MúzeumTrip! A Dobó István Vármúzeum gyűjteményeiről

MÚZEUMTRIP

2020-07-21 20:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben t

ehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum után most az egri Dobó István Vármúzeum lát bennünket vendégül! Az intézmény történetének áttekintése után, ismerjük meg gyűjteményeit!

 

Történeti gyűjtemény

 

A történeti gyűjteményben a 16. századtól napjainkig terjedő időszak tárgyi és írásos történelmi emlékeit őrzünk, amelyek Heves megye történelmére, Eger helytörténetére, illetve a lakosság életmódjára vonatkoznak.


A Történeti tárgyi gyűjteményben jelvények, érmek, kisplasztikák, az iparos életmóddal kapcsolatos tárgyi emlékek, a papír alapú numizmatikai gyűjtemény, szükségpénz ritkaságok, továbbá részjegyek, sorsjegyek, részvények találhatóak. 

 

Velocipéd


Fegyvergyűjteményünk Heves megye és Eger hadtörténeti eseményeinek emlékeit gyűjti és rendszerezi. Kiemelkedő darabja a Mesterházy István, Heves vármegye nemzetőr őrnagyának díszkardja, amely egy finom megmunkálású, damaszkolt acélból készült tiszti pallos.

 


Mesterházy István nemzetőr őrnagy pallosa

 

Történeti dokumentum-gyűjteményünk az archivált jellegű iratanyagot öleli fel. Ebbe tartozik a történeti fotógyűjtemény, mely több ezer fekete-fehér és színes fotó-pozitívból, valamint több száz fekete-fehér üvegnegatívból és színes diafelvételből áll.


Történet-földrajzi képeslap gyűjteményünkben Heves megyei településekről és Egerről, valamint a történeti Magyarország területeiről készült képeslapokat találhatunk.

 


Dobó István szobra

 

Az Egri vár déli bejárata

 

A plakát-röplap gyűjteményben 1919-es, 1944-45-ös, 1956-os és színházi plakátokat őrzünk. Nyomdai köteles nyomtatványok gyűjtése – reklámújságok, szóróanyagok – is munkánk része.


Történeti adattárunkban kéziratokat, térképeket, rajzokat, iratmásolatokat, dolgozatokat, kiállítások forgatókönyveit, sajtóadattárunkban szórványsajtó és nyomdai köteles sajtótermékeket gyűjtünk.

 


Néprajzi gyűjtemény

 

A Dobó István Vármúzeum néprajzi gyűjteményének alapját Szegedy-Maszák Györgyné Holló Valéria műgyűjtő és műkereskedő 1368 darabból álló népművészeti gyűjteménye alkotja. Jelentősebb tárgyegyüttesei: népviseletek, szőttesek, hímzések Kalotaszegről, a Felföldről, Mezőkövesdről és környékéről, a Sárközből; kerámiák, nagyrészt Észak-Magyarországról és Erdélyből, valamint a pásztorfaragások, amik főleg a Dunántúlról származnak. A gyűjtemény többségét azonban a Heves megye területéről származó tárgyak alkotják.

 


Ködmön


A népviselet és textilgyűjtemény darabszáma megközelíti a 4500-at. A tárgyak között találhatunk szőtteseket, vászonhímzéseket, teljesviseletegyütteseket, valamint szűröket, subákat, ködmönöket is.


Szintén fontos részét képezi gyűjteményünknek a két kovácsműhely, egy kádárműhely és egy asztalosműhely teljes berendezése. A papucsos, csizmadia, kalapos, kékfestő, kosárfonó, kőfaragó, pincevágó, mézeskalácsos kismesterségek készletanyaga, ha nem is teljes, de igen érdekes része a gyűjteménynek. A gazdálkodás gyűjtemény az állattenyésztéshez, növénytermesztéshez használt eszközöket tartalmazza. Kiemelkedő darabjai az egri és Eger környéki szőlőművelés, borászat tárgyai: szőlőmetsző kések, prések, hordók, díszhordók.

 

Díszhordó állvánnyal


A múzeum pásztorművészethez kapcsolódó gyűjteménye is kiemelkedő. A tereléshez bot, karikás ostor, a balta, az állatok gondozásához a rühzsírtartó, a szabadban való életvitelhez fűszertartók, sótartók, borotvatartók, tükrösök, ivócsanakok, kések készültek. A pásztorok a falusiak számára is faragtak megrendelésre szerelmi ajándékokat, használati tárgyakat: mosósulyok, mángorló, állótükör, képkeret, széktámla, villa, kanál.

 

Juhásztarisznya pásztorkészséggel és csanakkal


A néprajzi gyűjtemény részét képezi ezen felül kerámia-, bútor-, és a játékgyűjtemény, valamint a Palóc-, Visonta-, Bakó- és Fotóadattár.

 


Képzőművészeti gyűjtemény

 

Múzeumunk képzőművészeti gyűjteményének 16-18. századi olasz, németalföldi, német, osztrák, spanyol, francia festményeit az egri barokk mesterek, és a 19. századi magyar festők – kiemelten Kovács Mihály – művei egészítik ki.

 


CARACCIOLO, Giovanni Battista (Battistello) (1570-1635) Bűnbeesés

 

Jelentős gyarapodást jelentett 1984-ben Szilárdfy Zoltán szakrális kisgrafikai gyűjteményének – melynek különlegességei az úgynevezett apácamunkák – megvásárlása.


Múzeumunk a kortárs művészet felé is nyitott. Ennek egyik legmarkánsabb egysége az 1968 óta megrendezésre kerülő, és a múzeum szervezésében lebonyolított Országos Akvarell Biennálék anyagából gyarapított kollekció. 

 

LÓRÁNT János Demeter, Párás reggel, 1983

 

Múzeumunk az iparművészeti tárgyak gyűjtésével is foglalkozik, habán és poszt habán kerámiák, ónedények, illetve a bélapátfalvi keménycserép gyár polgári ízlést kiszolgáló, szecessziós díszítésű kancsói, tálai különleges darabjai a kollekciónak. A parádi üvegmanufaktúra termékei is több évszázadot felölelően reprezentáltak a gyűjteményben.

 

Mennyiségében és történeti értékében is kiemelkednek a város barokk patikáinak bútorzatai és gyógyszertároló edényei.

 

 

Irodalomtörténeti gyűjtemény


Gárdonyi Géza 1897-ben költözött Egerbe, hogy új alkotóközeget, nyugalmat és békét találjon. Írói hagyatéka 1969-ben, ajándékozás útján került a Dobó István Vármúzeumba. A Gárdonyi-gyűjtemény a magyar irodalomtörténet egyik legteljesebb írói hagyatéka. Családi és személyes okmányok, életrajzi dokumentumok, kéziratok, az író levelezése, titkosírásos feljegyzései, újságok és folyóiratok, használati tárgyak alkotják. Legértékesebb darabjai az Egri csillagok című regény töredékes kézirata, a titkosírásos naplók, Gárdonyi levelezése a Légrády Testvérek Kiadóval.

 


Gárdonyi Géza Egerbe költözésekor

 

Gárdonyi egri otthona 1952-től látogatható, az író lakását eredeti állapotában mutatjuk be. Gárdonyi nem csupán író volt, hanem műkedvelő festő is, így az emlékház több szobáját is a saját maga által festett reprodukciók és festmények díszítik. Dolgozószobájában közel ötezer kötetes könyvtára, íróasztala, bőr ülőgarnitúrája, pipatóriuma kapott helyet.

 


Az Egri csillagok című regény kézirata

 

A Dobó István Vármúzeum nagy gondot fordít a Gárdonyi életmű ápolására, a hagyaték múzeumpedagógiai és közművelődési hasznosítására.

 

 

Régészeti gyűjtemény


A Dobó István Vármúzeum fontos feladata – Heves megye egész területére kiterjedően – a régészeti és numizmatikai emlékek gyűjtése megőrzése, szakszerű nyilvántartása, tudományos feldolgozása és közművelődési hasznosítása.
A régészet esetében a gyűjtés legtöbbször ásatások formájában valósul meg, de terepbejárások és szakfelügyeletek révén is sok tárgy kerül a gyűjteményekbe. A magyar állam a régészeti terepmunkák révén biztosítja, hogy a földben lévő kulturális örökség elemei állami tulajdonba kerüljenek, és eredeti környezetükből szakszerű módon legyenek elmozdítva.


Az ásatások során tett megfigyeléseket részletesen dokumentálni, az előkerülő tárgyakat pedig mosni, restaurálni és leltározni kell. Az értékelés során számos természettudományos vizsgálatra és összehasonlító elemzésre is sor kerül. A feltárási eredmények viszonylag hosszú tudományos feldolgozási folyamat során épülnek csak be a köztudatba, de ez által a helytörténet pótolhatatlan forrásaivá is válnak.

 

A Dobó István Vármúzeumban őskori, népvándorlás kori és középkori gyűjteményi egységekben tartjuk nyilván a műtárgyakat, amelyekhez kőtárak, embertani és zoológiai tárak, valamint adat- és térképtárak kapcsolódnak.

 


Újkőkori idolfej, Füzesabony Gubakútról

 

Újkőkori termékenység szobor töredéke, Füzesabony Gubakútról

 

 

Könyvtár

 

A könyvtár korlátozottan nyilvános szakkönyvtár. Állományát külső kutatók csak helyben használhatják, ingyenesen.


A könyvtár az 1950-es évektől kezdett gyarapodni adományokból, majd a 60-as évektől csere és vásárlások útján. Jelenleg közel 35000 kiadvány képezi a gyűjteményt (könyv, folyóirat és kiállítási katalógusok együtt). A gyűjteményben található legértékesebb könyvek: 7 db kézzel írt, az 1700-as évek második feléből való irat, 15 db 1701 előtti könyvtári dokumentum, valamint 343 db 1851 előtt megjelent magyarországi könyv és külföldön megjelent hungaricum.

 

Antiphonarium Romanum, Velence, 1645.

 

Gusztini János: Üdvösség mannája, Eger, 1759.

 

Gyűjteményünk 23.696 db könyvből, 8.674 folyóiratból és 3751 kiállítási katalógusból áll.

 

Külön gyűjteményünk a Pátzay Pál hagyaték, mely 774 db könyvből és 193 db katalógusból áll, valamint a Szabó János Győző hagyaték, mely 1069 db könyvet tartalmaz.

 

 

Műtárgyvédelem


"Nem túlzás azt állítani, hogy a múzeumok elsődleges célja a műtárgyvédelem, hiszen ez a gyűjtemények létének alapja, a gyűjtemény pedig a köz tulajdona, amivel a múzeumnak el kell számolnia, ez az alapja minden más múzeumi tevékenységnek." (Susanne Keen)

 

Az egri vártól mintegy 5 km-re, a kertvárosi övezet egy rejtett szegletében húzódik meg a múzeum raktár és műtárgyvédelmi bázisa. Itt a Baktai úti épületegyüttesben kapott helyet a 3728 m2 alapterülettel rendelkező,55 egymástól elszeparált raktár, valamint itt kerültek kialakításra és elhelyezésre az anyagok kezelését végző restaurátor szakműhelyek és a fotó műterem. A látogatók előtt rejtve maradó, színfalak mögött zajló, aprólékos munka az egyik legfontosabb múzeumi tevékenységek közé tartozik.

 


Magyaros báli ruhar restaurálás után

 

Magyaros báli ruha restaurált pártával

 

A múzeumban őrzött műtárgyak állapotának megőrzése, a kiállításokon nyújtott élményszerű esztétikai megjelenése a feladata és hivatása a restaurátoroknak.

 

A régészeti-, történeti, néprajzi-, képzőművészeti-, iparművészeti- és irodalomtörténeti gyűjteményekben őrzött műtárgyak tisztítását, konzerválását, restaurálását anyagnemenként szakosodott, fém-, szilikát-, textil- és fa szakrestaurátorok végzik.

MúzeumTrip, hadtörténet, múzeumtörténet, történelem
2020-07-15 20:00
MúzeumTrip, beruházás, közlekedés
2020-06-24 20:00
MúzeumTrip, irodalom, múzeumpedagógia
2020-07-13 20:00