Több mint ezer település, közel félezer újjáéledő közösség

2019-08-24 09:00

Csaknem ezer újjáéledő helyi közösség, számos jó gyakorlat és sikeres módszertanok – ezek mind az elmúlt három évben zajlott, a teljes országra kiterjesztett, 3 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósult program, a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt eredményei. A program – amely a múzeumi, a közművelődési és a könyvtári terület egyedülálló összefogásával valósult meg – egyebek mellett hozzájárult a fiataloknak a digitális világból a valós közösségekbe való visszatereléséhez, a helyi kulturális intézmények és az ott lakók közötti kapcsolat erősítéséhez, és számos más területen is pozitív hatást fejtett ki.


A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi partnerségével valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében

 

A csütörtöki sajtótájékoztatón dr. Fülöp Péter, az EMMI művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy ez volt az első alkalom, hogy a múzeumok, a közművelődési intézmények és a könyvtárak módszertani központjai összefogtak egy nyitott, aktív és együttműködő társadalom fejlesztésének érdekében. A projekt eredményei várhatóan hatással lesznek a kulturális szakterület fejlődési irányaira az elkövetkező 10–15 évben.

 

Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója röviden összefoglalta a projekt legfőbb eredményeit, elmondta, hogy a projekt a kulturális intézményrendszer eszközeivel segítette az önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, civil szervezetek és a lakosság közötti kapcsolatok megerősödését, nagymértékben hozzájárult az aktív közösségek számának növeléséhez.

 

Závogyán Magdolna, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője ismertette az NMI Művelődési Intézet által elvégzett projektfeladatokat, hangsúlyozva az intézmény módszertani központként betöltött funkcióját.

 

Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet igazgatója bemutatta a könyvtári területen elért eredményeket, kiemelte a közösségi alapon működtetett könyvtárak egyre jelentősebb szerepét.

 

A sajtótájékoztatót követő projektzáró rendezvényen a projektgazda Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a konzorciumi partnerei, az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével áttekintette az elmúlt három évben elért eredményeket. Tapasztalataikról számoltak be olyan helyi közösségek, kulturális intézmények és civil szervezetek képviselői is, amelyek a megvalósult közösségfejlesztő tevékenységüket a projekt során kidolgozott módszertani útmutatások alapján hajtották végre.

 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt szervesen kapcsolódott A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 kódszámú felhívásokhoz. A két program együttesen, garantálta a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségfejlesztő folyamatok megvalósítását. A Cselekvő közösségek projekt 18 megyére kiterjedő 60–80 fős kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatának munkatársai több mint 2500 kulturális intézménnyel vették fel a kapcsolatot, 905 közösség számára tették hozzáférhetővé a projekt által szakmai támogatásként nyújtott lehetőségeket, és több mint 420 közösséget mentoráltak folyamatos aktivitással. Tevékenységükkel 276 TOP-nyertes konzorciumot támogattak.

 

A projekt innovatív szakmai-módszertani eredményei alapján kidolgozott térítésmentes továbbképzések során a kulturális szakemberek, valamint az önkormányzatok munkatársai és köztisztviselői képessé váltak a közösségfejlesztési folyamatok támogatására. A projekt három éve alatt 51 képzés valósult meg, 950 fő részvételével. A képzések 65 százalékát a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 35 százalékát a konzorciumi partnerek szervezték.

 

A módszertani fejlesztések megalapozása, valamint a projekt eredményességének mérése érdekében – több tízezer ember bevonásával – hét kutatás valósult meg az NMI Művelődési Intézet koordinálásával. A kutatások célja a kulturális közösségfejlesztő folyamatok figyelemmel kísérése, a tapasztalatok összegzése, és innovatív fejlesztő javaslatok megfogalmazása volt.

 

A projekt során a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felhívására olyan mintaként szolgáló programok – mintaprojektek – valósultak meg, amelyek civil szervezetek, valamint múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények együttműködésével hoztak létre helyi értékeket és identitást erősítő, a társadalmi részvételt és a kulturális gazdaságot fejlesztő közösségi gyakorlatokat. 17 megyében 25 mintaprojekt jött létre.

 

A projektet megvalósító intézmények többféle megyei szakmai rendezvényt is szerveztek a három év során: a közösségfejlesztést bemutató (érzékenyítő) rendezvénysorozatot; az aktív közösségek megismerkedését és tapasztalatcseréjét szolgáló műhelynapokat; szakmai találkozókat a múzeumi, könyvtári és közművelődési területen tevékenykedő kulturális intézmények munkatársainak; a TOP-nyertes jó gyakorlatokat bemutató és népszerűsítő eseménysorozatot. Az összesen 73 esemény több mint felét az Országos Széchényi Könyvtár szervezte.

A projekt keretében lebonyolított szakmai tanulmányutakon 239 fő juthatott el az Európai Unió 14 tagállamába, a Magyarország 18 megyéjét érintő belföldi utakon pedig 139 település 183 jó gyakorlatával ismerkedhetett meg a 468 településről érkezett több mint 1200 résztvevő.

 

A három év alatt megrendezett konferenciák kiváló alkalomnak bizonyultak a szakmai eredmények közzétételére, a mintaprojektek és a TOP-os jó gyakorlatok bemutatására, emellett a kulturális szakemberek, a közigazgatásban dolgozók és a civil közösségek képviselőinek kapcsolattartásához is alkalmas fórumot biztosítottak. A szakterületenként szervezett kétnapos nemzetközi konferenciákon összesen 563 fő vett részt, az ott elhangzott előadások alapján online konferenciakötetek készültek. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karával partnerségben szervezett Fókuszban a kulturális közösségfejlesztés konferencia középpontjában a projekt módszertani és szakmai eredményei, a kulturális közösségfejlesztés módszerei, jó gyakorlatai, illetve a közösségfejlesztő szakma bemutatása állt.

 

A projekt részeként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezésében 2017-ben hagyományteremtő szándékkal életre hívott közösségépítő kezdeményezés a Közösségek Hete rendezvénysorozat. A Közösségek Hete évről évre május második hetében nyújtott lehetőséget, hogy a helyi civil szervezetek, egyesületek, klubok, szakkörök és más együttműködő szervezetek bemutatkozhassanak és új partnerségek szülessenek. A rendezvény az elmúlt három évben országszerte csaknem ezer települést, és ennél sokkal több közösséget mozgatott meg.

2017 szeptembere óta működik az Országos Széchényi Könyvtár vezetésével fejlesztett Cselekvő Közösségek Wiki – a projekt közösségi enciklopédiája, amely lehetőséget teremt a módszertanok folyamatos frissítésére. A több mint 200 szócikket a szakmai megvalósítókon kívül az érdeklődők is szabadon szerkeszthetik, illetve a szócikkbázist is gyarapíthatják. Az indulása óta átlagosan havonta 3800 alkalommal látogatták az oldalt a téma iránt érdeklődők.

A projekt keretében az NMI Művelődési Intézet gondozásában gamification alapú, online közösségi tanulási és motivációs rendszer jött létre. A játékban szórakoztató feladatokon keresztül ismerhetők meg az élményalapú közösségépítő lehetőségek, közösségi kezdeményezések elindítására vonatkozó konkrét ismeretek.

 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt legnagyobb eredménye, hogy az ország településeinek mintegy egyharmadát – hozzávetőlegesen ezer települést –, illetve több ezer kulturális intézményt, közösséget és szakembert ért el sikeresen a módszertani fejlesztésekhez kapcsolódó valamely tevékenysége során. A kidolgozott kulturális közösségfejlesztő módszereket és a közösségi részvételi működési módot (társadalmiasítási modellt) mára számos intézmény, szervezet a gyakorlatban is alkalmazza: a jövőben több mint ötvennégy kulturális intézmény folytatja működését közösségi részvételi alapon. A projekt eredményeinek vizsgálata egyetemi szakdolgozatok, illetve doktori kutatások témáivá vált.

 

 

A projektről bővebb információt a www.cselekvokozossegek.hu oldalon olvashatnak.

digitalizáció, néprajz, tárgy, téma
2017-10-01 13:00
képzőművészet, irodalom, kiállítás, kortárs
2018-07-05 12:00
felhívás, konferencia, téma
2018-05-09 08:34

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
#muzeumozzaszobadbol, felhívás, pályázat, virtuális
2020-04-02 16:00