EN facebook

FELHÍVÁS - Családbarát Múzeum 2023

FELHÍVÁS

Családbarát Múzeum felhívás célja a muzeális intézmények ösztönzése, hogy szolgáltatásaikat, infrastruktúrájukat, programjaikat családbaráttá tegyék, és elősegítsék a különféle családtípusok minőségi időtöltését, valamint erősítsék a családbarát értékrendet és a családot, mint mikroközösséget.

 

Hosszabb távú cél, hogy a felhívás nyomán a múzeumok folyamatosan vizsgálják a családok felmerülő igényeit, és lehetőségeikhez mérten igyekezzenek kielégíteni ezeket. Cél továbbá, hogy az intézmények fejlesszék és bővítsék a családokat megcélzó oktatási, nevelési és szociális tevékenységeiket, családbarát szolgáltatásaikat, és ebben szorosan együttműködjenek a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel.

 

Először 2020-ban nyolc, majd 2021-ben öt, 2022-ben pedig négy muzeális intézmény vette át az elismerést.

 

Az elismerő cím elnyerésére magyarországi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és tagintézményeik jelentkezhetnek.

 

A felhívást évente írja ki és bírálja el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A díjazott múzeumok száma nem korlátozott, az elismerést minden muzeális intézmény vagy tagintézmény elnyerheti, amelyik teljesíti a kritériumrendszerben meghatározott követelményeket.

 

A címet elnyerő múzeumok oklevelet kapnak, amelyet a múzeumban kihelyezhetnek. A minősítést igazoló logót digitális formában is megkapják az intézmények, amelyet három éven keresztül – illetve újraminősítésük esetén folytatólagosan – használhatnak az online csatornáikon és kiadványaikban is.

 

 

A kiíró törekszik rá, hogy az elismerést elnyert muzeális intézmények számára lehetőséget biztosítson szakmai fórumokon, konferenciákon, elektronikus és nyomtatott kiadványokban családbarát fejlesztéseik és eredményeik, jó gyakorlataik széles körű bemutatására. Ezért az  elismerő címre nevező intézményektől rövid szöveges bemutatkozást is kérünk néhány fotóval.

 

A családbarát működés kritériumrendszerében külső (a látogatók által érzékelt) és belső (a múzeum munkatársait és belső folyamatait érintő) szempontok egyaránt szerepelnek.

 

A cím elnyeréséhez az alábbiakban felsorolt 32 kritérium közül legalább 25-öt kell teljesítenie a benyújtó intézménynek. 

 

A családbarát múzeum működés kritériumrendszere című melléklet itt tölthető le.

 

 

Az elektronikus jelentkezési határidő: 2023. szeptember 11.

 

A beküldendő postára adásának határideje: 2023. szeptember 12. (postai bélyegző kelte)

 

 

További információ

díj, felhívás, múzeumpedagógia, téma
2023-07-18 07:00
díj, felhívás, gyűjtemény, múzeumpedagógia, műhely, téma
2023-07-17 16:00
felhívás, konferencia, múzeumpedagógia, műhely, téma
2023-07-20 07:00