EN facebook

Hogyan zárult a Lépcsőszeminárium a Kassák Múzeumban?

2019-10-24 10:00

Nem Kassák Lajos hetvenkét lépcsőfokát másztuk meg, de a Lépcsőszemináriumon ezúttal lehetőségünk volt arra, hogy egy kiállítást, egy ember életét, s a hozzá kötődő médiumokat saját kérdéseinken keresztül közelíthessük meg. A Kassák Múzeum különböző tereiben gondolkodhattunk el a kiállítás témái, terei által nyújtotta befogadói és pedagógiai lehetőségekről. Hogyan is zajlott az utolsó Lépcsőszeminárium?

 

Ezúttal a beszélgetés felkért résztvevői voltak: Csatlós Judit, Dobó Gábor, a Kassák Múzeum munkatársai, Kabay Tilda művészettörténet és rajztanár és Zsák Éva Indira, aki az irodalomSZEMLÉLET oldaláról moderálta a beszélgetést.

 

Az érkező résztvevők, hasonlóan a korábbi alkalmakhoz, kaphattak egy-egy szempontot, kérdéseket, amelyek segítették a kiállítás befogadását, ezáltal jobban fókuszáltunk bizonyos elemeire, s magára a rendezőelvre. Benyomásokat gyűjthettünk az idő és tér, a médiumok és narratívák, az alkotói sokarcúság és szerepek felől. Így vizsgálhattuk a kiállítás idő- és térszerkezetéhez kapcsolódóan azt, hogy ez milyen narratívát hoz mozgásba? Elgondolkodhattunk azon, hogy egy művész bemutatásának milyen eszközei lehetnek, s mennyire meghatározó a folyóirat mint médium Kassák Lajos esetében? Megismerhettük az alkotó arcait, sokféleségét, szerepeit is, s felmerült a kérdés, hogy vajon ezek közül melyik volt a leghangsúlyosabb, melyik dominált leginkább az alkotó életének egyes szakaszain?

 

 

Kassák! Az állandó kiállítás több szempontú megközelítése

 

Vizsgálatunk “tárgya” a múzeum nyolc éves állandó kiállítása, amely Kassák Lajos életét nagy hatású folyóiratai mentén mutatja be számunkra. Ahogyan a honlapon is olvasható:

 

„A tárlat átfogó képet nyújt a magyar avantgárd nagy alakjának sokoldalú munkásságáról, szerkesztői, képzőművészeti és írói tevékenységéről, közéleti szerepeiről. A korabeli dokumentumok, kiadványok, képzőművészeti alkotások segítségével végig lehet követni Kassák munkásságának kiemelkedő állomásait és életútjának személyes vonatkozásait. Kassák szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerében és gazdag szépirodalmi, publicisztikai munkásságában szemléltető ábrák segítik eligazodni a látogatót. Az egyes témakörök még több illusztrációval és magyarázó szöveggel digitális formában is tanulmányozhatók.”

 

Egy olyan kis alapterületű tárlatról beszélhetünk, amely mindössze két teremből áll, mégis sok médiummal (folyóirattal, fotóval, könyvvel, képpel, filmmel) találkozhatunk, ami "tágítja" ezt a teret. A különböző térinstallációs elemeknek és ábráknak köszönhetően egy tág Kassák-univerzumot tár elénk. 

 

 

Az épület

 

A beszélgetés elején, miután kényelmesen elhelyezkedtünk a lépcsőház puttói és kövérkés kőmacskája közelében,  felmerült a kérdés, hogy vajon miért épp itt kapott helyet a gyűjtemény, s milyen hatással van ez az értelmezésre? A Kassák Múzeum ugyanis – az Óbudai Múzeummal és a Vasarely Múzeummal együtt– egy olyan barokk kastélyban található, amelyet még Zichy Péter kezdett építeni a XVIII. században. Az épületet az 1770-es évektől egészen a XX. század közepéig raktárnak használták.

 

Kassák Lajos feleségének lehetősége volt határozni, s ő úgy döntött a művész hagyatéka ne más gyűjteménybe kerüljön, hanem önálló múzeumot kapjon. Így került a választás a barokk kastélyra, amely azonban minden értelemben kontrasztos a puritán, konstruktivista avantgárddal. Dobó Gábor irodalomtörténész termékeny feszültségnek, s egyfajta korszemléletnek nevezte ezt a megoldást, hiszen bár Kassák baloldali, de mégis rendszeren kívül álló figurának számított a múzeum alakulásának idején is. Van múzeuma, bár kevésbé látható.

 

 

Elemek, tér és időszerkezet, egy sokarcú művész életének bejárása

 

A beszélgetés ezt követően a folyóiratra mint médiumra kérdezett rá.  A Kassák által szerkesztett folyóiratok képként is működnek a térben, intenzív vizuális élményt nyújtva a befogadónak. Hiszen az avantgárd törekvése a formanyelv alakítása, s a különböző művészeti, társadalmi struktúrák formálása és modellezése volt. A térben is megjelennek a Kassák-i vonalak térelemek formájában, kilépnek, keresztezik utunkat, meghatározzák mozgásunkat. 

 

Kassák Lajos életét a kiállítás nem lineáris narratívával beszéli el, finom töréspontokat alkalmaz. Sokszor kerülhetünk távolabbra egy adott korszaktól,  így szemlélhetjük  '30-as éveket a '60-as évekből, retrospektív módon tekintve vissza rá az alkotón keresztül. Ugyanis Kassák Lajos életével párhuzamosan elkezdődik alkotói tevékenységének recepciótörténete, illetve sokszor ő maga is visszanyúl korábbi munkáinak anyagához, párbeszédbe lép velük. Emellett pedig nagyobb összefüggésrendszerben, borítóinak képi világán, címein és a különböző kapcsolódó mozgalmak hálójában, kiállításainak idővonalán is lehetőségünk van arra, hogy az egyes korszakokra különböző oldalról pillanthassunk. 

 

 

Foglalkozások

 

Az oktatás kapcsán szóba került a gyakorlati szempontok mellett az is, hogyan alakítja a múzeum foglalkozásait, milyen módon igyekszik megmutatni azt a szertágazó és fontos anyagot, amivel foglalkozik. A múzeum fontosnak tartja, hogy párbeszédbe léphessen a pedagógusokkal és azokkal a társadalmi csoportokkal, alkotókkal és befogadókkal, akik a saját perspektívájukon, egyéni kapcsolódásukon keresztül foglalkoznának Kassák Lajos életművével. Így akár a film,  a fotó, a nyelv, a képzőművészet, a történelmi és társadalmi kérdések felől is lehetőségünk van megismerni a gyűjteményt, a kiállítást. Most a múzeum együtt dolgozik a SzÖSz-Műhellyel, akik izgalmas foglalkozásokat dolgoztak ki számukra. Lapozzunk bele kínálatukba!

 

Asszociálj!

 

Az alkalom lezárásaként mindenki egy izgalmas feladatot kapott, amely talán a legjobban szemlélteti számunkra a Lépcsőszemináriumok gondolatébresztő és aktív párbeszédre hívó légkörét. Így szólt: "Gondolkodj terekben! Milyen tér illik Kassák alakjához? Engedd szabadjára a fantáziádat, most bármi lehetséges! Rajzold le, írd le, foglald rímekbe vagy írj fogalmakat, amik bemutatják az általad elképzelt teret!"

 

Néhány ötlet:

 

 

 

 

 

 

Nagyon köszönjük minden vállalkozó szellemű egyetemi hallgatónak, pedagógusnak, múzeumi szakembernek, vagy csak kósza érdeklődőnek, akik eljöttek, hogy a Lépcsőszeminárium alkalmain egy olyan átjárót nyithassunk, amely lépcsőfokokat kínál az egymáshoz való közeledésre, a felemelkedésre és elmélyülésre. Reményeink szerint a sorozat jövőre folytatódik!  

 

 

kiállítás, múzeumpedagógia, műhely, programajánló
2019-09-29 13:00
kiállítás, kortárs, múzeum, múzeumpedagógia, programajánló
2019-10-13 20:00
irodalom, muzeológia, múzeumpedagógia
2019-10-08 13:00