Pécsi Galéria 40

JUBILEUM

Magyar Múzeumok Online
2017-08-31 18:06

Az idén negyven éves Pécsi Galéria jubileumi kiállítása alkalmából egy hallatlanul izgalmas intézménytörténet bemutatására tesznek kísérletet a szervezők. Pontosabban több intézménytörténeti korszak és a Pécsi Galéria történeti kutatásának egy sajátos metszetét kívánják bemutatni.


A galéria 1977-es alapítása óta négy igazán fontos helyszínen zajlottak Pécsett kiállítások: Színház tér (1977–81),Széchenyi tér (1979–), Kisgaléria (1985–2011), m21 Galéria (2010–) illetve számos külföldi kiállítás is megvalósult a galéria szervezésében.
A negyven év során csaknem ezer kiállítási és ahhoz kapcsolódó program nemcsak kultúrtörténeti szempontból izgalmas. A Kádár-kori intézményalapítás, majd a rendszerváltást követő kiállítástörténet mentén valójában egy nagyon sajátos művészeti attitűd, az egyes történeti korszakok szakmai közösségének “művészetfogalma” is bemutatható.
Ez a művészetfogalom jól megmutatkozik az intézmény egyes vezetői korszakaiban is, ahogyan Pinczehelyi Sándor, majd Gamus Árpád, s Komor István más-más szempontok és intézménypolitikai körülmények közt hoztak létre szakmai programokat.

A Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén Doboviczki Attila PhD vezetésével két féléve elindult egy szisztematikus kutatási program, amelyben a hallgatók a galéria negyvenévnyi hagyatékát igyekeznek kutatószemináriumok keretében rendszerezni.
A többszáz különböző katalógus, kiskiadvány, meghívó, plakát mellett a kiállítások fotódokumentációit igyekeznek első körben leltárszerűen feldolgozni. Emellett a kiállítások szervezésével kapcsolatos korabeli dokumentációk – levelezések, műtárgykísérők, reprodukciók, katalógustervek, egyéb hivatalos iratok – a kiállításszervezés olyan rétegeibe nyújtanak bepillantást, melyek a hetvenes-nyolcvanas évek korabeli művészetpolitikai viszonyait is megjelenítik.
Mindezt kiegészítik a galéria hagyatékába tartozó műtárgyak: a Pécsi Grafikai Műhely gyűjteménye, illetve a galéria nemzetközi plakátgyűjteménye.
A kiállítás bemutatja a kutatás aktuális fázisát, az eddig feltárt anyagokkal rendszerezve.

A kiállítás három nagyobb blokkot foglal magába:

Dokumentációs blokk: katalógusok, fotódokumentációk, meghívók, plakátok kronologikus elrendezésben eredeti és digitalizált formában.

Kiállítási blokk: válogatás a Pécsi Grafikai Műhely, illetve a galéria nemzetközi plakátgyűjteményének anyagából.

Muzealizált blokk: az intézményörténetből egy jellemző kiállítás fókuszált bemutatása – a Természet ‘83, ‘85 című nemzetközi kiállítás korabeli katalógustervei, műtárgyreprodukciói, levelezések, illetve mai interjúk, visszaemlékezések formájában.

A kiállítás kurátora Doboviczki Tamás Attila, médiakutató.
 
 
Pécsi Galéria 40

A Pécsi Galéria jubileumi kiállítása
2017. augusztus 31. - október 8.
iparművészet, kiállítás, tárgy, történelem
2017-08-26 08:31
kiállítás, történelem
2017-08-17 16:00
bővítés, látogató, téma, történelem
2017-08-21 18:30

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00