Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–1906

MŰ–KINCS–TÁR

Magyar Múzeumok Online
2017-10-09 13:00

Megjelent Tóth Ferenc: Mű–Kincs–Tár. Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–1906 című könyve a MúzeumCafé gondozásában.  A MúzeumCafé című folyóirat 2013-ban elindított sorozatával múzeumtörténeti, illetve múzeumelméleti témájú könyvek megjelenését tűzte ki célul, a mostani harmadik kötet a hazai művészeti közgyűjtemények 19. századi alapítását és gyűjteményeik, belső szervezetük alakulását foglalja össze 1802-től, az Országos Széchényi Könyvtár majd a Magyar Nemzeti Múzeum alapításától 1906-ig, a Szépművészeti Múzeum kapuinak megnyitásáig.

 A könyv egy általános bevezető fejezetben vázolja fel a tárgyi emlékek gyűjtésének kifejlődését, különféle szintjeit külföldön és itthon, illetve az intézményi keretek kialakulásának történeti hátterét. A kiadvány a továbbiakban a történetiség szigorú betartásával részletesen végigköveti a hazai múzeumok 19. századi kialakulását, az első hazai közgyűjtemény, a Magyar Nemzeti Múzeum alapításától gyűjteményeinek későbbi széttagolódásáig és önálló intézményekké alakulásáig, vagyis az Iparművészeti Múzeum, a Történelmi Képcsarnok, az Országos Képtár, majd a Szépművészeti Múzeum életre hívásáig. A feldolgozás a képzőművészeti közgyűjtemények kifejlődésének és gyarapodásainak eddig feldolgozatlan történeti folyamatára fókuszál.

Ilyen jellegű igényes összefoglaló a szakirodalomban eddig teljesen hiányzott, több tanulmány és könyv született egy-egy szűkebb megközelítésből, a képzőművészeti gyűjtemények kifejlődése és intézményi struktúrába integrálódásuk folyamata azonban ez ideig feltáratlan volt. E könyv megjelenéséig nem volt olyan kiadvány a hazai könyvpiacon, amely a közgyűjteményi hálózat kibontakozását az egész század során végig követné.

A kiadvány négy fejezetben – I. Az első hazai nemzeti közgyűjtemény megalakulása (1802–1836); II. A múzeum műkincsgyűjteményeinek kifejlesztése (1836–1867); III. Műgyűjtemények az állami közgyűjteményi rendszer keretei között (1867–1894); IV. Az országos képzőművészeti múzeum felépítése (1894–1906) – dolgozza fel a korszakot.A tanulmányhoz 118 képből álló illusztrációs anyag kapcsolódik, a függelékben pedig eddig publikálatlan gyűjteménytörténeti dokumentumokat közlünk. A kötetet egy múzeumtörténeti kronológia, névjegyzék és a korszakra vonatkozó szakirodalmi alkotások jegyzéke egészíti ki.

 

 

A könyvet a Német Formatervezési Díj aranyfokozatával 2015-ben és 2017-ben is kitüntetett Lead82 alkotóközösség, Salát Zalán Péter, Németh L. Dániel és Suszter Viktor tervezte. A MúzeumCafé könyvek sorozattal egyik fontos célja az alkotóknak, hogy magukkal a kötetekkel támogassák a nagy hagyományú magyar könyvkultúra és betűtervezés napjainkban is zajló megújulását. Ebben a könyvben a kortárs magyar betűtervező nemzedékhez tartozó Katyi Ádám által megalkotott Gewaard betűtípust használjuk. A Text, Display és Poster metszetekből álló fontkészlet egy 1904-ben készült holland imakönyv betűjének modern interpretációja. A Gewaard digitalizált verziója iskolai feladatként a hágai Royal Academy of Art, Type and Media szakán készült, majd a könyv tervezőinek felkérésére átdolgozva, Light, Bold és Black metszetekkel kiegészülve mutatkozik most be. A korabeli nevén Halfvette Aldine betűtípus történetének feldolgozásához hosszas könyvtári és múzeumi kutatómunkára volt szüksége a tervezőnek. A kötetben látható betűképek a betűtervezés folyamatának stációi, a betűt újjáélesztő tipográfus kézzel rajzolt vázlatainak parafrázisai.

 A Mű–Kincs–Tár. Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–1906 kötet három eltérő, de összetartozó borítóval jelenik meg. A tervezők a nyomdai ív egészét felhasználva egy, a könyvet reprezentáló 70×100 cm-es plakátot alkottak meg, amelyből három különböző területet kimetszve, grafikai kísérletként hozták létre az egyes borítókat, az ezeken megjelenő egy tónusú tipográfiai jelek és a különleges tapintású kasírungpapír tartják össze a példányokat.

 

A kiadvány a Magyar Nemzeti Galéria shopjában megvásárolható, 3900 forintos áron.

 

 

Impresszum

 

Mű–Kincs–Tár

Művészeti közgyűjtemények Magyarországon, 1802–1906

 

Szerző: Tóth Ferenc

 

Szerkesztette: Radványi Orsolya

Szerkesztőbizottság: Baán László, György Péter, Martos Gábor, Rockenbauer Zoltán, Török László

Könyvterv: Németh L. Dániel, Salát Zalán Péter és Suszter Viktor – Lead82

Retusálás: Rácz Sándor

Korrektor: Szendrői Árpád

Betű: Gewaard – Katyi Ádám

Papír: Munken Kristall Rough 120 g

Nyomdai munkák: EPC Nyomda, Budaörs

Felelős vezető: Mészáros László

 

Készült 28 ív terjedelemben, 448 oldalon, 500 példányban

 

Felelős kiadó: Dr. Baán László,

Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2017

 

A kiadvány a MúzeumCafé könyvek sorozatban jelent meg

 

ISBN 978-963-89775-5-7

 

képzőművészet, kiadvány, látogató, múzeumpedagógia
2017-08-09 14:00
kiadvány, magazin, műhely, néprajz, szervezet, téma
2017-07-14 10:25

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00