EN facebook

Megélt mesék – mesekönyv, album és tanulmánykötet egyszerre a debreceni múzeumtól

KIADVÁNY

2024-04-23 07:00

A debreceni Déri Múzeum legutóbbi kiadványában, a Megélt mesékben izgalmasan találkozik a roma eredetmondák sajátos világa az Igazgyöngy Művészeti Iskola diákjainak rajzaival és Bogdán János grafikai megoldásaival. Az albumszerű mesekönyv második felében a kötet kapcsán felmerülő tematikus gócpontokat taglaló tanulmányok olvashatók.

 

A kiadvány első felébe olyan eredetmondákat válogattunk, melyek a cigányság egyik alapvető kérdését, a származást és a vándorlást járják körbe. Ez a téma nagy jelentőséggel bír a romák számára a kulturális identitásuk keresése során, illetve a nem romákat is segíti abban, hogy a cigányság kutúráját, szokásait és hiedelemvilágát jobban megértsék. Ezt szem előtt tartva szájhagyomány útján terjedt és roma szerzők tollából született mondák egyaránt bekerültek a mesekönyvbe.

 

 

Fontosnak éreztük, hogy a mondákhoz személyes élményen alapuló illusztrációkat illesszünk. Ezért a szövegekhez olyan gyerekrajzokat gyűjtöttünk, amiket a könyvben olvasható történetek ihlettek: az Igazgyöngy Alapítvány dolgozói a hátrányos helyzetű gyerekeknek tartott órák és foglalkozások során használják ezeket az eredetmondákat, s egyéni vagy kooperatív alkotások készítése során dolgozzák fel őket a Komádi Gyermekotthon neveltjeivel, illetve körösszakálli és biharkeresztesi tanulókkal.

 

E mellett felkértünk egy roma származású képzőművészt, Bogdán Jánost („amigó”-t), hogy a saját vizuális stílusát beleszőve, a gyerekek rajzait felhasználva és azok látásmódját is szem előtt tartva készítsen izgalmas grafikai megoldásokat az eredetmondák mellé. A valóság és a mese elemeiből építkező, változatos szín- és eszközhasználattal létrejött rajzok és Bogdán János munkájának „közös metszéspontjai” (ahogyan maga amigó nevezte el az illusztrációkat) sajátos hangulatot kölcsönöznek a kötetnek. A gyermeki, naiv látásmód és a tanult képzőművész világfelfogásának összekapcsolódása a roma kultúra egyszerre vidám és búskomor oldalát is felmutatja.

 

A kötet második felében tanulmányok olvashatók. A cigánysághoz kapcsolódó művészeti témájú szövegek – roma eredetmondák és hozzájuk kapcsolódó művészeti alkotások elemzését közlő esszé (Szuhay Péter), illetve művészetpedagógiai tapasztalatokat ismertető tanulmány (L. Ritók Nóra) – mellett múzeumhoz és múzeumpedagógiához szorosan kapcsolódó írások is helyet kaptak a kötetben. A múzeumok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségeit taglaló esszé (Lakner Lajos) mellet hátrányos helyzetben élő gyermekcsoportok számára tartott múzeumpedagógiai foglalkozások tanulságairól is szó esik (Sándor Zita).

 

Ez a hármas forma (mesekönyv, album és tanulmánygyűjtemény) egy olyan könyvet eredményezett, mely tudásátadásra alkalmas, magas művészeti értékkel bír, eltérő generációk és művészeti technikák találkozását mutatja be, s elméleti fogódzót is nyújt a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. Azt reméljük, hogy a kötet egyfajta mediátorként működve a romák és a nem romák számára egyaránt át tud adni valamit a roma kultúra jellegzetességeiből és értékeiből.

 

 

 

Lakner Lajos – L. Ritók Nóra – Sándor Zita (szerk.), Megélt mesék, 2024, Debrecen, Déri Múzeum.

 

A kötet az NKA Közművelődés Kollégiumának támogatásával készült az Igazgyöngy Alapítvány közreműködésével, a Déri Múzeum gondozásában.

 

múzeumpedagógia, műhely
2023-09-18 18:00
gyűjtemény, kiállítás, külföld, látogató, régészet, téma, történelem
2024-04-07 20:00
gyűjtemény, kiadvány, múzeumpedagógia, téma, történelem
2024-01-21 17:00