EN facebook

MúzeumTrip! A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum gyűjteményei

Alapok

2020-07-05 20:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben t

ehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum után a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum lát vendégül bennünket. Elsőként megnéztük, milyen intézmények tartoznak a múzeumhoz, most pedig a gyűjteményeket tekintjük át.

 

 

 

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tematikus múzeum, gyűjtőkörébe tartoznak a Petőfi ihlette kortárs képzőművészeti alkotások, a költőhöz és szülőházához kapcsolódó kultusztárgyak, irodalomtörténeti dokumentumok, valamint a Kiskőröst újraalapító szlovákság tárgyai.


A kortárs képzőművészeti gyűjtemény

 

Intézményünk képzőművészeti gyűjteménye egyedülálló a világon. Ez az egyetlen Petőfi témájú, kortárs kollekció, ami száznál is több alkotótól csaknem 500 darabot számlál, és a legkülönfélébb művészeti ágakban – grafika, olaj, kisplasztika, plakett, művészkönyv, érem, egyedi tervezésű textil, ékszer, művészkönyv – mutatja be, hogyan is látják a kortársak napjainkban Petőfi Sándor egyéniségét, verseit, eszméit, családi és baráti kapcsolatait. Az alkotások nagy száma bizonyíték arra is, hogy Petőfi mint téma a mai napig megihleti a képzőművészeket, a versekbe foglalt gondolatok ma is aktuálisak, és a legkülönfélébb módon juthatnak el a befogadókhoz.
A műegyüttes 1983 óta gyarapodik, múzeumunk rendszeresen ír ki pályázatokat az Országos Petőfi Sándor Társaság és Kiskőrös Város segítségével. Ezek rendszerint évfordulóhoz kapcsolódnak, illetve tematikus kiírások, amikre az ország egész területéről érkeznek pályamunkák. A művek többsége zsűrizés után a múzeum gyűjteményébe kerül.
A kollekcióban a klasszikus megfogalmazások mellett szép számmal megtalálhatók modern ihletésű alkotások is. Ezt a tematikus, technikai, anyag- és méretbeli sokszínűséget foglalja össze a gyűjtemény 2019-ben kiadott Ihletőnk: Petőfi című katalógusa.

 

Ihletőnk: Petőfi katalógus

 

Az alkotásokat korszerű tárolórendszerekben őrizzük, így az olajképek, keretezett grafikák a tömörraktárban kapnak helyet gördíthető állványokon. A keret nélküliek grafikai szekrényekben pihennek, és csak időszaki kiállítások alkalmával kerülnek a látogatók elé. A térbeli alkotásokat azonban bárki megcsodálhatja a látványtárban. Ez a raktározási-kiállítási forma a reneszánsz évszázadaiban gyökerezik, és főként a főúri családok demonstrálták vele gazdagságukat, műveltségüket, a kultúra iránti fogékonyságukat. Wunderkammer, vagyis a csodakamra néven emlegették, és egyszerre szolgáltak a különleges gyűjtemények bemutatására és tárolására.
Ez a bemutatási mód több szempontból is kedvez a múzeumunknak, hiszen egyszerre ad vizuális élményt, csökkenti a raktározási gondjainkat, biztonságosan tudjuk elhelyezni az alkotásokat, a gyűjtemény kutatható, és alkalmas arra is, hogy múzeumpedagógiai foglalkozások épüljenek köré.
Gyűjteményünk számos Kossuth- és Ferenczy-díjas, Magyar Örökség díjas alkotó munkáit tartalmazza. Ezen a helyen lehetetlenség mindet bemutatni, ezért azt az alkotást emelem ki, ami mind közül a legtöbb ember keze munkáját dicséri, elkészítéséhez hallatlan összefogásra, egymásra figyelésre, szakmai alázatra volt szükség.

 

Képzőművészeti látványtár

Az egész töredéke és a töredék egésze (2014)

 

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete 21 tagja álmodta színes szövevénybe Petőfi Sándor életútját, és közel két éven keresztül közösen, egymás munkájára támaszkodva készítette el az 5 m2 nagyságú Petőfi-kárpitot a költő születésének 190. évfordulójára.
Az alkotáson Petőfi és felesége, Szendrey Júlia alakja mellett néhol halványan, néhol kontrasztosan jelenik meg egy-egy vers vagy levélrészlet, az utolsó csata helyszínének térképe, a költő keresztelési anyakönyvi bejegyzése, Júlia rajza és naplórészlete, aláírás, pecsét. Ahogy a cím is utal rá, az apró részletekből áll össze az alkotás többletjelentése, foszlányokból, töredékekből bontakozik ki előttünk egy költői pálya, egy életút és egy szerelem története. A kárpitot a ’48-as honvédzászló nemzetiszín farkasfogas részlete keretezi.

 

A Petőfi-kárpit


A Petőfi-kultusz tárgyai

 

Kiskőrösön a tudatos kultuszépítés Sárkány János evangélikus lelkész, Petőfi iskolatársa által írt, és a Vasárnapi Ujságban megjelent cikkével kezdődött, amiben ismertette a költő keresztelési anyakönyvi bejegyzését. Ezt követően még a kiegyezés előtt köztéri szobrot avattak a város nagy szülötte tiszteletére, majd 1880-ban Jókai Mór megnyitotta a szülőházat, ami hamar nemzeti zarándokhellyé vált.
Napjaink kultusztárgyai a látványtárban kapnak helyet. Ezt a gyűjteményt a sokféleség jellemzi, nagyon különböző alapanyagokon, felületeken jelenik meg Petőfi Sándor arcképe, aláírása, a szülőház, vagy egy-egy versrészlet. A tárgyaknak e széles palettája jelzi, hogy Petőfi költészete közös érték, hozzá számos módon lehet kapcsolódni, és emlékként hazavinni, otthon őrizni a Petőfi-kultuszból egy-egy darabot.

 


Kultusztárgyak

Petőfi-billikom

 

Petőfi születésének 90. évfordulójára a Kiskőrösi Úri Casino elkészíttette azt az 1055 gramm súlyú Petőfi Billikomot, ami napjainkban is az egyik legfontosabb kultusztárgy. Az ezüst-zománc ötvözet fogadalmi serleget 1913. március 15-én avatták fel, hogy felemelésével minden évben leróják kegyeletüket a hazaszeretet és a világszabadság lánglelkű apostolának, Petőfi Sándornak halhatatlan emléke előtt.
A billikom ma a kulturális Petőfi-szilveszterek programjában kap kiemelt helyet, amikor Kiskőrös mindenkori polgármestere a szülőház előtti megemlékezésen magasba emeli, és fogadalmat tesz a Petőfi-kultusz további gyarapítására. Ennek egyik legszebb példája volt a 2002-es serleges fogadalomtétel. A vállalás szerint a Magyarország területén a költővel azonos napon, január 1-jén született egyéves gyermekek sorszámozott, névre szóló, kereskedelmi forgalomban nem kapható Petőfi Sándor Összes Versei kötetet kapnak ajándékba. A könyv értékét növeli, hogy az emléklapon Kiskőrös Város polgármesterének, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnökének, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének és az Alapítvány a Közjóért szervezet elnökének aláírása szerepel.

 

A  billikom és a kötet

 

Néprajzi gyűjtemény, a kiskőrösi szlovákság tárgyi világa

 

A kiskőrösiek napjainkban ugyan jelentősen eltávolodtak őseik életmódjától, de származástudatukat, szlovák identitásukat, evangélikus vallásukat, felmenőik személyes tárgyait nagy becsben tartják, utóbbiakat számos alkalommal felajánlják a néprajzi gyűjteménybe. A Szlovák Tájház kiállítása mellett így a látványtárban tudjuk elhelyezni a folyamatosan beérkező tárgyakat.
A néprajzi gyűjtemény a parasztság használati tárgyaiból, a helyi iparosok (pl. csizmadia, takács műhely tárgyai) munkaeszközeiből állnak, a legnagyobb tárgytípust a textilek és viseletdarabok képviselik.
A kiskőrösi egy külön alföldi viselettípust képvisel, ami az 1718-as betelepítés után helyben alakult ki. Formáját, anyagát, színvilágát, díszítményeit és szemiotikai rendszerét tekintve számos egymásra hatás mutatható ki a szomszédos viseletes területekkel (Kalocsa és szállásai, Kecel, Sárköz), mégis egyedi, jól elkülöníthető típusként jellemezhetjük. A hagyományos öltözetdarabok gyűjtése azért is fontos, mert jelenünkben alig akad viseltét még tartó idős asszony a településen, a pompás öltözékek hagyományőrző együttesek segítségével mutathatók be.

 

Viseletdarabok

 

A néprajzi látványtár (csizmadiaműhely)