EN facebook

A türjei premontrei prépostság titka

ÖRÖKSÉG

2020-05-06 17:00

Zala megyében járunk, az ezerhétszáz lélekszámú településen, Türjén. A megye legkorábbi értékei közé tartozik az itt található Gyümölcsoltó Boldogasszony premontrei prépostsági templom, amelynek első írásos említése 1234-ből származik. A 13. századi egyházi épület nagyjából a jáki templommal azonos időben épült, de annál épebben maradt fenn, és nagyszerűen jellemzi a kor építészeti stílusát. Még úgy is, hogy később a türjei egyházi épületet barokk stílusban bővítették és díszítették. Feltárását a zalaegerszegi Göcseji Múzeum munkatársai végezték, melynek eredményeiről a veszélyhelyzet kihirdetése előtti napokban számoltak be.


Befejeződött a 2018. áprilisban elkezdett türjei Árpád-kori prépostsági templom régészeti feltárása. Ebből az alkalomból nyilvános régészeti bemutatót szervezett a csornai premontrei apát. A Göcseji Múzeum ásatásvezető régésze, Orha Zoltán ezen a rendezvényen mesélte el az érdeklődőknek, mi mindent sikerült feltárni és megtudni a múlt titkairól.

 

 

Több jelentős építéstörténeti kérdést sikerült tisztázni, hiszen az oltártól balra az eredeti 13. századi padozat téglái kerültek elő. Ráleltek az alapító Dénes bán sírhelyére, s habár őt magát nem találták meg, de rábukkantak egy asszonyra, akinek jobb lábszárcsontjára fektették gyermekét egy másodlagos temetkezés során. Ez vélhetően a 18. században történhetett, mert abból a korból származó textildarabokat találtak. A sírt a jelek szerint minden bizonnyal felbolygatták.

 

 

A munkálatok során váratlan leletre is bukkantak, méghozzá a templom főhajójának közepén. Noha írásos említés nem volt róla, a padozat alatt egy barokk boltíves sírkamrát találtak. Ebben két egyházi személy, három előkelő hölgy és egy gyermek földi maradványaira leltek. Az egyik egyházi személyt sikerült azonosítani a koporsóra vésett felirat alapján: ő az 1757-ben elhunyt Nolbek Rafael prépost. Szokatlan módon a csontok nagy része elporladt, de maradtak fa- és textilmaradványok a sírkamrában. A préposti koporsóból stóla, birétum (egyházi fejfedő), bőrkesztyű, lábbelifoszlány, illetve egy rózsafüzér került elő. A régészeti bemutató után egy nem mindennapi élményben volt része azoknak, akik a templomban maradtak elmerengve a régi korok eseményein és elidőztek a freskókat tanulmányozva. Nolbek Rafael préposttól, illetve a sírhelyben talált személyektől egyházi zártkörű gyászszertartáson vettek végső búcsút Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát és a rend tagjai. A kriptában - annak lezárása előtt - elhelyeztek egy időkapszulát is.

 

 

 

De térjünk vissza az ásatáshoz: rátaláltak a régészek egy középkori sekrestyeajtóra és a kórus alatti karzatfeljáróra. Így a tornyokat már a belső térből is meg lehet közelíteni, nem csak kívülről. Látszanak a pillérek másfél, illetve háromméteres mélységbe nyúló bazalt alapjai, valamint a barokk kori hozzáépítések nyomai. Előkerült több középkori pénzérme, sőt egy régi tűzvész során lezuhant templomharang maradványa is.

 

 

A régészek átadták a helyszínt az építés kivitelezőinek, akik megkezdték a templom műemléki helyreállítását, alapozását, szigetelését, gépészeti és villamossági megújítását. Ezután végzik el a török hódoltság utáni időkből, illetve a barokk korból származó rossz állapotú freskók, köztük a Dorffmaister-freskók helyreállítását a festő-restaurátorok. A kívül-belül megújított templom átadása és szentelése 2021 szeptemberében várható, a premontrei rend alapításának 900. évfordulója évében.

állományvédelem, helytörténet
2019-02-22 08:00
felhívás, muzeológia, #muzeumozzaszobadbol, műhely, természet, virtuális
2020-04-02 20:00
építészet, örökségvédelem, tárgy
2020-02-28 16:00