EN facebook

Színről Színre. Színjátszás vidéken, 1854–1945 - az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet virtuális kiállítása

KIÁLLÍTÁS

A pesti és vidéki színjátszás a XIX. század második felétől külön utat járt be. A korszak elején a Nemzeti Színház példája hatalmas lendületet adott a vidéki városok színházépítési törekvéseinek, valamint a színházigazgatók és színészek művészi célkitűzéseinek. Később azonban a centrum színjátszása egyre nagyobb távolságba került.

 

Számos, vegyes összetételű együttes járta a vidéket, hiszen a legkitűnőbb művészek az ország első együtteséhez szerződtek; ráadásul a vidéken maradt társulatoknak újabb és újabb bemutatókat hirdetve, nap mint nap meg kellett küzdenie a közönségért. A XX. század első felében bekövetkező történelmi sorsfordulók pedig újabb akadályokat gördítettek eléjük.


A vidéki színjátszás 1854-ben kezdődő és 1945-ig tartó korszaka a magyar színháztörténet egyik legsokszínűbb, legmozgalmasabb periódusa. A városról városra járó színtársulatok útvonalát,a színészek pályafutását, a jelentősebb előadások helyét és idejét bemutató színháztörténeti leírások és lexikoncikkek bővelkednek az adatokban.


A Színről színre című virtuális kiállításunkban ezt a hatalmas lexikális anyagotképekkel, szemelvényekkel, hangfelvételekkel és filmösszeállításokkal elevenítjük meg. A színházépületeket, színházigazgatókat és színészeket felidéző ábrázolásokat korabeli írások, memoárok és tanulmányok szövegrészletei egészítik ki, melyek lehetőséget adnak az egyéni sajátosságok és összefüggések felismerésére. A színháztörténeti kisfilmek egy-egy jelentősebb város ki-emelkedő színházi időszakát jelenítik meg. A színházigazgatók és színészek személyes élmé-nyeit olyan kortárs színművészek tolmácsolják, akik pályájuk során az emlékezésekben szereplő helyszínekhez kötődtek. Természetesen a legfőbb pártoló, a közönség is helyet kap kiállításban. A mára elfeledett, vagy megváltozott alakban élő színházbajárási szokásokat a múzeumpedagógia módszereivel hozzuk ismerős közelségbe.


A kiállításban látható képanyag a PIM – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint az Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár gyűjteményéből származik.

 

Kurátorok: Gajdó Tamás (színészek, színházigazgatók), Gerecs Katalin (színházbajárási szokások – múzeumpedagógia), Huber Beáta (színházépületek)

 

Adminisztráció: Horváth Hermina

 

Grafika és látvány: Andorka Tímea

 

A színháztörténeti filmeket összeállította: Máté Csaba

 

A színháztörténeti filmek narrátoraként közreműködött: Fesztbaum Béla színművész

 

A szemelvények felolvasásában közreműködő színművészek:
Bandi András Zsolt, Bogdán Zsolt, Gáspár Tibor, Gidró Katalin, Horváth Lajos Ottó, Horváth László Attila, Kardos M. Róbert, Lipics Zsolt, Mercs János, Sata Árpád, Szilágyi Tibor

 


A kiállítás ezen a Thinglink fellületen érhető el.

 

 

A kiállítást támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.