EN facebook

KASSÁK KORTÁRS MŰVÉSZETI DÍJ 2023

pályázati felhívás

2023-04-04 18:00

Kassák kortárs művészeti díjra nyílt felhívás keretében olyan alkotói tervvel lehet pályázni, amely a huszadik századi avantgárd művészet jelenségeit, valamint az avantgárd mozgalmak által felvetett kérdéseket vizsgálja vagy korszerűen újraértelmezi. A pályázat új mű létrehozására és kiállítási tervére szól.

 

A Kassák kortárs művészeti díjat Dr. Argay István orvos és műgyűjtő mint alapító, és a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum mint intézményi együttműködő hozták létre 2022-ben kortárs képzőművészeti alkotások és projektek megalkotásának ösztönzésére. A kezdeményezéshez kiemelt patronálóként 2023-ban a Rechnitzer-gyűjtemény is csatlakozott. A projekt koordinátora az Interart Alapítvány. 


A díj értéke

 


A díj összege bruttó 1,5 millió forint, amit a nyertes pályázó a mű létrehozására fordíthat, és amely felett szabadon rendelkezhet. A Kassák kortárs művészeti díj összege adóköteles jövedelem, melyet a hatályos jogszabályok szerinti levonásokkal az Interart Alapítvány fizet ki a pályázónak az alapító megbízásából.

A pályaművet a Kassák Múzeum mutatja be időszaki kiállítás keretében a díjátadót követő évben (2024). Ennek költségeit a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum fedezi a díj összegével egyenlő mértékben. A múzeum saját költségvetéséből az alábbi költségeket fedezi a nyertes pályázóval történő egyeztetés alapján: kurátori és kiállításszervezői feladatok, a kiállításhoz tartozó leporelló költségei (szövegszerkesztés, fordítás, grafikai tervezés, tördelés, nyomtatás), installációs és grafikai elemek tervezése és gyártása, kiállításépítés, műtárgyszállítás (a műteremből a múzeumba és vissza), műtárgybiztosítás, technikai eszközök biztosítása, a kiállítás üzemeltetése, valamint a kiállításhoz kapcsolódó programok szervezése és lebonyolítása.

A pályázók köre  

A díjra 18. életévüket betöltött képzőművészek pályázhatnak kiállítás formájában megvalósítható pályaművel.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában kell benyújtani a kkmd@pim.hu e-mail címen. Kérjük, hogy a pályázati anyagot egyben küldjék el e-mailben, mellékletként csatolva. A pályázati anyag összterjedelme nem haladhatja meg a 32 MB-ot. Azt ezt meghaladó terjedelmű, vagy fájlküldő szolgáltatással benyújtott pályázatokat nem tudjuk fogadni. 

A pályázatok leadási határideje: 2023. április 26. szerda, 23.59  
A határidő után beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.   

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell

 • Szakmai önéletrajz (PDF formátumban) 
 • Portfólió a pályázathoz kapcsolódó korábbi művekről a művek adataival (PDF formátumban) 
 • Részletes projektterv a megvalósítás tervezett ütemezésével maximum 5000 karakter terjedelemben (PDF formátumban) 
 • Látványterv (PDf formátumban) – opcionálisan benyújtható 
 • Pályázói nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat kitöltve és aláírva (PDF formátumban) 


A pályázat nyelve: magyar  

A pályázónak a Pályázói nyilatkozatot és az adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozatot alá kell írnia kézzel, vagy személyéhez kötött elektronikus aláírással. A nyilatkozat illetve a pályázati koncepció összeállításához a Kassák Múzeum kiállítótereinek alaprajza letölthető a Kassák Múzeum honlapjáról.

 

ebonyolítás 

A beérkezett pályázatokról öttagú szakmai zsűri dönt.  

A zsűri tagjai 2023-ban:  

 • Andrási Gábor művészettörténész 
 • Csatlós Judit muzeológus, kurátor, a Kassák Múzeum képviseletében 
 • Kertész László művészettörténész 
 • Erdődi Katalin dramaturg, kurátor, a 2022. évi Kassák kortárs művészeti díj nyertes pályaművének kurátora  
 • Rockenbauer Zoltán művészettörténész  

Az online beérkezett pályaművekből a zsűri kiválasztja a szűkített listára kerülő öt tervet. A szűkített listán szereplő pályázók személyesen (vagy indokolt esetben online platformon) mutatják be munkáikat a zsűrinek május 15–26. között. A zsűri a személyes prezentációk alapján közülük választja ki a nyertest.     

Határidők  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 26., 23.59 
A szűkített listára bejutott pályázatok kihirdetése: 2023. június 5. 
Díjátadó rendezvény: 2023. június 24.

A pályázatok elbírálására vonatkozó döntést, a szűkített listára bejutók névsorát a Kassák Múzeum weboldalán és közösségi média felületein tesszük közzé.   
A nyertesnek a díjátadót követő évben kell megvalósítania művét, melyet 2024-ben, időszaki kiállításon mutat be a Kassák Múzeum.   

Részvételi feltételek 

A pályázók jelentkezési szándékukkal elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. Ezek megszegése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy amennyiben a szűkített listára kerül, a döntést követően abba bárki betekinthet, illetve, hogy a pályaművel kapcsolatos adatok (a személyes adatai kivételével) nyilvánossá válnak. A pályázók elfogadják a zsűri döntését​,​ és azt is, hogy a zsűri nem köteles döntését indokolni. A pályázati eljárást lezáró szakmai döntéssel szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A nyertes a megvalósítási terv elfogadását követően megállapodást ír alá, amelyben vállalja annak ütem szerinti megvalósítását.  A nyertes vállalja az Alapítóval és a Szervezőkkel való együttműködést, a szükséges információk megosztását, a határidők betartását, valamint közreműködik a díjhoz és a kiállításhoz kapcsolódó kommunikációs anyagok (videók, fényképek, szöveges információk) előállításában.   

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázók megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat. A megvalósított mű a pályázó tulajdonában marad. A nyertes pályázóval a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum művének a kiállításon való bemutatása érdekében felhasználási szerződést köt. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánossága érdekében és a későbbi pályázatok népszerűsítésére a pályázati anyagot, a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat promóciós célra nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig térítésmentesen felhasználhatja a pályázó nevének feltüntetésével.     

További információ 

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a kkmd@pim.hu e-mail címen várjuk. 

Kassák kortárs művészeti díj 2023

Alapító: Dr. Argay István 


Együttműködő partnerek:  

 • Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum  
 • Interart Alapítvány  
 • Kassák Alapítvány  

Kiemelt patronáló: Rechnitzer-gyűjtemény  
Patronáló: Takler borbirtok, Szekszárd 

emlékezet, irodalom, képzőművészet, kiállítás, #muzeumozzaszobadbol, tanulás, virtuális
2020-04-06 10:00
irodalom, Lépcsőszeminárium, programajánló, tárgy
2022-10-26 11:00