EN facebook

Így válik megélhetővé Solymár emlékezete! - A solymári Vivianus Baráti Kör programsorozatának bemutatása

MŰHELY

2024-02-16 17:00

A Vivianus Baráti Kör egy történelmi klub, amely 2023 szeptemberétől működik havi rendszerességgel a solymári Jablonkay István Helytörténeti Gyűjteményben, annak egyik állandó kiállításához kötődően. Hogyan működik a társulás, milyenek a hozzá kapcsolódó programok, események, kulturális színterek?

 

A solymári helytörténeti gyűjtemény, amely a falu központi részén, a Templom téren áll, négy egységben mutatja be a településhez kötődő emlékeket: néprajzi, történeti, numizmatikai és régészeti témacsoportokban.

 

A múzeum épülete egy belső udvarral, kocsiszínnel és pincével rendelkező, szépen felújított XIX. századi lakóház. Solymár újkori történelméről a földszinten lévő néprajzi gyűjtemény számol be, amelynek értékes részeit képezi a teljes berendezéssel megjelenő borbélyműhely, szatócsbolt és patika.

 

A solymári Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény épülete és belső udvara

 

A kocsiszínben egykori szekerek, munkagépek, egyéb gazdasági eszközök találhatók, vele szemben, a szomszédos épület fala mentén, zömmel a XVIII. századból származó, faragott síkövek sorakoznak.

 

A régészeti kiállítás a gyűjtemény fűtött, felújított pincéjében kap helyet. A bronzkortól Solymár középkori történelméig láthatunk itt leleteket: bronzkori edényeket, sírmellékleteket, római és eraviszkusz-kelta fibulákat, sírköveket, valamint a középkori várban fellelt fegyvermaradványokat, cseréptöredékeket.

 

Lejárat a régészeti kiállításhoz

 

Miért Vivianus?

 

A Vivianus Baráti Kör programjainak a közelmúltban megújult, állandó régészeti kiállítás a helyszíne. Itt, a kiállítótérben, egy régészeti feltárást imitáló installációban kapott helyet Vivianus síremléke.

 

Vivianus a II. században itt élt, romanizálódott eraviszkusz-kelta család tagja volt. A vélhetően három évesen elhunyt fiúgyermeknek a szülők a kor szokásai szerint díszes sírkövet állítottak. Az ünnepi öltözetben megjelenített alakok mellett a faragvány szövegében megtaláljuk a családtagok neveit. Ők az első, név szerint ismert Solymár területén élt lakosok.

 

A Vivianus síremlékét bemutató installáció előtt (Jávor Csaba)

 

Ennek a családnak állított emléket az először 2023 júniusában megvalósított Ludi Solmarenses (Ókori Solymári Játékok), és e családhoz kötődik az említett rendezvényből kinőtt Vivianus Baráti Kör történelmi klub.

 

Önkéntesség és összefogás

 

A Ludi Solmarenses rendezvény és a Vivianus Baráti Kör egyaránt Milbich Tamás grafikus, helytörténeti kutató, Tóth Piroska Anna, a Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője és Jávor Csaba tanító, közművelődési vezető ötlete alapján valósult meg. Mellettük számos lelkes önkéntes és segítő van jelen a szervezések, háttérmunkák, tevékenységek lebonyolításakor, köztük magam is.

 

 

 

A sírkövön látható eraviszkusz kelta házaspáröltözetének rekonstrukciója

(Jávor Csaba - Jávorné Ilyés Boglárka)

 

A nyári rendezvény kapcsán felmerült az igény arra, hogy a Solymár ókori/középkori története iránt érdeklőknek nyissunk egy olyan rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozássokkal működő klubot, ahol betekintést nyújthatunk az élő történelem szépségeibe, bevonhatjuk a részvevőket a történelmi életmódrekonstrukciós tevékenységekbe. A programokon, tevékenységeken keresztül az érdeklődők - a közelmúltban Solymárra költözők különösen-, más módon is kötődhetnek majd lakóhelyükhöz, mint kizárólag a sváb hagyományokat megismerve.

 

 

A Vivianus klubot ekképpen örömmel, önkéntesen, személyes érdeklődéstől vezetve, lelkesedésből, egyben a magunk hobbijaként vállaltuk fel. A klubban ingyenes a részvétel, a programok nyitottak, bármely településről érkezők számára látogathatók.

 

Solymár idősíkjai a dombok között

 

Két kiemelt korszakként az ókori és a középkori Solymárt kutatjuk, ezeket az időszakokat járjuk körül a találkozások alkalmával. Az ókorhoz az említett nyári esemény és a Vivianus lelet mentén kötődhetünk, a középkort pedig leginkább a helyi várat megismerve kelthetjük életre.

 

Solymár történelmében jelentős helyet foglal el ez a XIV. század második felében épült kisebb erődítés, vadászkastély, amely a helyiek szóhasználatával a Mátyás-dombon áll.

 

Az elmúlt években a vár egyre többször kerül kapcsolatba a múzeummal, annak programjaival, valamint fontos tény, hogy a múzeum, főként a régészeti tár középkori darabjai e várból származnak.

 

A havonta megrendezésre kerülő Vivianus program egyik célja a régészeti kiállításhoz és a gyűjtemény emlékeihez való érdemi kapcsolódás. Ezért, és a résztvevők különböző érdeklődését figyelembe véve a találkozások alkalmával felváltva foglalkozunk egyik, illetve a másik korszakkal.

 

Közösségépítés

 

Szervezőként, foglalkozásvezetőként kiemelt célunk segíteni a közösségépítést, társas kapcsolódások és hasonló érdeklődési területek mentén az önfejlesztést, önkifejezést, kikapcsolódást, feltöltődést.

 

A nyári esemény tapasztalataiból kiindulva igen széles közönséget célozhattunk meg a klub témáival. A felső tagozatos diákokat éppúgy, mint az időskorúak képviselőit. Az elmúlt alkalmakkor azt tapasztalhattuk, hogy leginkább a fiatal családok gyermekeikkel és a 40-50-es éveikben járók vesznek részt a foglalkozásokon.

 

2023 decemberéig négy alkalommal gyűltünk össze, amelyek nyomán sor került már előadásokra, szakemberekkel történő beszélgetésekre, kézműves tevékenységekre, történelmi játékok kipróbálására.

 

Római kor a 21. században az élmény és a pedagógia jegyében

 

A legutóbbi, november végi találkozáskor szakavatott vendégek fogadták el meghívásunkat.A római korszakkal foglalkozó régész ókori játékokat mutatott be. A rekonstruált játékok mellett néhány eredeti játékeszközt is magával hozott, amelyeket különös óvatossággal kézbe is vehették a jelenlévők.

 

Ókori társasjátékok

 

Az íjkészítő mesterrel XIV. századi lelet alapján, korabeli nyilat állíthattak elő a vállalkozó kedvűek. Mindkét tevékenység a kiállításban látható tárgyakhoz kapcsolódóan, azokat tanulmányozva, illetve „rekonstruálva valósult meg, akárcsak az ezt megelőző alkalmakon. Készült már ötvös, ezüstműves mester szakmai irányításával patkófibula, római kori fülbevaló,valamint a középkorban általánossá váltköpenykapocs. Kivételes élmény mindezt a kiállítótérben tevékenykedve megélni, ahol a solymári leleteket tanulmányozva mélyültünk el az alkotásban.

 

Övkészítés szádfán

 

Bronzékszer késztése

 

A foglalkozásokat tudatos előkészületek mentén szervezzük. Az előadások, beszélgetések témája olykor inkább elméleti, ez esetben vitát kezdeményezve, előadást beépítve zajlik az együttlét. Máskor a már említett tárgykészítés, vagy épp a gyakorlati, kísérletező tevékenység kerül előtérbe. Ez utóbbi megvalósításra példa az íj vagy parittya kipróbálása, és a rekonstruált, korabeli ruhadarabok felöltése, „tesztelése”.

 

A találkozások során olyan pedagógiai módszereket hívunk segítségül, amelyek az oldott légkör, egyúttal az elmélyült, megismerő cselekvések megteremtésére hivatottak. Igyekszünk készségeket is elsajátíttatni, amelyek segítik a kézműves tevékenységeket, vagy korabeli eszközök használatát.

 

Jó, ha a jelenlévők mindezek nyomán sikerélménnyel, derűsen, a következő találkozás reményében, várakozásteljesen  búcsúznak. A motiváció örömünkre ezidáig mindenki részéről adott volt, kinek-kinek érdeklődése szerint. (A kezdeti 6-8 résztvevő után közel 20 főre duzzadt a jelenlévők száma.)

 

A találkozások során fontosnak tartjuk a szemléltetés és megfigyeltetés változatos módszereit, valamint a felfedezés örömét segítő, élményszerű lehetőségeket alkalmazni. Fontosnak tartjuk, hogy foglalkozásvezetőkként korhű viseletrekonstrukciókban jelenjünk meg minden alkalmon, valamint olyan, eredeti lelet alapján készített kiegészítőket használjunk, mutassunk be, mint a pohár, kulacs, csont tűtartó, fakeretes szemüveg, stb…A múzeum terei és a gyűjteményi tárgyak nagyszerű közeget teremtenek ehhez és minden esetben segítik az ismeretszerzést, elmélyülést.

 

Gyakran vetődnek fel izgalmas kérdések is, amelyek tartalmas beszélgetéseket vagy épp jóleső vitákat indítanak. Máskor egy problémafelvetés mentén különféle magyarázatok vezetik a társaságot további témák felé.

 

Beágyazódó kommunikáció

 

A programok hirdetése több fórumon történik. A helytörténeti gyűjtemény és annak anyaintézménye, az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár plakátokat helyez ki, emellett mindkét intézmény, valamint a Vivianus Baráti Kör rendszeres, aktuális tájékoztatást nyújt közösségi oldalain. (A múzeum és a Vivianus programok arculatát Milbich Tamás grafikus, egyben a gyűjtemény segédmunkatársa tervezte.) A Solymári Hírmondó ingyenes községi folyóirat, valamint a Rádió Solymár és a Pilis TV is hirdet vagy tudósít esetenként a klub tevékenységeiről, történéseiről.

 

Öröm tapasztalnunk, hogy a Vivianus Baráti Kör a történelem, a kulturális értékek mélyebb megismerésére vágyó, közösségi élményekre és tevékenységekre nyitott emberek találkozásának színtere. Reméljük, idővel egy hosszabb távon együttműködő csapat verbuválódik belőlük! A 2024. január 13-án például a bőrvarrás technikáját mutattuk be a résztvevőknek, illetve saját bőrerszényt készíthettek. Az erszénybe pedig a saját veretű, Vivianus arcképével ellátott „sestertius” került.

 

Ötvös szerszámok és tárgyrekonstrukciók (mázas cseréppoharak, ókori olajmécses és szárnyas fibula)

 

 

A szerző a Múzeumpedagógiai szaktanácsadó Szakirányú továbbképzés (ELTE PPK) hallgatójaként készítette a cikket.

Hasonló cikkek itt érhetők el!!!

 

 

Borítóképen:

Parittya és függő készítés

gyűjtemény, helytörténet, konferencia, muzeológia, Múzeumok Őszi Fesztiválja, műhely, tájház, természet
2022-11-16 16:00
Egyetemisták a múzeumról, gyűjtemény, kiállítás, látogató, téma, történelem
2024-01-26 16:00
gyűjtemény, helytörténet, kiállítás, külföld, látogató, múzeumtörténet, néprajz, téma
2023-07-07 07:00