EN facebook

IMPULZUSOK I.

KORTÁRS MŰVÉSZET ÉS GYERMEKRAJZOK

2018-09-27 19:00

  

A gyermekrajzok jelentősége a kortárs képzőművészeti alkotások befogadásának folyamatában

A tanulmány megírásához több, mint ezer múzeumpedagógia foglalkozáson készült gyermekrajz emléke adta a motivációt. A Regionális Összművészeti Központ múzeumpedagógusaként, egyben alkotóművészként különböző koncepciók megadásával segítettem a gyermek – és fiatal résztvevőket a művek még teljesebb megismerésében úgy, hogy a művészek alkotásokban koncentrált gondolatait, érzéseit, a résztvevők magukon átszűrve, a témában lévő egyéni érintettségüket, asszociációikat hozzák felszínre. A fenti, színektől tündöklő, lendületes pasztellkép is egy ilyen alkalom szép munkája, mely 2011 szeptemberében, a Hundertwasser kiállítás egyik foglalkozásán készült. Hundertwasser munkásságból azt az elméleti részt tette láthatóvá a gyermekalkotó, amely a világhírű művész „Fensterrecht” (Ablakjog) teóriáját hangsúlyozza. Az elmélet szerint, mindenkinek joga van az ablaka körül kifesteni a fal felületét saját kezével oly módon, hogy az már messziről üzenje az arra járóknak: itt egy egyéniség él, aki különbözik szomszédjaitól.

 

A Galériában vezetett alkotó foglalkozásoknak mindenekelőtt az a célja, hogy a művek kiállítási kontextusban, mi több, eredeti statusukban, anyagi mivoltuk teljes minőségében, valóságos paramétereikkel - anyag, forma, szín, kiterjedés, méret, kiállítótéri megvilágításukkal értelmezve - szolgálják a befogadó és a mű autentikus, maradandó találkozását. A szakavatott művészetpedagógus, mint ennek a találkozásnak értő navigátora, megalapozza a megismerés módját, elősegíti a befogadóra gyakorolt hatást, az értelmezés folyamatát. A tanulmány több év kiállításából, az azokhoz fűződő gyermekrajzok válogatását mutatja be a teljesség igénye nélkül. Többségében egy műalkotásra fókuszáló rajzokat válogattam, de azt a képet is kiemeltem hasonló szemléletű rajzok sokaságából, amelyik a kiállítótér összhatását, műegyüttesét örökíti meg. Jó néhány alkalom adódott, amikor olyan vissza nem térő pillanatot csíptem el, ami a gyerekek alkotással kapcsolatos boldogságérzetét tükrözi. A képek alatt olvashatók az alkotóművészek nevei, kiállításuk címe, a művekre vonatkozó minimális ismeretek és a rajzokra vonatkozó legszükségesebb megállapításaim.

 

 

Kántor Ágnes festőművész Határérzet c. egyéni tárlatán, 2017

 

Ahogy Kántor Ágnes festőművész - Ordo coexistendi - Nem emlékszem, mit álmodtam, 2011 - ajtó formájú, vászon képén egymás után nyílnak meg felfedezésre váró, ismeretlen terek, pontosan így haladnak a befogadók a mű megismerésének útján, annak egyre mélyebb ismereteket közvetítő rétegeibe.

A három részben közölt összefoglaló tanulmány képi bizonyságokkal veszi sorra azokat a galériaközegben létrejött rajzokat, amelyeket a műalkotások befogadásának elősegítése érdekében, koncepcióim alapján hoztak létre gyermekek és fiatalok Szegeden, a Reök-ben.

  

Párhuzamok

 

  Pataki Ferenc festőművész Kézjegy c. jubileumi kiállítása - Reök, 2011. Tárlatrészlet

  

Magyarics Flóra (9 éves) a Kézjegy c. kiállítás alkotó-foglalkozásán az Anya, Anya, Mama c. művek kompozíciós- és ritmusjátékának megélése, valamint tartalmi- és vizuális továbbgondolásának közepette.

 

 

 

A Pataki képek által ihletett és kiteljesedett gyermekalkotás kollekció a család-érzés szépségéről mesél.

 

 

Odaadással rajzolni

 

Nyári Reök Gyerök Kör, 2010. A kiállítótermi munka után - ahol sokféle kérdés és válasz hangzott el a műalkotások megismerése érdekében -, kezdődött az egyéni alkotómunka. Az alkotás megélése, a kép megalkotására való koncentráció, lelki megtisztulással és örömmel övezi a munkák létrejöttét.

 

  Önfeledtség

 

Az átéléssel, szívből és kreativitással teremtett képek alapozzák meg a gyerekek önbecsülését és művészetszeretetét.

 

 Személyes és publikus

 

A legjobb munkák válogatásából rendeztem egy kiállítást, ahol minden résztvevőtől a legkiemelkedőbbnek talált kép szerepelt. Megnyitót is tartottam megnyitóbeszéddel és társművészeti, zenei közreműködővel. Az eseménnyel azt reprezentáltam, hogy milyen út vezet az alkotástól a kiállítás megnyitó ceremóniájáig. A gyermekkiállítás rendkívül motiváló erejű volt a további közös munka tekintetében és a szülők, hozzátartozók elismerését is kivívta.

 

Átváltozás

 

A maszk az átváltozás jelképe, általa az ember átlényegül. A gyerekek maguk alkották álarcaikat, az enyémet egyikük készítette.

 

 

Ale Ildikó festőművész, múzeumpedagógus - Reök, külső munkatárs

 

 

kortárs, múzeumpedagógia
2018-09-04 07:00
képzőművészet, múzeumpedagógia
2018-07-22 17:00
képzőművészet, kortárs, múzeumpedagógia
2018-07-10 09:00