16:00-17:30 CET.

Érdeklődő jelöltek számára:

Február 20: 11:30 - 13:00 CET vagy 2024. február 21.: 16:00 - 17:30 CET.

A kapacitásépítő foglalkozásokat az ICCROM (a kulturális javak megőrzésének és restaurálásának nemzetközi tanulmányi központja) és a Curating Tomorrow (a holnap kurátora) együttműködésével dolgozzák ki.

 

A ZSŰRI

A kiválasztást egy hét (7) tagú zsűri végzi, amelynek elnöke az ICOM SUSTAIN, a Múzeumok és Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Bizottsága elnöke.

Az ICOM 2024 januárjában nyílt pályázati felhívást tesz közzé a zsűri tagjaira: 

  • Négy (4) múzeumi szakértő, akik az ICOM rendes tagjai.
  • Két (2) fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakértő (nem kötelező ICOM-tagság).

 

A DÍJ

A díj nyertese egy egyedi, kifejezetten a díj első kiadására tervezett szobrot kap. A díj nyertese lehetőséget kap továbbá arra, hogy az ICOM különböző médiumain keresztül (például, de nem kizárólagosan az ICOM közösségi médián, az ICOM podcaston és/vagy az ICOM weboldalán) népszerűsítsék. 

A három (3) döntőst az ICOM meghívja a 2025-ben Dubaiban megrendezésre kerülő 27. ICOM Általános Konferenciára. Projektjeikért oklevelet kapnak. 

Az ICOM Általános Konferenciát követően néhány hónappal egy díjátadó kiadványt tesznek közzé, amelyben a győztes, a döntősök és a zsűri által kiválasztott rövid listán szereplő kiemelkedő projektek szerepelnek.

A pályázati eljárásról és a díjról további információk a 2024. év elején, a projektpályázati felhívás megjelenésekor lesznek elérhetők. Addig is a mas@icom.museum e-mail címen lehet jelentkezni.

ICOM, külföld, múzeum, #muzeumokajovoert, tárgy, téma, természet
2023-01-06 10:00
gyűjtemény, konferencia, muzeológia, műhely, néprajz, téma
2023-12-08 14:30