EN facebook

MúzeumTrip! Múzeumpedagógiai és más elfoglaltságok Kiskőrösön

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

2020-07-13 20:00

 MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben t

ehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum után a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum lát vendégül bennünket. Elsőként megnéztük, milyen intézmények tartoznak a múzeumhoz, utána a gyűjteményeket tekintettük át, később a kiállításokat, most pedig a rendezvényeket és a múzeumpedagógiát. 

 

A múzeum rendezvényei

 

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumot évente mintegy 20.000 látogató keresi föl. Az állandó tárlatok megtekintése mellett 20-22 rendezvényt szervezünk Petőfi életútjához, költészetéhez, a várostörténethez, a Kiskőrösön élő szlovák nemzetiséghez, valamint az országos programokhoz kapcsolódva. A rendezvények zömét Kiskőrös Város Önkormányzata és az Országos Petőfi Sándor Társaság támogatásával, önkénteseink segítségével tartjuk meg.

 

Legrangosabb eseményünk a költő születésnapján rendezett kulturális Petőfi- szilveszter, melynek programját időszaki kiállítás, kötetátadás, a szülőház előtti megemlékezés, színházi előadás, fáklyás felvonulás, reformkori vacsora alkotja. Ilyenkor tekinthető meg a költő keresztelési bejegyzését tartalmazó eredeti anyakönyv, amit az evangélikus templom őriz. Ahogyan születéséről, úgy a költő haláláról is megemlékezünk július 31-én a szülőház kertjében lévő legelső köztéri Petőfi-szobornál.

 

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából kortárs képzőművészeti kiállítást rendezünk, legutóbb Aknay János Kossuth-díjas és Magyar Örökség díjas festőművészt köszöntöttük  70. születésnapján. A Költészet Napi versmaratonon Petőfi Sándor, József Attila költeményei és évfordulós írók művei hangzanak el, aznap éjfélig bárki bejöhet a múzeumba szavalni, felolvasni.

 

 

Előadásokkal emlékezünk Kerényi Ferenc Petőfi-kutatóra minden március elején.  Évente több időszaki tárlatot nyitunk a múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményéből, illetve a helyi művészeti iskola grafikus növendékeinek munkáiból, illetve két-három művész egyéni tárlatát rendezzünk. 2019-ben a Kossuth-díjas Gyémánt Lászlónak és Ardey Edinának, valamint Babucsinké Zeikfalvy Annának nyílt kiállítása.  Intézményünk több alkalommal ad otthont irodalomtörténészek tematikus előadásainak, könyvbemutatóknak és szavalóversenyeknek.

 

A múzeum minden évben kapcsolódik a városi március 15-i ünnepséghez, október 6-án az Aradi Vértanúk Emlékfala előtt adózunk a szabadságharc hőseinek emléke előtt a helyi szakgimnázium diákjai közreműködésével. Ez alkalomból magángyűjtők anyagából nyílik tárlat, könyvbemutató és megemlékezés alkotja a programot, az emlékbeszédet a korszak jeles kutatói Hermann Róbert, Csikány Tamás és Pelyach István professzorok tartják.

Csatlakozunk a Tájházak Napja és a Múzeumok Éjszakája országos rendezvényekhez, illetve Kiskőrös két kiemelt programjához, a Városalapítók Napja és Országos Gasztronómiai Fesztiválhoz, valamint a Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokhoz.

 

 

Múzeumpedagógia

 

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum is hozzáigazítja kínálatát a megváltozott látogatói igényekhez. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a tárlatvezetés, a gyűjtemények bemutatása, a tematikus előadások és az időszaki tárlatok mellett – amennyire a hat fős dolgozói létszám megengedi – igyekszünk egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a múzeumpedagógiára. Célunk az, hogy a gyerekek felszabaduljanak a foglalkozások alatt, játékosan, szinte észrevétlenül gazdagodjon szókincsük, tudásuk, a mozgás, a zene, a tánc bevonásával minden érzékszervük részt vegyen a befogadásban. Intézményünk struktúrája lehetővé teszi, hogy az irodalom, a képzőművészet, a néprajz és hagyományőrzés terén tartsunk foglalkozásokat. Helyszínként kiváló a Szlovák Tájház udvara és a foglalkoztató szín, de egyre gyakrabban használjuk Petőfi Sándor szülőházának hangulatos kertjét is. Rossz idő esetén a néprajzi látványtár vagy a múzeumi galéria ad otthont a foglalkozásoknak.

 

Múzeumunk szorosan együttműködik a helyi és környékbeli oktatási intézményekkel, így a foglalkozásokra, múzeumi órákra érkezők jelentős része ezekből az óvodákból, iskolákból kerül ki, de távoli településekről is vannak vissza-visszajáró csoportjaink.

 

Múzeumi órákat a szülőház és a tájház állandó tárlatához, A Petőfi-kultusz a kiskőrösi szlovák hagyományokban című tablós kiállításhoz, vagy az időszaki képzőművészeti kiállításokhoz kapcsolódóan tudunk tartani. Az anyagot foglalkoztató füzet és feladatlap segíti feldolgozni.  

 

Nyári táborok, a helyi gimnázium gólyanapja, a Tájházak Napja, a Múzeumok Éjszakája és a szüreti alkotóudvar alkalmával egész napos programokkal várjuk a családokat. A kiállításokhoz kapcsolt vidám, játékos, egyéni és csapatfeladatok mellett ilyenkor a tájház kemencéjében készül a kenyérlángos, kalács, pogácsa, de megkóstolhatják a résztvevők a különleges kiskőrösi hólabdát is.  

 

Luca-napjához, a karácsonyi, a húsvéti és pünkösdi ünnepkörhöz, Szent Iván-napjához, valamint március 15-hez kötődően tematikus foglalkozásokat tartunk, amikor a szokások megismertetése és eljátszása után kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek. Kipróbálhatják az olyan hagyományos játékokat, mint a frászkarika, a mogyorótörő, de rendezhetnek agyaggolyó versenyt is.

 

 

Kedvelt program a kiskőrösi viselet darabjainak felöltése vagy a csapatversenyre is alkalmas cseréptörés, óriás memóriajátékok, tilitolik használata. Középiskolás korosztály számára készültek a könnyű szerkezetű molinós kiállításhoz összeállított feladatlapok Petőfi életútja és Kiskőrös témakörben. Érettségi előtt álló diákok tudását bővíti Petőfi, Jókai, Arany témakörben A költők parnasszusa című asztali társasjáték. A különböző nehézségű kérdéssorok, fordulatos játék, fondorlatos játékszabályok miatt csapatépítő foglalkozásként is kiváló.

Önálló ismeretszerzésre alkalmasak a szülőház pitvarának szegletében és az udvaron önálló információs játékok.

Mindenki kipróbálhatja a Petőfi rajzait bemutató satírozó táblákat, párban is használhatók a verskirakók.

Korábbi években a TÁMOP projekt adott lehetőséget arra, hogy négy tematikában tartsunk ismeretszerző és gyakorlati foglalkozásokat. A fazekasság és kemencés gasztronómia mellett felső tagozatosok és középiskolások egyéni kutatás után színpadra állították a Kiskőröst újraalapító Wattay család történetét és a szlovákság betelepítését, illetve színre vitték Petőfi Sándor A helység kalapácsa című komikus eposzát. A jelmezeket, díszleteket is a diákok készítették, de ők írták a forgatókönyveket is.