EN facebook

„Az Agenda 2030 kulturális feladat” – Hálózatok a biztonságos jövőért

MŰHELY

2023-09-30 07:00

A múzeumok a fenntartható fejlődési célok érdekében globális és helyi szinten is hálózatokat hoznak létre, tanulnak egymástól és támogatják egymást. Példaként említhető az osztrák kezdeményezésű Museums for Future, vagy a nemzetközivé nőtt Museums and Climate Change Network. Nemzetközi szervezetek, mint az ICOM és a NEMO is létrehozták saját munkacsoportjukat, ajánlásokat fogalmaznak meg és képzéseket szerveznek. Magyarországon a Pulszky Társaság fenntarthatósági munkacsoportja nyújt keretet az ismeretátadásnak, tapasztalatcserének és kapcsolatok építésének.

 

Mivel a fenntartható fejlődés nagymértékben kulturális kihívás, ezért szektorokon átívelő együttműködésekre is szükség van, főleg nemzeti és helyi szinten. Az ökológiai példatár most két kezdeményezést mutat be, amely közvetlen segítséget nyújt egyes kulturális intézményeknek a fenntartható fejlődési célok megvalósításában.

 

„Az Agenda 2030 kulturális feladat” - áll a Német Kulturális Tanács 2019 januárjában közzétett állásfoglalásában. Ebben a nyilatkozatban a fenntarthatóság három pillére, a környezeti, társadalmi és gazdasági pillér mellett a tanács a negyedik, kulturális pillérnek döntő jelentőséget tulajdonít. A feladat egyrészt a régi minták, szokások, meggyőződések megkérdőjelezésében, új értékek megalapozásában, másrészt a kulturális hagyományok, technikák újjáélesztésében áll. „A művészet és a kultúra egy attitűdöt testesít meg, és biztosítja azt a teret, amelyben a fenntarthatóság képei és szimbólumai megjelenhetnek. Elősegítik a nézőpontváltás és az empátia képességét” - hangzik a nyilatkozat. A kulturális szektor elé az éghajlatváltozás egy másik feladatot is állít:mint mindenki másnak, minimalizálnia kell az üvegházhatású gázok kibocsátását és saját magának is klímasemlegessé kell válnia. Mindkét feladat önmagában is nehéz.

 

Ennek a kettős célnak az elérésére jött létre a németországi Culture4Climate projekt, mely egy három érve szóló (2022 és 2024 között) országos klíma- és fenntarthatósági kezdeményezés a teljes kulturális szféra számára. Ezzel Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium Nemzeti Éghajlatvédelmi Kezdeményezése (Nationale Klimainitiative) először támogat egy jelentős klímavédelmi projektet a kulturális szektorban, mellyel elismeri e terület fontos szerepét.

 

A projektnek három tagja van: a Fenntarthatóság a Művészetben és Kultúrában Hálózat (Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur, röviden 2N2K), a Kultúrpolitikai Társaság (Kulturpolitische Gesellschaft, röviden KuPoGe) és az Öko-Institut. A KuPoGe elkötelezett a kultúra jövőjének fenntarthatósága iránt, melyre önálló programja is van. A „Klímabarát kulturális politika Németországban” elnevezésű kutatási és fejlesztési projektjének célja, hogy a kultúra és a kultúrpolitika szereplőit képessé tegye arra, hogy aktívan részt vegyenek az átalakulási folyamatban. Az Öko-Institut megalakulása óta alapelveket és stratégiákat dolgoz ki arra, hogy a fenntartható fejlődés hogyan valósítható meg globálisan, nemzeti és helyi szinten. Az intézet 2011 óta gyűjt tapasztalatokat a kulturális intézmények környezeti terhelésével és klímamérlegével kapcsolatban is. A harmadik partner, a 2N2K, egy 2016-ban alapított hálózat a művészet és a kultúra fenntarthatóságáért. A hálózat már 2018 és 2020 között „Klíma-semleges rendezvények a szociokulturális gyakorlatban” címmel vezetett egy projektet. A 2N2K jelentős gyakorlati tapasztalattal és kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik Németországban és Svájcban egyaránt.

 

A Culture4Climate projekt keretében most kulturális intézményeknek és fenntartható gazdálkodást folytató vállalatoknak van lehetőségük arra, hogy innovatív tandem-partnerségeket hozzanak létre közös klímavédelmi tevékenységekhez. A tandem program segít a kulturális intézményeknek a megfelelő vállalati partner, a cégeknek pedig a megfelelő kulturális partner megtalálásában. Így olyan partnerek találhatnak egymásra, akik egyébként nem keresték volna egymással a kapcsolatot. A Culture4Climate ezen kívül ingyenes szemináriumokat is kínál, valamint ingyenes egyéni tanácsadást is nyújt. A konzultáció célja, hogy kulturális intézményeket segítse környezeti és klímapolitikai támogatási programok megpályázásában. Ugyanakkor szeretnének környezet- és klímapolitikai programok vagy oktatási és infrastruktúrapolitikai programok kidolgozását is segíteni.

 

A wolfenbütteli Bundesakademie für Kulturelle Bildung és az Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien ugyancsak felismerte, hogy nem biztos, hogy elegendő képzéseket tartani, információs anyagokat és útmutatókat kidolgozni és elérhetővé tenni. Habár sok kulturális intézményben már megvan a tudatosság és szándék a klímavédelmi intézkedésekhez, a gyakorlatban viszont hiányzik a kapacitás, a forrás valamint a megvalósításhoz szükséges konkrét ismeret. Közös projektjükben a két intézmény ezért egyéni tanácsadást nyújt kulturális intézmények számára.

 

A konzultációk öt témakört foglalnak össze: elemzés/status quo, jövőkép és célok, intézkedések, hálózatok/partnerek fejlesztése, kommunikáció. 45 szakértő alkotja a tanácsadó csapatot, akik a mostani pilot-fázisban 16 intézményt tudnak támogatni. Az érdeklődés és az igény természetesen ennél jóval nagyobb, nyilatkozták a szervezők.

 

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához nagyon hosszú és rögös út vezet. Ehhez többszintű kapcsolati hálóra és együttműködésekre van szükség. Minél több az akadály, minél korlátozottabbak a lehetőségek, annál fontosabb, hogy keressük a kapcsolatok és az együttműködések lehetőségét. De ez nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is, mivel a cél a fenntarthatóság kultúrájának megteremtése, azaz egy kulturális változás.

múzeumandragógia, #muzeumokajovoert, műhely, Pulszky Társaság, téma, természet
2023-04-06 07:00
gyűjtemény, kiadvány, kiállítás, külföld, #muzeumokajovoert, technika, téma, természet
2023-07-30 20:00
állományvédelem, külföld, #muzeumokajovoert, téma, természet
2023-05-17 07:00