EN facebook

Magyar nyelvű színjátszás Petőfi korában 1823–1849 - időszaki kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban

KIÁLLÍTÁS

A Bajor Gizi Színészmúzeumban látható kiállítás bemutatja a ma­gyar színjátszás 19. század első felére jellemző szerkezetét, a reformkor politi­kai célkitűzéseit segítő kezdeményezéseit, a színjátéktípusokat, szerepköröket, a játszóhelyeket, a társulatok színpadtechnikai lehetőségeit, az ekkor használt gesztusnyelvet, a színészek társadalmi megítélését. Petőfi vonatkozó verseit is megidézi.

 

Petőfi élete során ő maga is több színházi szerepben kipróbálta magát: volt színlapkihordó és mindenes a Pesti Magyar Színházban, karak­terszínész, kardalos különböző vándortársulatokban, fellépett barátja, Egressy Gábor jutalomjátékán.

Fordított és írt drámát, szavalta saját verseit.

 

A tárlat áttekinti az 1823–1849 között országszerte működő színházakat és előzmé­nyeiket is. A társadalmi pártolás hiánya miatt a vándorszínészet alapvető ekkor Magyarországon.

 

Jókai Mór nagyszerű regénye: az És mégis mozog a föld alapvetően erről szól. A színészek arra kényszerültek, akik elsősorban a nemesség pártfogására számít­hattak volna, hogy a közönséget lakóhelyén, az ország- vagy megyegyűléseken és a vásárokon keressék fel.

 

A vándorszínészi lét utóbb a magyar filmeknek köszönhetően (Déryné, Liliomfi) idealizált módon él az emlékezetben. A magyar színjátszás e korai korszakáról igyekszünk valós képet felrajzolni.

 

 

Petőfi saját színpadi művét, Shakespeare fordítását színházi felvételek –, alakjá­nak utóéletét a korszakhoz kapcsolódó néhány filmrészlet teszi láthatóvá.

 

A látogatók fölléphetnek a korabeli színpadra, fölpróbálhatják a reformkori jel­mezeket, működésbe hozhatják a színpadi hangeffektusokat keltő eszközöket. Az utolsó terem a vándorszínészek életmódját teszi átélhetővé.

 

Diákcsoportok számára a kiállításhoz kapcsolódó, változatos foglalkozásokat elérhetőek.

 

A látványterv Mira János munkája.

 

 

 

 

A kiállítás megtekinthető 2024. végéig, szerdától vasárnapig 14 és 18 óra között.

 

A kiállítás létrejöttét támogatta:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Nemzeti Kulturális Alap, Petőfi 200

10. Színházi Olimpia

emlékezet, néprajz, örökségvédelem, színház
2021-04-25 07:00