A Zrínyi-fegyverek nyomában - Dr. Padányi József a legújabb kutatási eredményekről

TÁRGY

2021-12-30 07:00

Többéves kutatás eredményeként sikerült fellelni és beazonosítani néhány újabb tárgyat, amely egykor a Zrínyi család tulajdonát képezte. Ezekkel együtt mintegy tucatnyi olyan fegyverről és kiegészítő eszközről van már tudomásuk a hadtörténészeknek, amely a főúri vagyon részét képezte. A legújabb fejleményekről dr. Padányi József vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára mesélt a zaol.hu-nak.

 

A Zrínyiek arzenáljában rengeteg olyan fegyver és páncél volt, amelynek a sorsáról nem tudunk. Ami eddig dokumentált és közismert tény, hogy Bécsben, az ottani szépművészeti múzeum Habsburg-gyűjteményében őrzik azt a szablyát, mentét és sisakot, amely a szigetvári hős Zrínyi Miklósé volt.

 

– Hadtörténészek segítségével immár 15 esztendeje foglalkozom a Zrínyi család örökségévelJelenleg a fegyverek felkutatása az elsődleges célunk, ennek érdekében az elmúlt években számos olyan helyen jártunk, illetve kerestünk virtuálisan, ahova ezek a fegyverek elkerülhettek. Kutattunk múzeumi jegyzékekben, aukciós katalógusokban, s van eredmény. Eljutottunk oda, hogy egy pennsylvaniai múzeum jegyzékében sikerült több olyan tárgyat is beazonosítanunk, amelyek szinte teljes bizonyossággal a Zrínyi-örökségből valók.

 

Dr. Padányi József elmondta, miután a magyar hadtörténetírás ez idáig nem dolgozta fel ezt a témakört, egyáltalán nincs könnyű dolguk a kutatóknak. Nyilvánvaló, hogy a fegyverek egy része az idők folyamán megsemmisült, de az is valószínűsíthető, hogy jelentősebb hányadukon nem található olyan azonosítási pont – például címer vagy vésett írás –, amely segíti a kutatók munkáját. Az egyetemi tanár szerint így akár az is előfordulhat, hogy van a szemünk előtt olyan fegyver, amely egykor a Zrínyieké lehetett, csak éppen nem tudjuk róla.

 

– Magyarország a XX. század első felében tett egy kísérletet arra, hogy a bécsi Habsburg-gyűjteményben szereplő szablyát, mentét és sisakot megvásárolja Ausztriától, az osztrákok azonban nem adták – magyarázta tovább dr. Padányi József. – Sajnos ezek a tárgyak most nem is kiállítási darabok, egy raktárban őrzik őket. Visszaszerzésükre nem sok remény van, hiszen egyrészt jogalap sincs hozzá, legálisan, a Zrínyiek ajándékaként kerültek a Habsburg-gyűjteménybe, másrészt azt sem gondolnám, hogy alapvetően megváltozott volna az osztrák álláspont a Trianon utáni visszavásárlási próbálkozásunk óta. A Zrínyi-­szablya így utoljára 1896-ban, a millenniumi ünnepség kapcsán járt Magyarországon. 2016-ban újra felmerült, hogy be lehetne mutatni ezeket a tárgyakat, ám a horvátok gyorsabbak voltak, így aztán akkor a csáktornyai múzeumban kerültek kiállításra.

 

Az egyetemi tanár – aki a Zrínyi-örökség iránti elköteleződését azzal magyarázta, hogy a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szocializálódott, majd ő lett annak jogutódja, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem utolsó rektora – azt is hozzátette: információi szerint az Egyesült Államokban most fellelt tárgyakat Magyarországnak is felkínálták megvásárlásra, ám szintén nehézkesek, lassúak voltunk a döntéshozatalt illetően. Egy nemzetközileg ismert régiségkereskedő hamarabb lépett, s rajta keresztül kerültek végül a fegyverek az amerikai múzeumba.

 


A Bécsben őrzött Zrínyi-szablya másolata

Forrás: Szakony Attila

 

– Az, hogy az egykor a Zrínyi család tulajdonában lévő fegyvereket elveszítettük, nem egyedi helyzet, sok főúri családdal történt hasonló a középkor zivataros századaiban. Férfiágon általában erőszakos halál vetett véget az életüknek, hiszen a főúri családok vérükkel adóztak, azaz a családfenntartók, családfők, valamint az erejük teljében lévő fiatalemberek rendre részt vettek az adott kor jelentősebb ütközeteiben. A történetírók munkájának köszönhetően rengeteg olyan csatáról van tudomásunk, ame­lyet nem éltek túl a főúri családok tagjai. Elég csak a mohácsi csatára utalni, annak krónikása, Brodarics István oldalakon keresztül sorolja, hogy mely nemesi családnak mely tagja maradt ott a csatatéren. Olyan esetről is tudunk, amikor négy Esterházy fivér halt meg egyetlen helyszínen. Ezért aztán a török hódoltsági területen, de a Délvidéken és az északi karéjban, tehát a Felvidéken is rengeteg olyan főúri családi vagyon volt, amely szőrén-szálán eltűnt. Azért is van az, hogy a most zajló kastélyprogram során úgy kell darabonként összevadászni azokat a tárgyakat, legyen szó bútorzatról vagy fegyverekről, amelyek egykor az adott kastélyban voltak.

 

A Zrínyiek büszkék voltak a szigetvári hős fegyvereire, hiszen neki volt köszönhető a család hegemóniájának megteremtése. Az ő hőstette emelte ki a Zrínyieket a több száz hasonló végvári nemesi família közül, ezért leszármazottainak, így a költő és hadvezér gróf Zrínyi Miklósnak, a horvát bánnak is elemi érdeke volt a dédnagypapa tárgyi hagyatékából származó fegyverek bemutatása. Ezért aztán az sem véletlen, hogy a szigetvári Zrínyi Miklós szablyája, mentéje és sisakja került be a Habsburg-gyűjteménybe, utalva arra, hogy a család egy jeles tagja életét áldozta a birodalomért.

 

– Ezek a fegyverek és páncélok ugyanakkor nem csak a család nimbuszának fenntartásában játszottak fontos szerepet. A főúri családoknak a közép- vagy kisnemesi dinasztiákkal összevetve sokkal több fegyverük volt, hiszen ők a vagyoni helyzetükből adódóan megengedhették maguknak. De ez egyben azt is jelentette, hogy nekik minőségi fegyvereik voltak, ami egy csatában akár a mérleg nyelve is lehetett. Egy páncél vagy sisak, amelyik jobban véd, egy paripa, amelyik ügyesebb, erősebb vagy gyorsabb, egy pisztoly, amelyik biztosan elsül, egy kard, amelyiknek a pengéje nem törik el az összecsapásnál, az életet jelenthette. A jobb fegyverek tehát nagyobb túlélőképességet jelentettek, ez ma is így van. Azok a nagyhatalmak dominálnak, amelyek haditechnikája fejlettebb. A költő és hadvezér gróf Zrínyi Miklós gyakorlatilag a csatatereken nőtt fel, ott szocializálódik gyerekkorától fogva. Írásaiban számos alkalommal adja tanújelét annak, hogy vonzódik a fegyverekhez. A formállogika alapján biztosak lehetünk abban, hogy a vendégeknek a családi örökség felmutatása is fontos lehetett számára. Nemcsak a dédapja fegyverei kaphattak helyet a családi gyűjteményben, hanem a zsákmányolt fegyverek is.

emlékezet, film, látogató, #muzeumozzaszobadbol, programajánló, történelem, virtuális
2020-11-14 07:00
kiállítás, programajánló, természet
2019-10-28 08:00