MúzeumTrip 20. Múzeumpedagógia: tudásélmény Makón

Tudásközvetítés

József Attila Múzeum
2020-12-11 20:20

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Eger, Nyíregyháza, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, a szolnoki Damjanich János Múzeum, a Postamúzeum után a makói József Attila Múzeum lát vendégül  bennünket. A múzeum története után a gyűjteményekkel ismerkedtünk meg, most pedig a lehengerlő múzeumpedagógiai kínálattal.

 

 

A 2015 óta szervezetté váltak a múzeumpedagógiai foglalkozások, minden állandó és időszaki kiállításhoz kapcsolódóan. Mostanra nemcsak az általános- és középiskolai korosztály számára szervezünk tárlatvezetéseket és foglalkozásokat, hanem az óvodások és a felnőttek is megtalálják a számukra megfelelő programokat. Ugyanakkor sikerült bekapcsolni az intézményt azokba az országosan megrendezésre kerülő közművelődési rendezvényekbe, melyekből korábban részben vagy egészben kimaradt (Múzeumok Majálisa, Tájházak Napja, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, Múzeumok Őszi Fesztiválja).

 

 

A múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége alapvetően illeszkedik a múzeum fejlesztési tervében megfogalmazott célokhoz, elképzelésekhez. Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk egy olyan iskola- és látogatóbarát szemléletű intézmény kialakítását, mely alapvetően a tanuló ifjúság számára jelent oktatási-képzési lehetőséget, ugyanakkor minden korosztály számára biztosítja az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.

 

A József Attila Múzeum a város szellemi életének meghatározó szervezője, és a kultúra zászlóshajója. Célunk, hogy a növekvő nevelési-oktatási igényeket kielégítve minden korosztályt megszólítsunk, ennek érdekében igyekszünk folyamatosan megújulni, új tematikákat kínálni, kiemelt figyelemmel az óvodások, általános iskolások életkori és ismeretszerzési sajátosságaira annak érdekében, hogy az összes korosztály a jelenleginél nagyobb mértékben és arányban az intézmény rendszeres látogatójává váljon. Küldetésünknek tekintjük egy új szemléletű múzeumlátogató, múzeumbarát nemzedék kinevelését. Erősíteni kívánjuk a fiatalok körében a művészetek, az irodalom a képzőművészet, a néprajz, a helytörténet iránti érdeklődés és tárgyi tudást, így igyekszünk elősegíti a helyi és a nemzeti értékek megbecsülését, felhívni a figyelmet ezek fontosságára.

 

A múzeumok különösen hasznos szövetségesei lehetnek az oktatási intézményeknek a helyi örökség megismertetésében és szemléltetésében. Az oktatási intézményekkel, pedagógusokkal való együttműködés a József Attila Városi Múzeum számára is küldetésszintű fontossággal bír. Az óvodák, iskolák hagyományosan igyekeznek igénybe venni a múzeumi szolgáltatásokat az órák során leadott tananyag kiegészítésére, alátámasztására, illusztrálására. Büszkék vagyunk arra, hogy vissza-visszajáró csoportjaink vannak, akik igyekeznek az egész múzeumot felfedezni, minden kínált múzeumpedagógiai foglalkozáson részt venni. Az iskolák túlnyomóan elméleti, elvont anyagközlése és beszámoltatása mellett ugyanis óriási szükség van arra, hogy a gyerekek, fiatalok fizikailag, testközelből is megtapasztalják letűnt korok tárgyi kultúráját, a múlt és a jelen művészeti alkotásait, a népélettel kapcsolatos műtárgyakat vagy éppen a természet csodáit.

 

A különféle programjainkon való részvétellel a gyerekek nemcsak a kézügyességüket tehetik próbára, új ismeretekkel gazdagodhatnak, hanem a Múzeum, mint inspiráló közegében mozogva közelebb kerülhetnek a közgyűjtemények világához. Megfigyelhető, hogy az új, ingergazdag környezet intenzíven hat a fiatalokra, hatékonyan együttműködnek, aktívan részt vesznek a múzeumi tevékenységekben. A különböző foglalkozások során a gyerekek megfoghatnak, kipróbálhatnak többféle demonstrációs tárgyat, felvehetnek viseleteket,  szerepjátékokat, szituációs játékokat játszunk el. 

 

 

A múzeumpedagógiai órák a legtöbb esetben kézműves foglalkozásokkal (pl. agyagozás, nemezelés, szövés-fonás, csuhézás, mézeskalács készítés) egészülnek ki, melyek középpontjában az egyéni alkotás áll. A foglalkozások a múzeumban zajlanak, esetenként kiegészülnek egy-egy példaértékű műtárgy megtekintésével is, pl.: a makói fazekasok kerámiáival. Nagyon fontos a gyerekek számára a manuális tevékenység, a személyes tárgyformálás és maga az alkotási folyamat is, amikor pl. agyagból, vagy gyapjúból tárgyakat készíthetnek el. A különböző kézműves témakörök egy része az ünnepekhez (pl. Farsang, Húsvét, Karácsony, Pünkösd) vagy jeles napokhoz (pl. Márton-nap, Luca-nap, Szent György-nap), népszokásokhoz kapcsolódik, melyek során az életkori sajátosságokat, az előzetes tudásanyagot és ismereteket figyelembe véve a néphagyományokon keresztül dolgozzuk fel a gyerekekkel az adott témát.

 

 

Minden évben megrendezésre kerülnek a jól bevált és kedvelt (általában szabadtéri) programjaink, ilyen pl. a Busójárás, vagy a Húsvétoló, amelyek nagy tömegeket mozgatnak meg a városban és az ezekhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokon mindig sokan vesznek részt. 

 

 

A fiataloknak a nemzeti ünnepeink idején (március 15, október 23.) interaktív vetélkedőket, nyomozással egybekötött történelmi sétákat hirdetünk meg, melyre mindig több osztály szokott jelentkezni. A célunk, hogy a makói eseményeket, a helyi megmozdulások történéseit és szerepvállalóit minél jobban megismerjék a város általános- és középiskolás diákjai.

 

József Attila születésnapja idején több csoport kér tárlatvezetést, foglalkozást irodalmi kiállítóhelyünkön, az Espersit-házban, méltó módon megemlékezve így a költészet napjára. Mivel a költő Makón töltött évei az irodalmi érettségi egyik témája is, a diákok szívesen egészítik ki tudásukat az itt szerzett információkkal.

 

Már több éves hagyomány, hogy izgalmas és érdekes táborokat hirdetünk meg a nyári szünidőre az általános iskolás korú gyerekek számára, melyekre minden évben nagy az érdeklődés. Rendszerint tíznél is több, különböző tematikájú tábor várja a kicsiket és nagyobbakat, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Több témakörben indítjuk el a táborokat, vannak kézműves (fazekas, horgolós, takács, nemezelős), valamint tematikus (angol nyelvi, régész, honismereti, videós, sakk stb.) táboraink. Az egyik legfontosabb célunk, hogy az intézmény segítse a családokat azáltal, hogy a szórakozás mellett értékes időtöltést, új ismeretszerzési lehetőséget biztosítson a fiatalok számára.

 

 

A fentieken kívül rendszeresen szervezünk kreatív családi napokat, játszóházakat és kézműves szakköröket is. Meghatározó számunkra, hogy a gyermekeknek átadjuk a tanulás, az ismeretszerzés, műveltséggyarapítás igényét (akár az egész életen át tartó tanulás folyamatának egyik elemeként), avagy az ilyen igényeket kialakítsuk a fiatalokban.

 

A látogatók elsőrendű fontosságot élveznek múzeumunkban, igyekszünk igényeiket minél jobban kiszolgálni, hogy szabadidejüket tartalmasan, színvonalasan töltsék el nálunk. Ezt igazolja, hogy az intézmény 2020. márciusában Családbarát Hely tanúsítványt, 2020. októberében Közösségi Múzeum elismerést kapott.

 

A járványügyi helyzetben, az ideiglenes múzeumi bezárások idején is igyekeztünk a közönségünket megtartani és adottságainkhoz, lehetőségeinkhez mérten támogatni digitális múzeumi tartalmakkal a hasznos időtöltésre, kultúrára vágyók művelődését, szórakozását, hogy ezen időszakban se maradjanak múzeumi élmények nélkül. Ennek egyik módjaként a múzeum kiemelkedően gazdag néprajzi gyűjteményére épülő online játékok készültek, melyek az intézmény állandó kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai kínálatába is jól beilleszthetők, hasznosíthatók, motiválják a tanulókat a néprajzi tárgyak, viseletek alapos megnézésre és az élményalapú, játékos tanulás jegyében valósultak meg.

Az online játékok itt elérhetőek:

http://www.muzeum.mako.hu/wp-content/uploads/2020/03/index_wp.html

http://www.muzeum.mako.hu/ruhak/

http://www.muzeum.mako.hu/5252-2/

 

 

helytörténet, múzeumtörténet, MúzeumTrip
2020-12-03 20:00
gyűjtemény, múzeumtörténet, MúzeumTrip, műgyűjtés
2020-12-07 20:00
emlékezet, látogató, Mozaik Múzeumtúra, múzeumpedagógia, programajánló
2020-03-10 13:00