EN facebook

Közösségi kiállítás a PIM-ben: Ki vagyok én? Én mondom meg!

KIÁLLÍTÁS-ELŐREJELZÉS

2018-02-21 08:11

"Ki vagyok én? Én mondom meg!" - Az identitásra vonatkozó kérdés, mely a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó kiállításának címében is szerepel, Petőfi Sándor egyik szerepversében fogalmazódik meg. A költői én rögtön tagadással válaszol a felvetésre („Nem mondom meg...”). A PIM a Kalyi Jag roma iskolával és a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel együttműködve a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek féléves mintaprojektjében arra vállalkozott, hogy az egyetlen budapesti roma nemzetiségi iskola diákjaival választ találjon erre a csöppet sem egyszerű kérdésre különböző művészetpedagógiai módszerek segítségével, és felkészítse a résztvevő diákokat egy, a saját identitásuk problémakörére alapozott közösségi kiállítás létrehozására.

 

Egy országos közgyűjteménynek feladata és felelőssége, hogy figyelmet fordítson a tágabb társadalmi közösség számára is fontos problémákra, kérdésekre: mint a korai iskolaelhagyás hazánkban kiemelkedően magas kockázata, illetve a kulturális identitás kialakulásának folyamata és sajátosságai. A Petőfi Irodalmi Múzeum ebben a projektben lehetőséget biztosíthatott egyik kiemelt célcsoportja számára, hogy a múzeumot mint megmutatkozásuk terét használják, hogy egy közösségi tárlat létrehozásával gazdagodjanak kompetenciáik, növekedjen önértékelésük és támogatást kapjanak kulturális identitásuk körvonalazásához, artikulálásához. 

 

A diákok heti rendszerességgel, az órarendjükbe illesztett, 90 perces foglalkozás keretében, három csoportban más-más egyéniségű, társadalmi hátterű, munkamódszerű és hivatású (dramaturg, filmrendező, író, képzőművész, múzeumpedagógus) csoportvezetőkkel dolgoztak. A performatív művészetek, a kreatív írás és olvasás, illetve a képzőművészet választott eszközrendszerei segítségével a diákok kiscsoportos foglalkozásokon megismerkedtek az adott művészeti forma egyes elemeivel és megtapasztalhatták, hogy a művészeti megközelítés hogyan és mennyiben járulhat hozzá az ön- és valóságismeretük mélyítéséhez, a társadalmi együttműködésben eredményesebb viselkedési formák elsajátításához.

Az így létrejövő tárlaton a diákok által alkotott és kiválasztott írások, fotók, kollázsok, filmrészletek, emléktárgyak mind a féléves munka megannyi fontos fordulópontjának, válságának, sikerének megmutatható lenyomatai, a csoportvezetők saját szempontú történeteivel kiegészítve, összefűzve. A csapat munkájának csupán csekély töredéke installálható a múzeumi térbe, s még kevesebb történet mesélhető el. Az itt láthatók egy közös kaland legelső állomásának mozaikjait mutatják be Önöknek.

 

Helyszín: PIM, 1053 Budapest Károlyi utca 16., Bártfay-terem

Időpont: 2018. február 26. – március 12.

 

Kép: Petőfi-töredék Borsos Miklós műtermében, 1972

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

képzés, műhely, szervezet, téma
2018-02-02 18:00
digitalizáció, látogató
2017-12-18 09:25
kortárs, látogató, művészet, téma
2017-08-19 10:00