EN facebook

A MúzeumTrip 15. állomása a Kecskeméti Katona József Múzeum

Prioritások és eredmények - 2020

2020-09-03 20:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Eger, Nyíregyháza és a Magyar Nemzeti Múzeum után most a Kecskeméti Katona József Múzeumban vendégeskedünk. 

 

 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum története

 

1898-ban, Kada Elek polgármestersége alatt Kecskemét város közgyűlése határozatot hozott a városi múzeum és könyvtár létrehozásáról.

A múzeum gyűjteménye a városháza épületében kapott helyet dr. Szilády Károly főlevéltárnok vezetésével. A múzeumba került Kada Elek ásatási anyaga, a két világháború között pedig a Szabó Kálmán középkori faluásatásainak leletanyaga. A néprajzi gyűjteménybe jelentős tárgyegyüttesek érkeztek a halászat, a pásztorélet, a mezőgazdaság és a kisiparok témaköréből és itt kaptak helyet a várostörténeti tárgyak és dokumentumok is. A képzőművészeti gyűjtemény alapjait 1911-ben rakták le, amikor Nemes Marcell 80 db festményt ajándékozott a múzeum képtárának.

A múzeum 1923-ban költözött a nyári kaszinóba. Az első állandó kiállítást gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter nyitotta meg 1924-ben.

1944/1945 tele múzeum számára tragikus volt: féltettebb anyagát a bombázástól tartva egy majorba szállították, de a bombatalálat éppen ezt az épületet érte.

1945-ben a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége gondoskodott az intézmény irányításáról, de az épületben ekkor már a Nemzeti Segély irodái, Baromfikeltető Központ, valamint szovjet autójavító műhely működött.

A megyei múzeumi szervezetek létrehozása után évtizedekig a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet keretében működött, majd annak megszűnésével mai napig megyei hatkörű városi múzeumként. Jelenleg tíz szakgyűjteményt őrzünk.

 

Cifrapalota, Pávás terem 

 

 

Kiállítóhelyeink

 

Több kiállítóhelyünkön várjuk a látgatókat: Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhely, ”Cifrapalota” Kiállítóhely, Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény.

Szinte minden kiállítóhelyünk állandó kiállítása megújult:

 

 • 2013    Cifrapalota: Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból c.

Nagyurak és vezérek c. kiállítás

 

 • 2014-2015      Cifrapalota: Díszterem közösségi és kiállítótér valamint földszinti fogadótér megújítása: „Cifrapalota, zöld az ablaka” c.
 • 2016-2017      Szórakaténusz Játékmúzeum - és Műhely: „Antanténusz, szórakaténusz” c.

 

 •  Szórakaténusz Játékmúzeum
 • 2018-2019       Orvos - és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény: Ars medicinae – a gyógyítás művészete c.

 

…mert a múzeum „arca” a látogatók felé a kiállítások.

 

A munkatársi csapat megtartása és megújulása

 

Rácáfolunk a negatív irányú trendekre. Felvettük a versenyt a magánszféra elszívó erejével szemben.

Az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú múzeumi csapata vagyunk. 

 

 

 

Kitűzött célunk a magasan képzett, agilis, lelkes, lendületes kollégák megtartása. A jó csapatban a személyből kiáramló energia a sikert is meghozza.

39 felsőfokú végzettségű kollégánk összesen 65 diplomával rendelkezik! Évente átlagosan 4 kolléga PhD képzését finanszírozzuk.

 

 

   

 

…mert az egyéni lendület csapatszellemmel társulva fejlődést generál.

 

 

Elismeréseket alapítottunk intézményi megújulásunk jegyében

 

A múzeum által újonnan alapított Szabó Kálmán-díjat 2019-ben adtuk át első ízben. A múzeum nagyformátumú igazgatójáról elnevezett díj intézményünkhöz szorosan kapcsolódó múzeumbarátoknak adható, akik a múzeum érdekében különböző területeken - különösen ajándékozás, hagyaték, műtárgykölcsönzés, kiállítás rendezés, közös kiadványok, régészeti együttműködés - kiemelkedő tevékenységet végeznek.

 

…mert célunk a társadalom felé való nyitás.

 

Emellett egy évtized után felélesztettük és újra adományoztunk Pro Museo díjat azon kollégáinknak, aki életüket e közösségben élték le, a múzeumért különösen sokat tettek.

 

…s mert nyitnunk kell egymás felé is.

Új imázserősítő kommunikációs stratégiát dolgoztunk ki

 

Új, emócióra építő szlogent választottunk: „Múzeum az ország szívében”

Múzeumunk arculatában és kommunikációjában is megújult. A KKJM tagintézményei mind egyediek, más a profiljuk, külön identitással rendelkeznek, viszont összeköti őket a múzeum egysége.

 

 

….mert közelebb akarunk kerülni a látogatókhoz.

 

Jó úton haladunk a szabályosság, szabályozottság eléréséhez

 

Több éves, tervezett szabályozási munka eredményeként, közel harminc szakmai szabályzat biztosítja a szakszerű és jogszerű múzeumi munkát.

 

…mert a szisztematikus munkát nem csak a fenntartói ellenőrzések igazolták, hanem a vidéki múzeumok közössége is segítségnek tekinti.

 

A raktárhelyzet tervszerű orvoslása kiemelt feladatunk volt

 

A múlt: tarthatatlan raktárhiány, vállalhatatlan raktárállapotok, ugyanakkor 589 165 db gondjainkra bízott műtárgy. A gyűjtemények saját és bérelt helyiségekben, valamint szükségmegoldásként bérelt konténerekben kerültek elhelyezésre.

 

 

A raktárfejlesztésnek még nem vagyunk a végén, de az új raktárbázisunk (logisztikailag jól megközelíthető helyen, irodák, restaurátor előkészítő helyiség, munkaszobák, öltözők) 2019. évi birtokbavétele megítélésünk szerint a fejlesztési folyamat egyik mérföldkövét jelenti.

 

 

 • 2016              Műtárgy- és eszközraktár, Klebelsberg épület
 • 2015-2018    Katona József Múzeum irodaépület alagsora
 • 2017, 2019    Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye Látványraktára
 • 2019               Új raktárbázis, Nagykőrös

 

…mert a jó gazda gondosságával őrizzük múltunkat.

 

  

Múzeumi felelősségvállalás a hátrányos helyzetűekért

 

EFOP pályázat – A múzeum vár! programunk eredményei: nyolc partneriskola, félezer foglalkozás, másfél év.

Különösen figyeltünk a szociokulturális hátrányokkal érintett, életkorukhoz képest alulteljesítő gyerekekre. Mellettük értelmi sérült és autista gyermekek is több csoporttal vettek részt a programban.

 

Egyik legsikeresebb területünk a múzeumpedagógia. A több mint harminc éves Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely a magyarországi múzeumpedagógia bölcsője. Kezdetektől nyitva áll az ajtónk a társadalom segítségre szoruló csoportjai előtt, különösen a fogyatékkal élők, a tanulási nehézséggel küzdők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, és a hajléktalanok előtt.

 

…mert szociálisan érzékeny múzeumként határozzuk meg magunkat.

 

„Kecskemétiség”

 

A programok, kiállítások az idelátogató érdeklődők mellett főként a város lakosságának szólnak, a múzeumpedagógiai programokat nagy százalékban a város iskolásai és kecskeméti családok veszik igénybe.

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a város területén az építkezések száma, mely maga után vonta a beruházásokat megelőző régészeti feltárásokat is. Ezek eredményeképpen hatványozottan megnőttek ismereteink Kecskemét elmúlt évszázadairól. Az eredmények ma már lehetőséget adnak arra, hogy városunk izgalmas régmúltját sokkal pontosabban írjuk le, ezáltal is tovább erősítve a helyi identitást. A múzeum jelentős anyagi közreműködésével kiadott, reprezentatív Kecskemét Várostörténeti Atlasz méltó állomása ennek a munkának.

 

A múzeumi tudást a megyei mindennapok részévé igyekszünk tenni

 

Szakembereink tudása, koordinációs képessége és projektszemlélete több tudományterületen segíti a megyei turisztikai attrakciók megvalósulását.

A megye lakosságának életminősége javul e beruházások által, amiben kollégáink nem csak tervezési, kiállítás rendezési feladatokat látnak el, de legtöbbször a folyamatok generálói, ötletgazdák is.

 

Háttér: településturisztikai attrakciók történeti, néprajzi, régészeti megalapozása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a megyei települési önkormányzatokkal együttműködve. Néhány példa:

Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szállásán, Szank.

Aranymonostor, Bugac.

Templomhalom Emlékpark, Kiskunfélegyháza.

Baba-Tár-Ház, Nemesnádudvar.

Büszkeségpont, Szank.

                           … mert a megyei hatókör kötelez: a megye lakosságát szolgáljuk.      

 

 

 

Segítjük a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság munkáját is

 

Kollégáink a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás eredményeként 2015 óta rendszeresen jelen vannak szakértőként, múzeumi kapcsolattartóként a bizottságban. A megyei kötődésű nemzeti értékek, a megyéhez köthető hungarikumok, továbbá a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek véleményezése megtisztelő múzeumi feladat.

 

… mert társadalmi elvárás és egyben kötelező feladatunk az értékőrzés, értékmentés.

 

A komfortzónánk elhagyása – kulturális értékeink extravagáns, de felelősségteljes népszerűsítése

 

Kilépünk a biztonságos közegünkből.

Sátor, homok, meleg, tömeg. Kalandvágy, fesztivál, zene, nomád körülmények. Barátok, idegenek.

De mindenhol egy a cél: kultúraközvetítés, tudománynépszerűsítés.

A recept: vállalkozó kedvű kollégák, elhivatottság, szórakozás és a fesztiválszervezők bizalma, meghívása.

 

 • Állandó kiállítói vagyunk a Kurultáj–Magyar Törzsi Gyűlésnek és az Ősök Napja rendezvénynek régészeti kiállításokkal, előadásokkal.
 • Évről évre ott vagyunk a hadifesztiválokon. Hol kiállítással, hol múzeumpedagógiával, hol előadásokkal. HM Fest, Bonyhádi Hősök Napja Fesztivál.
 • A Kolozsvári Magyar Napokon, Erdély egyik legnagyobb kulturális fesztiválján immár hagyományosan részt veszünk.

 

 • Bátor döntés volt, hogy kitelepültünk a Sziget Fesztiválra. Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvényén az országos múzeumok mellett tavaly először jelentünk meg a magyar vidéki múzeumokat is képviselve, a győri múzeum társszervezésével!

 

… mert a tudománynépszerűsítésnek sokféle módja és helyszíne lehet.

 

 

Múzeumbarátok a sorainkban – a közvetlen emberi és kisközösségi kapcsolatok példája

 

Magángyűjtők bevonása immár hagyománnyá vált a kiállításainkba

Indoka a gazdag tárgyanyag, az újszerűség, a nagy sajtóérdeklődés, a kölcsönös megbecsülés, az eredményes együttműködés.

  

 

 

… mert a magángyűjtemények bemutatásával nyer a múzeum, nyer a gyűjtő és nyer a közönség.

 

Közösségi régészet

 

Egy évtizede a Kecskeméti Múzeum az elsők közt kezdte meg az együttműködést és igyekezett segíteni a fémkeresős tevékenység „kifehérítését”.

Eredmény: 800 új lelőhely, 22 000 tárgy (ebből 7500 db érem, 20 db éremleletet, 1 kincslelet) és 1 nagy sikerű kiállítás.

 

 

Az elmúlt években számos tudományos projektet valósítottunk meg

 

Bugac-Pétermonostor c. régészeti projekt

 

Időtartam: 2014-től folyamatos

Pályázatok: IPA és NKA pályázatok, intézményi költségvetésből

Támogatási összeg: 200 000 000 Ft

Projektfelelős: dr. Rosta Szabolcs

Projektelemek:

2010-ben újszerű pályázati keretek között kezdődött a Homokhátság 12-13. századi központja, Pétermonostora feltárása.

 1. Három tudományos kiadvány
 2. Tudományos és ismeretterjesztő előadások
 3. Kiállítás: Kolostorok kincsei c. Helyszínek: Kecskemét, Cifrapalota; Szeged, Móra Ferenc Múzeum; Szolnok, Damjanich János Múzeum; Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum.
 4. Az Aranymonostor ereklyéje című ismeretterjesztő film, melyet a Hét Domb Filmfesztiválon és Lakiteleki Filmszemlén különdíjjal jutalmaztak.
 5. Közösségi tér, régészeti Emlékpark kialakítása
 6. A tudományos kutatások alapozták meg a komplex turisztikai kulturális fejlesztést. Ennek első lépcsője a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 sz. projekt lesz 1.000.000.000 Ft értékben.

 

 

Bugac Pétermonostora tervásatás 

  

 

„Hazatérnek…” A magyar katona c. történelmi projekt

 

Időtartam: 2014-2019.

Pályázatok: Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, KMJV

Támogatási összeg: 14 000 000 Ft

Projektfelelős: Szabóné Bognár Anikó – dr. Végh Katalin

Projektelemek:

Sziget Fesztivál, Maci kávé, bordélyház, divattervezés, élő szobrok, Instagram, erotika, krumplistészta. Ez a sokszínűség mind belefért a 6 éven át tartó projektbe.

 

 1. „Hazatérnek…” c. időszaki kiállítás (2014)

magángyűjtők és civilek segítségével, olaszországi csatatér-tárgyanyagból, 500 m2 kiállítótérben.

 1. Programsorozat

Megtizedelt évek c. országos konferencia, Nyitott kapuk – Magyarország szeretlek, "Négy év vérben és vasban" c. vándorkiállítás, Symbel  2014-2018 divatprojekt, Katonadalok koncert – Hegedűs Együttes, Utazó Múzeum Program, Tanárok éjszakája, A Harc - Élőszobor kiállítás, Zayzon Ágnes és bandája: „Kelet felől jön egy vonat…” című est , Bács-Kiskun megyei Költők és Írók Baráti Köre és a Toll és ecset Alapítvány országos Versírópályázata, Versmondó és népdaléneklő verseny, „Háborús konfliktusok és erkölcs” című könyv bemutatója, Kiállítás búcsúztató est, Családi napok, múzeumpedagógiai programcsomag

 1. Vendégkiállításként egészben vagy részletekben
  Móra Ferenc Múzeum (2015), Hősök Napi Fesztivál, Bonyhád (2016), HM Fest (2015), Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum (2015), Szeged, Csongrád Megyei Kormányhivatal (2018), Kistelek, Klebelsberg Művelődési Központ (2018), Mórahalom, Aranyszöm Rendezvényház (2018), Átány, Fél Edit Közösségi Tér (2019)
 2. A tárgyanyag kölcsönzése - Várkert Bazár, Új világ született c. kiállítás
 3. Kiadványok:

Hazatérnek…A magyar katona. 1914-1918. Kecskeméti Lapok Kiadó - KKJM, 2015.

„Megtizedelt évek” c. konferencia tanulmánykötete. KKJM, Kecskemét, 2015.

Könyvbemutatók: Kecskeméti Katona József Múzeum és Terror Háza Múzeum, 2015.

 1. Időszaki kiállítás: „The museum presents: lovers in the war. Erosz a hadszíntéren” c. 2016

Vándorkiállításként:

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, 2017.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Bp., 2017.

Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2017.

Csongrád, Tari László Múzeum, 2018.

Kuny Domokos Múzeum, Tata, 2018.

Sziget Fesztivál, 2019.

 1. Időszaki kiállítás: „Fogytán reménynek és kenyérnek„.” Háborús gasztronómia c. 2018. Cifrapalota
 2. Kiállítás Olaszországban a KKJM képzőművészeti anyagából, 2015- 2016.

Helyszín: Romans d’Isonzo, Casa Candussi Pasiani, Piazza Garibaldi 6.

 1. Tanulmányutak az első világháború helyszíneire, a Doberdó fennsíkra és az Isonzó vidékére

 

 

A GULAG/GUPVI Emlékévek c. történelmi projekt

 

Időtartam: 2015-2017

Pályázatok: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a GULÁG Emlékbizottság

Támogatás összege: 28 666 500 Ft

Projektfelelős: Hajagos Csaba

Projektelemek:

    1.”Leigázottság és malenkij robot.” A Vörös Hadsereg tevékenysége Kecskeméten 1945-1947 között. Tudományos helytörténeti kutatások. Nemzetközi konferencia és rendhagyó történelemóra sorozat.

 1. Regionális és helytörténeti kutatások publikálása, illetve kiállítás szervezése.

„Leigázottság és a málenkij robot” adatbázis a múlt megértéséhez: a Vörös Hadsereg tevékenysége és a Kecskemét környéki elhurcolások az írott források tükrében.

   3.Forráskiadvány: Antalfy István: „Hadifogságom története”. Napló és DVD.

   4.Nemzetközi GULAG-GUPVI diákkonferencia és workshop a Pallas Athéné Egyetemen.

 1. Kutató- és tanulmányút Moszkva-Nyizsnyij Novgorod-Novoszibirszk Pervomajszkij Rajon Szt Inszkaja területére.
 2. Eszközbeszerzés
 3. Film: a GULAG Emlékév kecskeméti eseményei, 14 perc.
 4. GULAG-GUPVI Emlékpont: A Kárpát-medencében megjelent kiadványok (könyv, folyóirat, DVD, oktatási segédanyag, film, album, ADT adatbázis). Helyszíne: múzeumi könyvtár.
 5. Online oktatási segédanyag: https://muzeum.kecskemet.hu/gulag/

 

 

Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálék és gyűjteményfejlesztés c. képzőművészeti projekt

 

Időtartam: 2000-2020

Pályázatok: NKA és fenntartói pályázatok

Támogatási összeg: 16 000 000 Ft

Projektfelelős: Ifj. Gyergyádesz László

 

Projektelemek:

 1. 1105 alkotás kiállítása a Cifrapalotában. Hiánypótló sorozat a magyarországi kiállítási palettán.
 2. Országos szakmai hatása: 1. A tematikus szempont megjelenése a kortárs művészeti alkotások hagyományos múzeumi gyűjtésével szemben. 2. Ennek a metódusnak elismerése az NKA művásárlási pályázatának elmúlt években kialakított újfajta kiírásában. 3. Egyre több elismert alkotó „mer” a divatos művészeti trendek ellenére keresztény témájú műveket létrehozni. 4. Az elméleti szakemberek közül is egyre többen kezdték elismerni a téma létjogosultságát. 5. Az egyik ösztönzője volt az Ars Sacra országos fesztivál létrejöttének. 6. Hatott az egyházi gyűjtemények kortárs művészeti alkotásokhoz való viszonyulásához.
 3. Az egyes kiállítások témái: a „próbatárlatot” követően a kereszt, majd a Genezis őstörténeti része, az oltár, Krisztus példázatai, az Apokalipszis, az angyalok, a gyermekség, a magyar és a magyarországi szentek, a hét főbűn és az Eucharisztia.
 4. Speciális gyűjteményi egység. a múzeum képzőművészeti gyűjteményén belül a nem egyházi fenntartású magyarországi múzeumokban ma egyedülállónak tekinthető egység.
 5. Vándorkiállítások, tematikus válogatások:

Eger, Zsinagóga Galéria; Budapest, Erdős Renée Ház; Klebelsberg Kultúrkúria; Kiskunfélegyháza, Szent István templom; Zalegerszeg, Göcseji Múzeum; Szentes, Koszta József Múzeum; Pécsi Galéria;

budapesti Szent István Bazilika lovagterme; Vizivárosi Galéria; Vigadó földszintje; Tihanyi Bencés Apátság.

 1. Katalógus sorozat

 

 

Régészeti feladatellátás, mint projekt: a modern kor kihívásaira adott sikeres múzeumi válasz példája

 

Időtartam: folyamatos

Forrás: megrendelői finanszírozás

Projektfelelős: Wilhelm Gábor

Projektelemek:

 

A 2010-es évek a múzeumok életében, különösen a régészeti feladatellátás tekintetében, hatalmas átalakulást hozott. A kihívásoknak megfelelni kizárólag új szemlélettel, a korábbiaktól eltérő, rugalmas rendszert kiépítve lehetett.

 

Régészeti Projektcsoport

A feladatot országos szinten kiemelkedően teljesítettük. A a munkafolyamatok kidolgozása, a szakembergárda toborzása, az infrastruktúra megteremtése olyan összetett feladat, mely csak szakmai felkészültséggel és óriási munkabírással oldható meg.

 

Eredmények

Kölcsönös megbecsülésen nyugvó munkakapcsolat a megrendelőkkel és gyors munkavégzés.

Lehetőség a fiatalabb régész-generáció tagjainak a kibontakozásra.

 

 

E terület csúcspontja a 2017. év országos szinten is legkimagaslóbb projekt, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár építéséhez kapcsolódó régészeti feladatellátás. A szakmai stáb munkájának legjobb fokmérője a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedően fontos beruházás mintaszerű teljesítése volt. Ez hatalmas szerepet játszott a megyei hatókörű városi múzeumok régészeti munkáinak a gazdasági szereplők által történő elismerésében, mely a feladatellátásunkat meghatározó, kedvező törvényi változásokban öltött testet!

A rendszernek köszönhetően a múzeum megnövekedett bevételekkel büszkélkedhet, melyet az egyéb múzeumi szakágakra tudunk fordítani.

 

Gyűjteményi munka

A stabil rendszer következtében minden leletanyag egy éven belül restaurálva és leltározva kerül a múzeumba. Emellett befejeződött az elmúlt évtizedekben falhalmozódott nagy mennyiségű leletanyag feldolgozása is.

 

…projektszemlélettel teljességre törekedve.

 

 

múzeumtörténet, MúzeumTrip
2020-08-03 20:30
hadtörténet, múzeumtörténet, MúzeumTrip, történelem
2020-07-15 20:00