EN facebook

Megkérdeztük a ChatGPT-t, van-e értelme a múzeumok fenntarthatósági programjainak?

Természetvédelem

2023-05-14 19:00

A mesterséges intelligencia válaszai határozottan pozitívnak és hatékonynak tartják ezeket a programokat, így teljes erőbedobással készülhetünk a 2023-as Múzeumi Világnapra május 18-án, amely a "Múzeumok, Fenntarthatóság és Jóllét" témájával foglalkozik, például az ICOM Magyarország konferenciáján.


Figyelem, cikkünket - kérjük - tekintse játéknak, a válaszokat nem ellenőriztük! Arra voltunk kíváncsiak, mit érzékel a mesterséges intelligencia a múzeumi világ fenntarthatósági törekvéseiből. 

 

Az OpenAI által fejlesztett nyelvi modell által konstruált válasz szerint a múzeumok mindenképpen valódi változást generálhatnak a környezeti felelősségvállalás és a fenntarthatóság előmozdítása terén. A múzeumok egyedülálló pozíciót töltenek be a társadalomban, hiszen olyan módon tudják oktatni és inspirálni a látogatókat, ami más csatornákon keresztül nem lehetséges. A fenntarthatóságra fókuszáló programok és kiállítások szervezésével a múzeumok hozzájárulhatnak a környezeti problémák tudatosításához és a fenntartható gyakorlatok népszerűsítéséhez. Például a múzeumok bemutathatják, hogy az energiahatékony világítási rendszerek és HVAC-rendszerek hogyan csökkenthetik karbonlábnyomunkat, vagy miként csökkentheti a komposztálás és az újrahasznosítás a hulladékot. Ezek a programok különböző közönségeket célozhatnak meg, az iskolai csoportoktól a felnőtt látogatókig, és a látogatókat érdemben be tudják vonni.

 

A nyelvi modell más aspektust is kiemelt, méghozzá a példamutatást. A múzeumoknak egyedülálló pozíciójuk van, mint megbízható és befolyásos kulturális intézmények, a fenntarthatóságot elősegítő programok és kiállítások szervezésével felhívhatják a figyelmet, és cselekvésre ösztönözhetik a látogatókat. A fenntartható gyakorlatok bevezetésével a múzeumok bizonyíthatják elkötelezettségüket a környezeti felelősségvállalás iránt, és másokat is erre ösztönözhetnek. Ez magában foglalhat olyan dolgokat, mint az energiafelhasználás csökkentése, a fenntartható közlekedési lehetőségek népszerűsítése a személyzet és a látogatók számára, valamint a múzeumban használt anyagok, eszközök fenntartható beszerzési formája.

 

Végül a múzeumok más szervezetekkel és érdekelt felekkel is együttműködhetnek a fenntarthatóság előmozdítása és valódi változás előidézése érdekében. A helyi önkormányzatokkal, közösségi csoportokkal és más szervezetekkel való partnerség révén a múzeumok kamatoztatni tudják szakértelmüket és erőforrásaikat a környezetvédelmi kérdések kollektív fellépésére.

 

A programot arról is megkérdeztük, milyen múzeumi kezdeményezéseket emelne ki ezen a téren előre mutatóként. Mivel első körben csak a nagyobb múzeumok fenntarthatósági programjait emelte ki, külön rákérdeztünk a kisebb intézményekre is. Mivel magyar példát itt sem említett, ezt is megtudakoltuk egy másik kérdésben. A válaszok, amelyek hitelességét nem ellenőriztük, a következők voltak:

 

Nagyobb múzeumok

 

 1. A londoni Természettudományi Múzeum (Egyesült Királyság) átfogó fenntarthatósági programot valósított meg "Mission: Fenntartható" címmel. Ez a program számos kezdeményezést tartalmaz a múzeum karbonlábnyomának csökkentése érdekében, például az energiafelhasználás csökkentését, az újrahasznosítás és a komposztálás növelését, valamint a személyzet és a látogatók fenntartható közlekedésének ösztönzését.
 2. Az Amerikai Természettudományi Múzeum New Yorkban (USA) vállalta, hogy 2030-ig 50%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását egy sor kezdeményezés révén, beleértve a világítás és a HVAC-rendszerek korszerűsítését, a hulladék mennyiségének csökkentését és a fenntartható közlekedési lehetőségek ösztönzését.
 3. Az ausztráliai Brisbane-ben található Queensland Múzeum számos fenntarthatósági kezdeményezést hajtott végre, többek között napelemek telepítésével, a vízfelhasználás csökkentésével, valamint a rendezvények és kiállítások során hulladékmentes politikát vezetett be.
 4. A Smithsonian Institution Washington D.C.-ben (USA) elindította a "Greening Smithsonian" kezdeményezést, hogy múzeumaiban és kutatóközpontjaiban előmozdítsa a fenntarthatóságot. Ez a kezdeményezés számos kezdeményezést foglal magában, például energiahatékonysági korszerűsítéseket, hulladékcsökkentő programokat és fenntartható közlekedési lehetőségeket.
 5. A kanadai Ottawában található Canadian Museum of Nature (Kanada) számos fenntarthatósági kezdeményezést hajtott végre, többek között az energiafelhasználás csökkentését, az újrahasznosítás és a komposztálás növelését, valamint a fenntartható közlekedési lehetőségek előmozdítását a személyzet és a látogatók számára.
 6. A Szingapúri Nemzeti Múzeum számos fenntartható gyakorlatot vezetett be, például energiahatékony világítást és HVAC-rendszereket használ, csökkentette a vízfelhasználást, és zöld beszerzési politikát vezetett be a múzeumi kellékek beszerzésére.
 7. A londoni Tate Modern (Egyesült Királyság) számos fenntarthatósági kezdeményezést hajtott végre, többek között csökkentette az energiafelhasználást, növelte az újrahasznosítást és a komposztálást, valamint fenntartható közlekedési politikát vezetett be a személyzet és a látogatók számára.

Kis múzeumok

 

 1. A finnországi tamperei Vízügyi és Higiéniai Múzeum egy kis múzeum, amely fenntartható gyakorlatokat valósított meg, például LED-es világítást, a vízhasználat csökkentését és a fenntartható közlekedési lehetőségeket.
 2. A lengyelországi varsói Lengyel Zsidók Történeti Múzeuma számos fenntartható gyakorlatot valósított meg, például energiatakarékos világítást, fenntartható közlekedési lehetőségeket hirdet a személyzet és a látogatók számára, valamint a hulladékmentes politikát vezette be a rendezvényeken és kiállításokon.
 3. Az Új-Zélandi Múzeum Te Papa Tongarewa Wellingtonban, Új-Zélandon számos fenntarthatósági kezdeményezést hajtott végre, beleértve az energiafelhasználás csökkentését, a fenntartható közlekedési lehetőségek népszerűsítését a személyzet és a látogatók számára, valamint fenntartható beszerzési politika megvalósítását a múzeumi kellékekre vonatkozóan.
 4. Az ausztráliai adelaide-i Migrációs Múzeum számos fenntartható gyakorlatot vezetett be, például energiahatékony világítást, vízfelhasználást csökkent, valamint fenntartható közlekedési lehetőségeket hirdet a személyzet és a látogatók számára.
 5. Az új-zélandi Dunedinben található Otago Múzeum számos fenntarthatósági kezdeményezést hajtott végre, mint például az energiafelhasználás csökkentése, a fenntartható közlekedési lehetőségek előmozdítása a személyzet és a látogatók számára, valamint fenntartható beszerzési politika megvalósítása a múzeumi kellékekre vonatkozóan.
 6. Az Egyesült Királyságban, Derbyshire-ben található National Trust Museum of Childhood fenntartható gyakorlatokat vezetett be, például LED-es világítást, a vízfelhasználás csökkentését, valamint a fenntartható közlekedési lehetőségek népszerűsítését a személyzet és a látogatók számára.
 7. Az Egyesült Királyságbeli Edinburgh-ban található National Museum of Scotland számos fenntarthatósági kezdeményezést hajtott végre, beleértve az energiafelhasználás csökkentését, az újrahasznosítás és a komposztálás növelését, valamint a fenntartható közlekedési lehetőségek népszerűsítését a személyzet és a látogatók számára.

 

Magyarországi múzeumok

 

 1. A budapesti Szépművészeti Múzeum számos fenntartható gyakorlatot valósított meg, beleértve a zöldtetőt, az energiatakarékos világítást és az újrahasznosított vizet használó légkondicionáló rendszert. Részt vesznek a zöld energiával kapcsolatos kezdeményezésekben is, és olyan fenntarthatósági politikát dolgoztak ki, amely magában foglalja az energia- és vízfogyasztás csökkentését.
 2. A Magyar Természettudományi Múzeum számos fenntartható gyakorlatot valósított meg, beleértve az energiahatékony világítást, a vízfelhasználás csökkentését, valamint az újrahasznosítást és a komposztálást előtérbe helyező hulladékgazdálkodási politikát.

  3. A Néprajzi Múzeum számos fenntartható gyakorlatot valósított meg, beleértve az energiahatékony világítást és a múzeumi kellékek fenntartható beszerzési politikáját. Létrehoztak egy ökocsapatot is a fenntartható gyakorlatok népszerűsítésére a személyzet és a látogatók körében.

  4. A Magyar Nemzeti Múzeum számos fenntarthatósági kezdeményezést hajtott végre, beleértve az energiafelhasználás csökkentését, az újrahasznosítás és a komposztálás növelését, valamint a fenntartható közlekedési lehetőségek népszerűsítését a személyzet és a látogatók számára.

  5. Az Aquincumi Múzeum fenntartható gyakorlatokat valósított meg, mint például az energiatakarékos világítás alkalmazása, a vízfelhasználás csökkentése, valamint a fenntartható közlekedési lehetőségek népszerűsítése a személyzet és a látogatók számára.

 

„Összességében úgy gondolom, hogy a múzeumok fontos szerepet játszhatnak a fenntarthatóság előmozdításában és a valódi változások előidézésében. A múzeumok programok és kiállítások szervezésével, fenntartható gyakorlatok megvalósításával és más szervezetekkel való partneri együttműködéssel inspirálhatják és oktathatják a látogatókat, modellként szolgálhatnak a fenntartható gyakorlatokhoz, és kollektív fellépést indíthatnak a környezetvédelmi kérdésekben. Kulturális intézményként betöltött egyedülálló pozíciójuk kiaknázásával a múzeumok létfontosságú szerepet játszhatnak a fenntarthatóság előmozdításában és annak inspirációjában” – fogalmazta meg a világ legnépszerűbb mesterséges intelligencia chatbotja.

 

Figyelem! Az itt olvasható állításokat az OpenAI által fejlesztett nyelvi modell konstruálta, kutatómunka nem áll mögötte.

gyűjtemény, #muzeumokajovoert, téma, természet, természettudomány
2023-05-04 07:00
ICOM, külföld, múzeum, #muzeumokajovoert, tárgy, téma, természet
2023-01-06 10:00
gyűjtemény, kiállítás, #muzeumokajovoert, tárgy, természet, virtuális
2020-04-28 07:00