EN facebook

Az idei év Éri István-díjasa: Hortiné Bathó Edit

ELISMERÉS

2024-04-18 07:00

A Pulszky Társaság évente adja át - más elismerések mellett - az Éri István-díjat, melyet az a szakember kaphat, aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytat a társaság munkája terén, lényegesen hozzájárulva a magyar múzeumügy fejlesztéséhez is. kitüntetettek személyére 2024. április 17-én a szervezet Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett éves közgyűlésén derült fény. Az Éri István-díj idei nyertese Hortiné Bató Edit.

 

Dr. Bathó Editet a magyar muzeológia meghatározó alakjai közé emeli elmúlt évtizedekben végzett munkája. A jászberényi Jász Múzeum vezetőjeként, néprajztudósként, szakmai és civil szervezetek alapítójaként, szervezőjeként, közéleti szereplőként, a Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának vezetőjeként egyaránt maradandó értékeket hozott létre, s hatást gyakorolt szűkebb és tágabb környezetére.

 

Etnográfus kutatóként a táncélet, méhészkedés, szőlőtermesztés, népviselet, népi építkezés a fő témái. Számtalan cikk, tanulmány, könyv tanúskodik elért eredményeiről. Nagysikerű időszaki kiállításai és az általa szervezett tudományos konferenciák országos szinten is figyelmet keltettek. Főiskolai oktatói munkája a társadalom néprajz, a tárgyi néprajz, a folklór és a muzeológia területeire is kiterjed.

 

Folyóiratok, periodikák, könyvsorozatok kiadásáért felel. Kezdeményezésére indult újra a Jászsági Füzetek és a Jászsági Könyvtár című kiadványsorozat. Felelős szerkesztőként jegyzi a Redemptio című honismereti folyóiratot.

 

A Jászsági Hagyományőrző Egylet vezetője. Nagy elkötelezettséggel segíti a jászsági díszítőművészeti szakkörök, honismereti szakkörök, helytörténeti gyűjtemények értékmegőrző törekvéseit.

 

A Jászsági Népi Együttes alapító tagja. Kezdeményezésére indult hódító útjára az 1990-es évek közepén a rég elfeledett jász viselet, amely napjainkban már reneszánsz átéli. Fontosnak tartja a Jászság népi ételeinek megismerését, sokat munkálkodik a táncélet, a népdalok népszerűsítésén is. Az általa vezetett Jász Múzeumért Alapítvány elsőként jelentette meg 1998-ban a Jászság első népzenei kazettáját.

 

 

Elkötelezett szorgalmazója az egykori Jászkun Hármas Kerület települései jelenkori összefogásának, a jász és a kun identitás erősítésének. Aktívan közreműködik a jász világtalálkozók szervezésében: 1998-ban segítségével kelt életre az újkori jászkapitányság intézménye, s amely kezdeményezéshez 2000-ben a Nagykunság, 2005-ben pedig a Kiskunság is csatlakozott. A kapitányi munka összefogására megalakult Jászkun Kapitányi Tanács munkájának kezdettől fogva szakmai tanácsadója.

 

Szakmai szervezetekben folytatott tevékenységei közül kiemelkedik a Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának elnökeként végzett munkája 2005-től. A Tagozat keretében szervezte az éves konferenciákat, találkozókat. Így egy olyan fórumot hozott létre, ahol lehetőséget kaptak a kisebb múzeumokban dolgozók arra, hogy az intézményeiket érintő változásokról, lehetőségekről tájékozódhassanak.

 

Bathó Edit kifogyhatatlan energiával köti össze az ország különböző pontjain élő kollégákat, s erősíti meg intézményeiket.

 

Szívből gratulálunk az elismeréshez! 

 
díj, interjú, Pulszky Társaság, téma
2021-09-23 16:00