EN facebook

Múzeumok mint a klímapolitika szereplői? A NEMO javaslatai 7 pontban

MÚZEUMOK A JÖVŐÉRT

2024-02-10 18:00

Az Európai Múzeumi Szervezetek Hálózatának (NEMO) 2022-es Múzeumok a klímaválságban című kutatása kimutatta, hogy a múzeumoknak csak töredéke ismeri a számukra releváns fenntarthatósági- és klímapolitikákat, és még kevesebben konzultálnak a döntéshozókkal ezek kidolgozásának elősegítése érdekében. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a fenntartható átmenetet támogató politikák nekik szólnak-e. Ezt az akadályt segíti leküzdeni a NEMO Múzeumok, klíma és politika című tanulmánya.

 

Ebben a kutatásban a NEMO összefoglalja a vonatkozó nemzeti fenntarthatósági és klímapolitikákat, kiemelve azokat, amelyek a múzeumok és a tágabb értelemben vett kulturális örökség szektor számára relevánsak. Nemcsak nemzeti, hanem önkormányzati szintű döntéseket is tartalmaz a kiadvány, valamint egyes múzeumok gyakorlatait is bemutatja. Ezek a példák megmutatják a fenntartható átalakuláshoz hozzájáruló kezdeményezések és beavatkozások jelenlétét, ugyanakkor jelentős hiányosságokat is feltárnak. Például a múzeumok hozzájárulását a fenntartható, befogadó és méltányos társadalom kialakításához nem mindenhol ismerik el és a múzeumokat sok esetben a többi társadalmi szereplőtől elkülönültnek tekintik.

 

A NEMO arra ösztönzi a múzeumokat, hogy ahol léteznek politikák, amelyek a kulturális szakembereket célozzák meg, ott össze kell hangolniuk az intézmények fellépését, és be kell mutatniuk, hogy hogyan tudnak hozzájárulni a jelenlegi fenntarthatósági célok eléréséhez. Ahol pedig nincsenek politikák, ott ki kell emelniük a potenciáljukat, és támogatást kell szerezniük a sikeres fenntartható átmenethez. Eszerint a modern múzeumok egyik feladata, hogy olyan platformot alakítsanak ki, amely nemcsak a kulturális szereplőket és a művészeti kezdeményezéseket ösztönzi a fenntartható átalakulás elvein belüli cselekvésre, hanem rendszerszintű megoldások kidolgozását is előre mozdítják. A múzeumi szakembereknek közösen kell a politikai döntéshozókhoz fordulniuk, és érvelni a múzeumok bevonása mellett.

 

A kiadvány abban segít, hogy a múzeumi szakemberek megismerjék a régiójukra vonatkozó megfelelő politikákat, és ezek alapján építsenek projektet intézményük fenntartható átalakulásának támogatásához. Ehhez felhasználhatják az itt összegyűjtött különböző régiókból származó példákat. A kiadvány végén a NEMO közzétett egy 7 pontból álló áttekintést a múzeumok fenntartható átállásának támogatására vonatkozó tippekről. Ebben azt mutatja be, hogyan is kellene a múzeumnak a közösségét szolgálnia, és hozzájárulnia a fenntartható átmenethez.

 

 

Az ajánlások közt szerepel többek között, hogy a múzeum olyan projektekben is gondolkodhat, amelyek hatása túlmutat a kiállítási falakon és a lakosság klímatudatosságának bővítését segíti.

 

A múzeum továbbá megvizsgálhatja, hogyan léphet kapcsolatba a területi döntéshozókkal, különösen azokkal, akiknek profiljuk releváns a kultúrpolitika, városfejlesztés és fenntarthatóság szempontjából. A múzeum el kell érje a regionális és nemzeti képviselőket és finanszírozókat. Ideális esetben a múzeum együttműködik más múzeumokkal, kulturális szervezetekkel, cégekkel és közösségekkel, aki a fenntartható átmenet és az éghajlat-politika iránt érdeklődnek.

 

A múzeumok egy hivatalos kiáltványban és az azt kísérő stratégiai/cselekvési tervben fogalmazhatják meg vállalásukat és céljaikat, melyeket nemcsak házon belül, hanem médiában és a döntéshozók előtt is aktívan képviselik. Elért eredményeiket ugyancsak kommunikálják, valamint rámutatnak a rendszerszintű változások szükségességére.

 

A hét pontban összegyűjtött tanácsokkal a NEMO a múzeumok klímaválság kezelésében betöltött szerepének elismerését és támogatását szeretné elősegíteni. A kiadvány a múzeumi vezetőkhöz szól, akik már remélhetőleg felismerték, hogy a klímaválság nemcsak pénzügyi, műszaki és tudományos kihívás, hanem kulturális kihívás is, valamint a párizsi megállapodás céljainak eléréséhez minden ágazatban összefogásra van szükség, beleértve a kultúrát is. Az ajánlásokkal a NEMO mintát akar adni az intézményeknek és vezetőiknek, ezzel bátor kiállásra szólít fel.

 

 

Borítókép forrása: Museums & Climate Change Network

külföld, múzeum, #muzeumokajovoert, NEMO, téma, természet
2023-01-06 16:00
konferencia, külföld, #muzeumokajovoert, műhely, NEMO, téma
2023-11-30 07:00
konferencia, #muzeumokajovoert, műhely, szervezet, téma, természettudomány
2023-12-20 18:00