EN facebook

érzé(KI)állítás

FELHÍVÁS

2019-04-16 08:00

A Déri Múzeum  konferenciát rendez a kiállítások kérdéseiről  érzé(KI)állítás  Világ > Kiállítás > Érzékelés > Élmény

címmel.

 

 

A konferencia helye: Déri Múzeum, Debrecen, Déri tér 1.

ideje: 2019. november 7-8.

 

 

I. Tartalmi kritériumok

 

A konferencián közművelődési, múzeumi, és neveléssel, oktatással foglalkozó szakemberek közösen keresik a választ a következő kérdésre:

Hogyan tudják a múzeumok a megváltozott (élményközpontú, digitális világ által uralt, csak az aktualitásra figyelő, a kép és látvány hatalma alatt álló, a virtuális világok bűvöletében élő és a rövid szövegeket előnyben részesítő) világunkban a legsajátabb ismeretközvetítő formájukkal, a kiállítással átadni a gyűjteményeikben, adattáraikban és munkatársaikban fölhalmozott tudást.

Hogyan lehet akadálymentesíteni a múzeumi tudásátadást?

 

A konferencia javasolt tárgykörei:

 

Élmény és tudás: Napjaink kiállításai igyekeznek az élményt és a tudásátadást összekapcsolni. Gyakran emlegetjük az élményt, az élményszerűséget, de érdemes lenne végiggondolni, mit is vagy mi mindent jelenthet ez pontosan. S hogyan lehet a tudást, amit a mi kultúránkban alapvetően értelmezés révén hozunk létre, összekapcsolni az átélés révén megszülető tudással, vagyis a "jelentés kultúráját" és a "jelenlét kultúráját" közelíteni egymáshoz.

A látogató és a kurátor: Kiküszöbölhető-e a rendező vagy kurátor személyes meggyőződése, hite? Lehet-e objektív kiállítást rendezni? Van-e/lenne-e ennek értelme? Az a kérdés is felmerülhet, milyennek gondoljuk a látogatókat, akiknek szánjuk a kiállítást? Gondolunk-e róluk valamit? Hagyunk-e kitöltetlen helyeket a kiállításban, hogy személyes tudásukkal ők is bekapcsolódhassanak a jelentés létrehozásába?

Világunk és a kiállítások világa: Miért rendezünk kiállításokat? Tudunk-e, akarunk-e kapcsolódni világunk aktuális kérdéseihez? Kell-e kiállításainkkal aktuális társadalmi kérdésekre reagálnunk?

Vajon, amikor a múltról rendezünk kiállítást, nem a jelenről gondolkodunk-e? Igaz-e ebben az esetben is, hogy a jelenkori kérdéseinket és válaszainkat a múlt tapasztalatai és a jövő elvárásai határozzák meg?

Digitális eszközök és másolatok a kiállításokban: Egy idő óta kulcsszóvá vált a kiállítások interaktivitása, ami alatt jórészt a digitális eszközök használatát értjük. De valóban interaktív lesz-e ettől egy kiállítás?

Egyes vizsgálatok szerint a digitális másolatok szerepe sokkal jelentősebbnek tűnik, mint ahogyan a múzeumi szakemberek, akik az eredeti hatásában hisznek, gondolták volna. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy egy 3D-s modell alapján alaposabb ismeretre tesz szert a látogató és tovább emlékszik a látottakra. De adódik egy másik kérdés: van-e más olyan eszköz, ami biztosíthatja az interaktivitást és a dialogikus tudásátadást?

Kiállítások akadálymentesítése: Szerencsére egyre több kulturális intézmény próbálja meg a különböző fogyatékkal élő csoportok számára is elérhetővé tenni az általuk előállított kulturális tartalmakat. A színházak a narrált előadásokkal az élen járnak. A legnehezebben talán a vakok és a gyengénlátók esetében oldható meg a látványon alapuló kultúra akadálymentesítése. Hogyan tehetők a kiállítások az ő számukra is élvezhetővé?

De valóban csak a fogyatékkal élőknek van szükségük a kiállítások akadálymenetesítésére? Vajon a most használatos bemutatás módok és a kiállítási szövegek kellő hozzáférést biztosítanak-e a közvetíteni kívánt tartalomhoz? Nem szorulnak-e "akadálymentesítésre" maguk az interpretációs gyakorlataink is, hogy a kiállítás minden látogató számára élmény lehessen?

 

II. Jelentkezés és lebonyolítás menete

 

1. A program tervezhetősége érdekében a részvételi szándék jelzését a tervezett előadás címének és 5000-6000 n terjedelmű szinopszisának megadásával kérjük.

A jelentkezés és a rezümék leadási határideje: 2019. május 30.

 

2. A szervezők a rezümék alapján mérlegelik, kiket kérnek föl a témák alaposabb kidolgozására.

Az előadók értesítése: 2019. július 5.

 

3. A konferencia végleges programjának kialakítása: 2019. szeptember 2.

 

4. A 10.000 n-re bővített rezümék megküldése a konferencia-füzetbe: 2019. október 10.

 

*************************************************************************************

A jelentkezéseket fogadja és tájékoztatást ad: dr. Lakner Lajos tudományos igazgatóhelyettes: lakner.lajos@derimuzeum.hu.

 

 

 

 

látogató, múzeumtörténet, programajánló
2019-04-15 18:00
képzés, műhely, szervezet, téma
2018-02-02 18:00
felhívás, téma
2019-04-15 11:00