EN facebook

Múzeumok Éjszakája Szentesen 2023-ban - Képzőművészet és helyi lokálpatriótaizmus a célkeresztben

MŰHELY

2024-01-23 18:00

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2023. május 8-án és 9-én rendezte a jubileumi X. Országos és VI. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciát Miskolcon Múzeumi tükröződés: Társadalom és környezet címmel. A szakmai program megvalósító partnere volt az EPALE Magyarország Támogató Szolgálat is, A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja projekt megvalósítója.

 

A mai szemtelenül modern és nehezen élhető világunkban, amikor a Facebook, a TikTok, a YouTube vezeti a fogyasztói attitűd vizsgálatok szórakozási szokásokra irányuló kutatási eredményeit, hogyan tudja megnyerni a látogatókat magának egy vidéki múzeum? Több más irány mellett ez a fő vonala ennek a kis tanulmánynak.

 

A szentesi Koszta József Múzeum 2023. június 24-én a Múzeumok Éjszakája országos programsorozat keretében, képzőművészeti és színháztörténeti, valamint helytörténeti kiállításokkal rukkolt elő. Az intézmény 1897 óta működik közgyűjteményként: olyan kulturális szolgáltató kíván lenni, amely Szentes és a környékbeli települések gyermekeinek, fiataljainak, felnőttjeinek és időseinek egyaránt igényes kikapcsolódást nyújt.

 

Ennek okán kiemelt feladatának tekinti, hogy mindenfajta múzeumi tevékenység mellett – gyűjteményezés, szakszerű leltározás, digitalizálás, állagmegóvás, konzerválás, restauráció, tudományos konferenciák szervezése, kutatószolgálat biztosítása - a mai világ „gyógyító” kulturális szolgáltatásait is kívánja elvégezni: ez pedig a múzeumi pedagógia és a múzeumandragógia. Olyan tudományos és ismeretterjesztő eszközökkel célozza a látogatókat, amelyekbe küldetése szerint tudja „becsomagolni” az üzeneteit. Annak érdekében, hogy minél több társadalmi réteget, korosztályt és különféle foglalkozást űző egyéneket nyerjen meg a múzeumi ügynek.

 

Hogyan tudtuk ezt megvalósítani 2023-ban, a Múzeumok éjszakáján? Erről szól a dolgozat, bemutatva a nyárkezdő programokat, amelyek egyben kiállítási megnyitók is voltak. Nem kifejezetten családi programmal, de kapcsolt szolgáltatásokkal, desztinációkkal egybekötött kiállítás-premierekkel készültünk, amelyek inkább voltak tudományos mértékkel átszőtt ismeretterjesztő programok. 500 főt sikerült így becsalogatni a Koszta József Múzeumba 2023. június 24-én, 18 óra és éjfél között.

 

Az Őze Lajos Emlékház megnyitója. Középen, fehér ingben Őze Gábor, a múzeumi kiállítóhely névadójának fia, Őze Áron színművész bátyja.

 

A Múzeumok éjszakája mint népszerűsítő eszköz és mechanizmus

 

"Az első hazai Múzeumok Éjszakáját 2003-ban rendezték meg, akkor pár ezer látogatója volt, tavaly pedig már 235 ezren jöttek el. Most valószínűleg még többen lesznek, hiszen ismét nőtt a résztvevő múzeumok száma is: Budapesten 70, vidéken pedig 160 helyszínt kereshetnek fel az érdeklődők. Idén a Múzeumok Éjszakája átnyúlik Párkányba, úgyhogy már a határokat is átléptük"[1] – nyilatkozta Hiller István 2008-ban, az akkori kultúráért felelős miniszter.

 

Tehát az idei Múzeumok Éjszakája immáron 20 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy mára elmondhatjuk: az országos program, a Múzeumok Éjszakája nagyon komoly brand-dé és turisztikai projektté alakult. Egyes országos és megyei vonzású múzeumok az éves bevételüknek egy nagyon komoly százalékát jelenti ez alatt az egy nap alatt jelentkező jegyvásárlások száma, amely június utolsó szombatjának estéjét, éjszakáját jelenti minden évben.

 

Általában családi programokkal, egyéb turisztikai szolgáltatásokkal, gasztro rendezvényekkel, kézműves foglalkozásokkal és sok más egyébbel próbálják megnyerni a múzeumok a látogatókat erre az estére. Ahogy a fentiekben is jelöltem, vannak egyes múzeumok, akik kirívó sikereket érnek el a Múzeumok Éjszakáján évről évre.

 

Lássunk néhány adatot az idei évből[2]:

2023. június 24-i látogatószám

 

Móra Ferenc Múzeum, Szeged - 5 057 fő

Cifrapalota, Kecskemét - 6 569 fő

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest- 6 850 fő

Néprajzi Múzeum, Budapest - 7 176 fő

Magyar Természettudományi Múzeum - 11 360 fő

Szépművészeti Múzeum - 15 800 fő

 

Örömteli, hogy 2023-ban rengetegen választották szórakozásul a kiállításokat. Ám nem mindig volt ez így.[3]

 

Koltai Zsuzsa 2011-ben írt tanulmányában kiválóan összegzi a jelenre is értelmezhető folyamatokat: „A magyar múzeumok látogatószáma a nyolcvanas évek közepén tetőzött, hiszen 1985-ben elérte a 19,3 millió főt. Különösen a vidéki múzeumok büszkélkedhettek magas látogatószámmal, mivel a 19,3 millió látogatásból több mint 15 millió a vidéki múzeumokban realizálódott, a budapesti múzeumoknak 4,08 millió látogatója volt ebben az évben. 1986-tól kezdve előbb lassabban, majd radikálisan csökkenni kezdett a múzeumok látogatószáma, hiszen az 1990-re már 13,98 millióra redukálódó látogatószám 1995-re elérte a mélypontot, alig több mint 9 millióra csökkent. A csökkenés főként a vidéki múzeumokat érintette. 1995-re a 10 évvel korábbi adatokhoz viszonyítva kevesebb mint felére, 7 millióra csökkent a látogatószámuk. A budapesti múzeumok látogatószáma arányaiban sokkal kisebb mértékben csökkent, hiszen az 1985-ös 4 millióról csökkent 1995-re 3,7 millióra. A csökkenés egyik legfőbb oka a kulturális ágazatban jelentkező gazdasági és financiális nehézségekben ragadható meg, hiszen a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban, majd a kilencvenes évek elején a kulturális életben jelentkező anyagi megszorítások következtében a múzeumokban először a közművelődési osztályokat szüntették meg.(...)

Az évtized közepétől kezdve a kultusztárca által is támogatva megindult a múzeumok közművelődési tevékenységének és kínálatának fejlesztése, melynek fontos részét képezi a múzeumi marketing és PR fejlesztése, és ehhez kapcsolódóan a látogatóbarát múzeum fogalmának bevezetése.(...)

E törekvések eredményeképp 2001 és 2006 között a magyarországi múzeumok látogatottságának mértéke folyamatosan növekedett, az új évezredben 2006 volt a látogatási csúcspont, amikor 11 millió 618 ezer látogatója volt a hazai intézményeknek. Az elmúlt három évben azonban radikálisan, több mint 18%-kal csökkent a múzeumok látogatottsága. Míg 2007-ben közel fél millióval, 2008-ban 1 millió 438 ezerrel, 2009-ben pedig már 2 millió 106 ezer fővel kevesebb látogatója volt a magyar múzeumoknak, mint 2006-ban.(...)

2009-ben több mint két és félszer annyi rendezvényt, programot szerveztek múzeumok, mint 1990-ben. Ugyanakkor radikális csökkenést tapasztalhatunk e téren a 2005–2008 közötti periódusban, hiszen míg 2005-ben 35 654, 2008-ban csak 26 753 rendezvényt szerveztek a múzeumok, ez 25%-os csökkenést jelent. Különösen erőteljes a csökkenés 2006-ban, amikor közel 7000 programmal kínáltak kevesebbet a múzeumok a megelőző évhez képest. A múzeumok által szervezett rendezvények száma az elmúlt két évben újra növekedésnek indult, 2009-ben majdnem kétezerrel több múzeumi rendezvény volt, mint 2008-ban. Az elmúlt években Magyarországon is felismerték a múzeumpedagógia jelentőségét. Napjainkra már fontos állami törekvéssé vált a múzeumok közoktatás rendszerébe illesztésének megvalósítása. A törekvések központi gondolata, hogy a hazai múzeumpedagógiai elmélet és gyakorlat fejlesztése által a „múzeumi gyűjtemény elsődleges forrássá, tantervi-módszertani kellékké, segédanyaggá váljon, valamint hozzáférhetősége és hasznosulása nagymértékben megnövekedjen. Komoly támogatást nyújt az állam a közoktatási tantervhez illeszkedő múzeumpedagógiai programok kidolgozásához. 2007-ben a magyarországi múzeumok több mint 15 000 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak. A múzeumok elsősorban az általános iskolás korosztályt célozzák meg programjaikkal. 2007-ben a múzeumpedagógiai programok 60%-át általános iskolás diákok számára szervezték.”[4]

 

A fentieket azért tartottam szükségesnek idézni, hogy érzékelhető legyen, mi történt az utóbbi években. Milyen látens vagy direkt társadalmi szükséglet, és milyen központi akarat, állami szerveződés szülte meg és hozta létre a 2003-tól megrendezett Múzeumok Éjszakája programot. Az évenkénti megrendezésre kerülő projekt tehát tökéletesen illeszkedik a fentiekhez, miszerint cél, hogy minél több társadalmi réteget, minél több embert nyerjenek meg a múzeumok maguknak rövid és hosszútávon. Rövidtávon az aktuális kiállítás látogatottságát lehet növelni, alternatív, nem megszokott családoknak szóló ismeretterjesztő programokkal, hosszútávon pedig a programba illeszkedő múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozásokkal a jövő múzeumlátogató közönségét lehet kinevelni.

 

A Múzeumok Éjszakája Szentesen 2023-ban

 

Az igényes attrakció organizátora, központi szervezője idén is a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt. Ahogy minden évben, idén is egy központi gondolat, egy filozófia köré kívánta a Minisztérium koncentrálni a programot. Az idei gondolata és vezérmotívum a TREND volt a Múzeumok Éjszakáján. Ezen a gondolaton elindulva úgy döntöttünk Szentesen, hogy ha trendről és trendiségről beszélünk, akkor annak a bizonyos trendnek, amely oly jellemző a mai világunkra, annak üzenjünk hadat. Az idei évben a mi trendünk Szentesen a BARÁTSÁG és a MŰVÉSZET volt, azzal a céllal, hogy ez a két dolog váljon trenddé a mindennapjainkban.

 

A Bíró Jenő-kiállítás látogatói a program megnyitóján.

 

Adódott a kérdés: Miként lehet az emberi működés egyik legnemesebb érzelmi interakcióját, a barátságot és a művészetet kapcsolatba hozni úgy, hogy az egy kiállításban és szórakozási lehetőségben tudjon termékenyülni? Régóta dédelgetett vágyam volt igazgatóként, hogy a szentesi születésű Kossuth-díjas színművész, Őze Lajos életét egy állandó kiállításon keresztül tudjuk bemutat. Emlékház formájában, az életét gyerekkorától haláláig szerettem volna „elmesélni”, személyes tárgyain keresztül közelebb hozni Őze Lajost a látogatókhoz. A filmjein és a színházi szerepei keresztül pedig a hatalmas művészt megismertetni elsősorban a felnövekvő generációval, akik manapság az amerikai filmeken szocializálódnak. Szerettük volna kollégáimmal, hogy az Őze család, a leszármazottak segítségével egy komoly színháztörténeti kiállítás valósuljon meg Szentesen. Ez az idei Múzeumok Éjszakájára sikerült.

 

Egy 60 négyzetméteres lakásban, a Csallány Gábor Kiállítóhelyünkön került kialakításra az Emlékház, amelyben mozi – Őze filmjeivel, és egy róla készült dokumentumfilmmel -, személyes tárgyak, életút bemutató várja a látogatókat, valamint berendeztük Őze legendás filmjének egyik részletét (Tanú), megépítettük Virág elvtárs szobáját, korhű bútorokkal, és a MAFILM segítségével néhány eredeti filmbéli díszlettel.

 

A barátság szimbólumot pedig azzal próbáltuk hangsúlyozni az est folyamán, hogy egy helytörténeti és egyben képzőművészeti kiállítással rukkoljunk elő: Híres lokálpatriótája és ünnepelt művésze volt Szentesnek Bíró Jenő. A kétezres évek elején elhunyt alkotónak közismertek voltak a festményei Szentesen, intézményeknél, családoknál máig számtalan díszíti közülük a falakat. Dr. Dobos András szentesi állatorvos kurátori munkájának köszönhetően, 150 négyzetméteren rendeztük be a Bíró Jenő emlékkiállítást a festményeiből. A kiállítás címe: „Barátunk, Bíró Jenő”.

 

A program névadója autodidakta festőművész volt, de ecsetvonásaiban Koszta József színeit, vászonkezelését, hogy úgy mondjam ízeit, hangulatát lehet érzékelni. Kosztához hasonlóan Bíró is az Alföld és a kisváros világát mutatja, olyan életképeken keresztül, amelyek érzelemgazdagon ábrázolják a szentesi és járási életet, a 20. század közepén és második felében. Dr. Dobos András állatorvos, műgyűjtő, művészetpártoló, lokálpatrióta volt olyan kedves, hogy ingyen, társadalmi munkában és Bíró Jenő művészete iránti szerelemből ingyen vállalta a múzeumi munkát. Saját gyűjteményéből, valamint barátai tulajdonai által rendezte be a kiállítást, amely egészen 2023. december 31-ig látogatható a Koszta József Múzeumban.

 

A program

 

A konkrét program 2023. július 24-én a következőképpen alakult: 17 órakor nyitottuk meg a „Barátunk, Bíró Jenő” című kiállítást, majd 18 órától a Koszta József Múzeum udvarában szabadtéri mozivetítés tartottunk, ahol Őze Lajos életéről készített múzeumi dokumentumfilmünket láthatták a nézők, olyan megszólalókkal és riportalanyokkal, mint például Bánsági Ildikó, Udvaros Dorottya, vagy Szacsvay László. 19 órától pedig megnyitottuk hivatalosan is az Őze Lajos Emlékházat. Őze Gáborral, az egykori színész fiával beszélgettünk az épület előtt berendezett pódiumon. A nézők is kérdezhettek a családtól Őze Lajosról. Külön érdekessége volt a programnak, hogy elfáradt hozzánk Őze Lajos húga is, Katalin asszony, és Őze Lajos egykori szentesi magyar tanárának, felfedezőjének, Dr. Sári Ilonának a családja is. Egészen éjfélig tartottunk nyitva. A festészeti kiállítás, a mozi és az Emlékház folyamatosan várta a látogatókat. A filmet egész este vetítettük a „csillagos nézőtéren” 18 órától zárásig.

 

A szabadtéri mozielőadás, az Őze Lajosról készült dokumentumfilm nézőit köszönti Irsai Farkas László igazgató.

 

Összegzés

 

Négy feladat lebegett szemünk előtt:

1.  Meg kell szervezni a Múzeumok Éjszakáját.

2.  Népszerűsíteni kell a Múzeumot, minél több látogatót kell bevonzani.

3.  A Minisztérium által kiadott filozófiába kell ágyazni (TREND) az esti kínálatot.

4.  Úgy kell népszerűvé tenni a gyűjteményünket, hogy aki betér hozzánk az este folyamán, az a későbbiekben is látogasson meg minket. Legyen kedve máskor is betérnie hozzánk.

 

Mindezek teljesítéséhez következő projekt-mixet választottuk: A barátság jegyében egy lokálpatrióta, közismert és ünnepelt festőművészt választottunk, Bíró Jenőt, akinek festményein keresztül hangsúlyozni tudjuk az est filozófiáját.

 

Ahhoz pedig, hogy régi adósságunkat törlesszük és Őze Lajos munkásságát is be tudjuk mutatni, avval az indirekt módszerrel éltünk, hogy éjfélig tartó mozielőadást hirdettünk, és hiteles influenszerekkel népszerűsítettük a programot (Bánsági, Udvaros, Szacsvay) a sajtóban. Ezzel annak hatását többszörözve, a Múzeumok Éjszkáját is velük tudtuk reklámozni. A mozival tehát olyan látogatókat is bevonzottunk, akik lehetséges, hogy addig nem teljesen ismerték Őze Lajos művészetét, vagy eddig kevéssé voltak kíváncsiak Bíró Jenő művészetére.

 

A "Barátunk, Bíró Jenő" című kiállítás megnyitója a Koszta József Múzeumban, Szentesen. 2023. június 24; Múzeumok Éjszakája. A fotón balról jobbra: Dr. Dobos András kurátor, Szabó Zoltán Ferenc, Szentes város polgármestere és Irsai Farkas László, a Koszta József Múzeum igazgatója. 

 

 

Jegyzetek

 

[1] https://mult-kor.hu/20080620_ejszaka_a_muzeumban - Utolsó letöltés dátuma: 2023. 09. 1.

 

[2] https://infostart.hu/kultura/2023/07/01/rekordok-az-idei-muzeumok-ejszakajan - Utolsó letöltés dátuma: 2023. szeptember 2.

 

[3] Gombos Szandra: Kultúra és marketing a 21. században -  A múzeumok szerepe az egyetemista hallgatók életében. Kézirat – tanulmány. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék

 

[4] Koltai Zsuzsa: A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA - A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata. Iskolakultúra-könyvek 41. Veszprém, 2011. 31-33. alapján

 

Irodalom

 

Koltai Zsuzsa: A MÚZEUMI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS VÁLTOZÓ VILÁGA - A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata. Iskolakultúra-könyvek 41. Veszprém, 2011. 31-33.

 

Gombos Szandra: Kultúra és marketing a 21. században -  A múzeumok szerepe az egyetemista hallgatók életében. Kézirat – tanulmány. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék; https://emok.hu/hu/component/docs/d-274:kultura-es-marketing-a-21-szazadban

Utolsó letöltés dátuma: 2023. szeptember 2.

 

 

ABSTRACT

The Night of Museums in Szentes, 2023 – Fine arts and local patriotism

(Koszta József Museum, Szentes)

 

In our modern and increasingly difficult world, with online platforms such as Facebook, TikTok and Youtube at an all-time high in terms of popularity according to consumer attitude research on entertainment habits, the question naturally arises: how can a countryside museum grab the attention of visitors? This study aims to answer that question, while also touching on several other subjects. On 24 June, 2023, the Koszta József Museum of Szentes held fine arts, theatre and local history exhibitions as part of the Night of Museums, a nationwide series of museum programmes. Attendance and visitor numbers were considered satisfactory, especially for a museum located in a rural area.

 

 

A cikk a Pulszky Társaság és az EPALE Magyarország projekt koordinátora, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal együttműködése révén született.

 

A szerző igazgató a szentesi Koszta József Múzeumban.

 

 

Borítóképen: 

Érdeklődő vendégek az Őze Lajos Emlékházban Szentesen, a Múzeumok Éjszakáján, 2023. június 24-én. 

interjú, MUZANDRAxEPALE 2023, múzeumandragógia, műhely, téma
2024-01-08 18:00
MUZANDRAxEPALE 2023, múzeumandragógia, múzeumi marketing, műhely, téma
2024-01-12 20:00