EN facebook

A tizennegyedik gyűrű ura - Gratulálunk Kiss Imrének, a Pro Ludo díj legújabb kitüntetettjének!

ELISMERÉS

2022-07-19 17:00

Idén Kiss Imre vehette át a tizennegyedik alkalommal kiadott Pro Ludo díjat július 19-én délelőtt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Szentiványi Tibor (1931-2009) számítógépes mérnök, játékgyűjtő és kultúrtörténész, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság egykori alapító elnöke 2000-ben a legendás Kiss Áron-i „Magyar gyermekjáték-gyűjtemény” újbóli kiadásának szerkesztői honoráriumából "PRO LUDO" elnevezéssel díjat alapított.

 

Az elismerést elsőként Dr. Lukácsy András író, újságíró, kultúrtörténész vehette át. Az eltelt 20 évben további tizenkét személy kapta meg a játék- és játszáskultúra közép-európai művelői körében egyedülálló elismerést. Tibor halála után egy közösség, örökösei (leánya: Zsuzsa és Zsófi, valamint fivére, Imre), valamint az addig díjazottak képviselői vették át a titkos jelölés és ennek nyomán az adományozás tennivalóit.


Az elismerés eddigi birtokosai, az elsőként említett Dr. Lukácsy Andráson kívül, ábécé sorrendben: Csányi János, Demjén Imre, Gál Péter, Dr. Gerencsér Kinga, Jánoska Antal, Kelle Antal, Dr. Kriston-Vízi József, Orosz István, Pálffy László, a Szentiványi – család, Szikla László és Dr. Tészabó Júlia.


A tizennegyedik Pro Ludo díjazott nevét a jelölő és egyben adományozó közösség 2022. június 21-én jelentette be a hagyományosan évente sorra kerülő Pro Ludo Társaskör délutánján, egyúttal tisztelegve a jeles 19. századi magyar játékkutató, tanár, oktatás- és közösség-szervező, lelkész előd emléktáblája előtt a Budai Paedagogium jogutód intézményében (ELTE TÓK, Buda).

 

 

Kiss Imre,


mint kulturális menedzser és intézményvezető a 2000-es évek elejétől fogva felismerte, pártolta és személyesen mai napig serkenti a magyar/magyarországi játékkultúra tárgyi anyagának gyűjtését, feldolgozását, korszerű bemutatását az országos gyűjtőkörű szakmúzeumok mostani jelesében. Ennek volt első komoly állomása a „Babatündérhez. A budapesti játékkereskedelem története” című, több kutató évtizedes munkáján alapuló kiállítás és rangos album, míves tanulmányokkal. Ezzel párhuzamosan kezdődött nagy ívű előkészítő munka egy komplex játék- és játszás fókuszú intézmény létrehozása érdekében Budapesten, amely munkához a téma önzetlen és elkötelezett szakembereit tudta megnyerni az ország különböző részéből. Kiss Imre nevét igazából e történések tették országosan ismertté a játékkultúra értékei iránt érdeklődést mutató személyek, gyűjtők és intézmények szélesebb, ámde olykor zárt körében. Intézményi és személyi súrlódásokon, torzsalkodásokon felül emelkedve szervezte meg európai színvonalú gyűjtemények bemutatását, s ami szintén nagyon lényeges: azok tudatos megszerzését is az országos gyűjtőkörű Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum számára. Ilyen a Jánoska Antal-féle játékkártya-gyűjtemény, a Szentiványi Tibor- gyűjtötte logikai játékok egyedülálló kollekciója, majd Karlócainé Kelemen Marianne nagybecsű anyaga, valamint kapcsolatai révén, utódjaira is ráragadt késztetés és fogadó készség révén a nem oly rég elhúnyt Somfai Miklós kiváló hagyatéka.


Javaslatára 2019-ben a magyar fotográfusok nemzetközi szövetsége külön pályázati témájául a játékot választotta, amelynek rangos válogatott anyagát a nagyközönség a járvánnyá szélesedő covid-veszély kezdetéig hónapokon át láthatta.

 


Kiss Imre lelkesedése révén s munkatársainak is köszönhetően az utóbbi években rendszeresen befogadó helyet kapott az országos ördöglakat gyűjtők és -készítők tábora, valamint számtalan társas- és táblás játékos hétvégének szervezői, játékmesterei leltek állandó otthonra Óbudán, a legendás Krúdy-házban. Egy régi-régi álom: egy/a fővárosban végre létrejövő, élő és nyüzsgő-mozgó, ember- és tárgyközpontú, ha kell, lelket és testet is gyógyító Játékok Háza az, amelyen Imre – felül emelkedve napi nehézségeken akár – ma is fáradozik, szervezkedik.


Mindezek alapján a Szentiványi Tibor által életre hívott Társaskör Közössége Pro Ludo díjban részesíti!

 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elismerést barátunk számára egyre jobb egészségben, egykori és ma is őt ragaszkodással körülvevő múzeumi munkahelyén, játékos társai, barátai és tiszteli körében adhattuk át!

 

 

 

Fotók: Kiss Emilía

díj, interjú, Pulszky Társaság, téma
2022-06-22 19:00
emlékezet, gyarapodás, gyűjtemény, kiállítás, látogató, programajánló
2021-08-24 20:00
emlékezet, gyűjtemény, muzeológia, műhely
2022-06-26 19:00