EN facebook

Impulzusok III.

KORTÁRS MŰVÉSZET ÉS GYERMEKRAJZOK

2018-10-20 17:00

 A gyermekrajzok jelentősége a képzőművészeti alkotások befogadásának folyamatában

 

 

Szín-Forma-Tér - Geometrikus kiállítás, 2016., csoportmunka Aknay János festőművész Emlék c. festményei előtt. A művész szín- és épületstruktúrák, utcák érzetét sugalló, letisztult formavilágból építkező festészetét vizsgáltuk.

 

Utcákat idéző emlékek

 

A kért feladatra vonatkozóan, a festményeken látható szín- és geometrikus szerkezetekből kikövetkeztethető, reális épületváltozatok megjelenítését vártam, többnyire azon szín- és formaelemek felhasználásával, amelyekkel Aknay János alkotta meg említett műveit. A gyerekrajzon szembetűnik, hogy a házakat környezeti elemekkel, térkapcsolatokkal is kibővítette a rajzoló. Lásd: nyitókép.

 

Lelkiállapot megörökítve

 

 

 

 

Káosz és Rend, MAOE tárlat, Reök Gyerök Kör Családi Nap, 2017. Anya - gyermek közös kép! A feladat arról szólt, hogy a rajzok az aktuális lelkiállapotot tükrözzék Káosz és Rend benned! címnek megfelelően. Egyéni rajzokat vártam, de ez az egy, közös munkából született.

A test körvonalának leképezésére a kislány vállalkozott megegyezésük alapján. A saját lelkiállapot képi kivetítése, megalkotása, az anyuka rajzi gesztusaként jelent meg az óriás lapon. Egyértelmű, hogy a hullámzás, dinamikus mozdulatrögzítések valamilyen indulat kifejeződésére utalnak. A hölgy később elmondta, hogy nagyon jól érzi magát a programon, viszont tehetetlen zavaró, erős fejfájása miatt. A test felületalakításán szúró, erős mozdulatokkal és színekkel dolgozó, fejfájását vizuálisan kifejező hölgy, hitelesen oldotta meg a Káosz és Rend benned! c. feladatot. A haj oldott, lágy, hullámzó mozgása a fájdalommentesség vágyára utalhat.

 

Hérics Nándor képzőművész neon-alkotásain túl

 

 

Végtelen út c. mű a tárlaton látható régi, rozsdás bicikli élettörténetét rejti magában, narancsszínű neon csigavonalat felhasználva. A feladat a következő inspiráló mondatot tartalmazta: Indítsd útjára a Reök-ből ezt a különös biciklit 2018-ban, vissza a múltba és előre a jövőbe! A határtalan képzelőerő szabaddá tesz! Az eredeti alkotás vöröslő, neon csigavonala domináns szerepet kap a rajzon is. Nyomatékkal, erőteljes vonalvezetéssel, párhuzamosan a kerékben tartva és onnan kiemelten is megmutatja a fénylő, íves vonalat a rajzoló, hogy könnyedén, egy átlós vonalvezetéssel a végtelenbe bocsássa azt.

 

 

A résztvevőket arra kértem, hogy válasszák ki a számukra jelenleg legfontosabb mondanivalóval rendelkező alkotást Hérics Nándor anyagából és indokolják meg, miért kezelik kiemelten azt. Egy reagálás: „Én a Feszített tér c. alkotást „szemeltem” ki, mert ez a mű szerintem eszünkbe juttatja, hogy az életben vannak olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy a lehetőségeink „szűk kerületűek”, továbbá azt, hogy a vágyaink sarokba szorítanak.”- írja és rajzolja az alkotás pszichológiai hatásától megérintett kiállítás-látogató. 

A rajz kiindulópontja a művész Feszített tér c. neon-installációja A művészet szabaddá tesz c. egyéni kiállításán, 2018-ban.

 

A Hold felé

 

 

Duray Tibor festőművész képeiből rendezett Emberi, túlságosan is emberi (2017) c. kiállítás egyik termében, az 1978 körül festett, középen elhelyezett, Holdba lépő c. üvegablak terv ábrázolásában és címadásában kreatív lehetőséget láttam. A nézőnek háttal álló, éppen indulásra kész figura kiléte rejtélyes. A másik feldolgozandó problematika, az állandóság és mozdulat kontrasztjában összegződik. A mozgást a művész az egyik láb előbbre helyezésével már érzékeltette. A feladat így hangzott: Rajzold le, mi történik abban a pillanatban, amikor a titokzatos figura elindul és kiszakad képbe zárt életéből, környezetéből. Körülbelül ötven szebbnél szebb, színes, képi ábrándot tennék most erre a felületre: az alábbiakban csupán néhány következik a válogatásból.

 

 

Mindkét rajzon a figura arca láthatatlan marad a szemlélő számára, ezeken a megoldásokon a gyerekek tartották magukat az eredeti alkotáson látható nézethez. Az áttörés mozzanata az üvegablak töredezettségének érzékeltetésével markánsan jelentkezik, sokan elképzelték és lerajzolták a drámai pillanatot. Az egyik elképzelés szerint az ablakból (képből) lajtorján lehet fellépegetni a Holdhoz. A másik rajzoló gyermeket a személy mozdulata és a kitörés látványa ragadja el, mesteri módon oldja meg a sík és térbeliség kérdését is. Egy tengelyre rendez három képi elemet, a figurát, a széttört ablaküveget és az áhított célt, a Holdat magát, hogy másodpercek múltával ott állhasson előtte történetünk szereplője.  

 

 

Az üvegablak biztonságot nyújtó állandósága megszűnt. Az innen kilépő figura tanácstalan, összezárt vagy széttárt kézzel tekint a nézőre a köztes térből, kérdezve, mitévő legyen új helyzetében. Ezeken a rajzokon a gyerekek az arcok ábrázolásával engedik megismerni a Holdba lépőt.

 

 

Mindkét remek színesceruza-rajzon Duray Tibor szerkezet- és színtervét ölti magára, majd viszi azt tovább a figura, a Holdba lépő.

 

Egy lépcsővel feljebb 

 

 

Vinkler László festőművész jubileumi tárlata az emeleti kiállítótermekben. A Gáspár Zoltán utcai Óvoda képzőművészet-kedvelő gyermekeivel, kezükben az alkotó foglalkozáson készült Három fa c. festményeikkel. 2012, Vinkler 100 kiállítás

 

Ale Ildikó festőművész, múzeumpedagógus - Reök, külső munkatárs

képzőművészet, múzeumpedagógia
2018-09-27 19:00
képzőművészet, kortárs, múzeumpedagógia
2018-10-11 08:00
képzőművészet, múzeumpedagógia
2018-07-22 17:00