EN facebook

Konferencia felhívás - A MŰVÉSZETPEDAGÓGIA MÚLTJA ÉS JELENE. REFORMPEDAGÓGIA, ÉLETREFORM, GYERMEKKULTÚRA - 2022. május 26-27.

FELHÍVÁS

2022-02-22 07:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem öt Karának (BGGYK, BTK, PPK, TÓK, TTK) hagyományteremtő vándorkonferencia sorozata a Természettudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Gyógypedagógiai Kar, valamint a Tanító- és Óvóképző Kar után az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar rendezésében folytatódik.

 

V. Művészetpedagógiai Konferencia


2022. május 26-27. között kerül sor személyes jelenléti formában az 5. nemzetközi tudományos vándorkonferencia.

 

A MŰVÉSZETPEDAGÓGIA MÚLTJA ÉS JELENE – REFORMPEDAGÓGIA, ÉLETREFORM, GYERMEKKULTÚRA


THE PAST AND PRESENT OF ART EDUCATION – REFORM PEDAGOGY (PROGRESSIVE EDUCATION), LIFE REFORM, CHILDREN'S CULTURE


Várjuk a játék-, a művészet-, és a múzeumpedagógia, valamint a gyermek- és ifjúsági kultúra múltjával és jelenével, annak különböző területeivel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembereket, a hazai oktatási intézmények és múzeumok munkatársait, a hazai és külföldi felsőoktatási intézmények művészeti, művészet- és múzeumpedagógiai témákkal foglalkozó kutatóit, hogy osszák meg tapasztalataikat! Fontos rámutatnunk a társadalmi felelősségvállalás fontosságára a kultúra közvetítésében.


Célunk a művészetpedagógia, a művészettel nevelés területén születő innovációk, kutatási eredmények tudományos igényű bemutatása, a művészetpedagógia szakemberei közötti nemzetközi kapcsolatok erősítése, valamint új kutatási és fejlesztési programokban való együttműködések elősegítése az Eötvös Loránd Tudományegyetem karain átívelő együttműködésében és szervezésében. A konferencia munkanyelve magyar és angol.

 


A konferencia főbb témái 2022-ben:


• Az életreform és a művészetek - személyek, kapcsolatok, hatások
• Természet, természetesség, természetközeliség a művészet- és múzeumpedagógiában
• Az életreform és reformpedagógia hatása a művészetpedagógiára és múzeumpedagógiára
• A különböző reformmozgalmak, azok kapcsolata a vizuális kultúra, zene, tánc, bábjáték, gyermekirodalom és a drámapedagógia innovatív törekvéseivel
• A modern test és mozdulatkultúra alakításának művészetpedagógiai irányzatai
• Kortárs művészeti és művészetpedagógiai kutatások és képzések a zene, a tánc, a vizuális kultúra, a drámapedagógia és a gyermekkultúra területein
• Innovatív művészeti, művészetpedagógiai és múzeumpedagógiai kutatások, módszerek, jó gyakorlatok
• A zene-, a képző-, és a táncművészet pedagógiai eszközei és módszerei
• Gyermek- és ifjúsági kultúra, gyermekművészet egykor és ma
• A játék helye és szerepe az intézményes nevelés különböző színterein
• Intermodális együttműködések, komplex pedagógiai modellek a művészetpedagógia, a gyermekkultúra és a játék oktatásában, kutatásában
• Művészeti-tudományos integrációs modellek

 

 

Magyar és angol nyelvű plenáris előadások, magyar és angol nyelvű szimpóziumok, előadások, valamint intermodális blokkok adják a kétnapos konferencia gerincét.


Határidők:


2022. január 25.: Megnyílik a regisztrációs oldal
2022. január 25.: Szakmai anyagok feltöltésének kezdete
2022. február 25.: Szakmai anyagok feltöltésének vége
2022. március 20.: A szerzők értesítése a bírálók döntéséről
2022. április 30.: A konferencia-regisztráció vége
2022. április 30.: A részvételi díj befizetése


Kapcsolat: mpk2022@ppk.elte.hu


Információk a szervezőkről: http://mpk.elte.hu/?pid=informaciok/bizottsagok

 

Prof. Dr. Németh András elnök, ELTE PPK, a konferencia elnöke
Dr. habil. Vincze Beatrix, ELTE PPK, a konferencia társelnöke
Polyák Zsuzsanna, ELTE PPK NDI, nemzetközi titkár

 

 

felhívás, képzés, muzeológia, múzeumandragógia, múzeumpedagógia, műhely
2021-06-01 15:00
konferencia, muzeológia, múzeumandragógia, múzeumpedagógia, műhely, Pulszky Társaság
2019-09-23 10:00
múzeumandragógia, műhely, Pulszky Társaság
2020-03-07 14:00