EN facebook

Sírhalomtól a halomsírig. Válogatás a Kisalföld bronz- és vaskori temetkezéseiből - kiállítás a győri Rómer Flóris Múzeumban

KIÁLLÍTÁS

Az embert évezredek óta foglalkoztatják a halállal kapcsolatos kérdések: Mi a halál? Van-e halál utáni élet? Mi lesz a lelkünkkel, egész szellemi valónkkal? Létezik-e túlvilág? Ha igen, akkor az hogyan néz ki? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Sírhalomtól a halomsírig. Válogatás a Kisalföld bronz- és vaskori temetkezéseiből című tárlata. Az egyes korokban rájuk adott válaszok alapvetően befolyásolták és a mai napig befolyásolják a minket körülvevő világhoz való hozzáállásunkat, formálják a hitvilágunkat, beépülnek a mindennapjainkba.


A kiállítás termeiben bemutatott temetkezési eljárások hazánk, pontosabban szűkebb pátriánk, Győr-Moson-Sopron megye bronz- és vaskorából származnak. A tárlat azt kívánja megmutatni, hogy egy történelmileg viszonylag rövid, alig két-háromezer éves időszak alatt is milyen sokszínű, egymástól alapjaiban eltérő módon búcsúztatták el szeretteiket őseink: halottaikat temethették akár aknasírba, akár elhamvasztva egy urnába, vagy csak a sírgödör aljára szórva, esetleg a sír fölé halmot is emelhettek. Noha a temetkezési rítusok folyamatosan változtak, az egykor itt élt emberek célja mindenkor ugyanaz volt: az elhunytaknak való végtisztesség megadása és a rangjuknak megfelelő túlvilági lét biztosítása.

 

Mivel a megye területén a bronz- és vaskorban élt emberek hit- és hiedelemvilágát, halálhoz, halál utáni élethez való viszonyát részletekbe menően nem ismerjük, így az itt előkerült ősi temetkezések rekonstrukciójával próbáljuk meg érzékeltetni ezeket. Hiszen az egykor itt élt törzsek, népek eltűntek a történelem viharaiban, de a nagy gonddal eltemetett elhunytak és a melléjük elhelyezett tárgyak megőrződtek az utókor számára.

 

 


Az elmúlt több mint 10 évben Győr-Moson-Sopron megye területén számos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű állami infrastruktúra-beruházás zajlott: az M85 Csornáig, majd Sopronig való kiépítése, a Csornát és Szombathelyt összekötő M86 autóút, a Győr keleti elkerülőút valamint az M83 gyorsforgalmi út kiépítése Győr és Pápa között. A jelen kiállítás keretein belül bemutatott tárgyak többsége is ezen beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárásokon került elő. Ezek az értékes leletek egyrészt bizonyítják Győr-Moson-Sopron megye régészeti lelőhelyekben való gazdagságát, másrészt tovább gyarapítják megyénk történelmével kapcsolatos ismereteinket.

 


Akiállítás helyszíne: Esterházy-palota (Győr Király u. 4.)


Atárlat megtekinthető 2022. augusztus 28-ig hétfő kivételével 10-18 óra között.