EN facebook

Értelmező közösségek

KIÁLLÍTÁS

2018-07-05 12:00

 

 A Kassák Múzeum a magyar avantgárd sokoldalú és kiemelkedő alakja, Kassák Lajos tárgyi és szellemi hagyatékát őrzi. A gyűjtemény alapját képező képzőművészeti alkotások, kiadványok és dokumentumok 1975-ben Kassák Lajosné Kárpáti Klára jóvoltából kerültek a Petőfi Irodalmi Múzeumba, onnan pedig az 1976. november 26-án Óbudán megnyílt múzeumba. Az elmúlt években a múzeum tudományos és ismeretterjesztő tevékenységének fókusza az életmű vizsgálatáról áttevődött annak társadalmi és történeti beágyazottságára. ami a gyűjteményezési politikában is tükröződik. Az elmúlt évtizedekben az avantgárd dokumentumai szisztematikusan és programszerűen főként magángyűjteményekben őrződtek meg, így a Kassák Lajos köreihez tartozó személyek és az avantgárd mozgalmakhoz kapcsolódó magángyűjtemények feltárását kiemelten fontosnak tartjuk. Ahogy az életmű esztétikai kérdéseinek vizsgálatáról áttevődött a hangsúly a kontextus vizsgálatra, ennek részeként a múzeum kortárs művészeti gyűjteményezése is új irányt vett. Olyan alkotások felkutatására koncentráltunk, amelyek nem szigorúan az esztétikai határokon belül képzelik el az avantgárd művészet örökségének továbbvitelét. Ennek részeként kerültek a gyűjteményünkbe a társadalmi szerepvállalás és a szociálisan érzékeny témák iránt elkötelezett kortárs művészek alkotásai is.

 
A Kassák Múzeum új szerzeményi kiállítása nem elsősorban a műtárgyakat, hanem a kassáki életmű értelmezőit állítja a középpontba. Az „értelmező közösségek” fogalma az irodalomelméletből kölcsönzött kifejezés, mely azon a feltevésen alapul, hogy az irodalmi művek jelentése nem pusztán a szövegben keresendő, hanem a befogadó maga is alakítói szerepet játszik az értelmezésben. Ez az elmélet alkalmazható a múzeumi tárgyak és gyűjtemények értelmezése során is: egy tárgy jelentését nem csak a története, gyűjteményi pozíciója, szakmai és művészeti kontextusa határozza meg, hanem az értelmező személye is. A hagyaték szellemi és fizikai őrzői és használói azonban nem véletlenszerű ötletek és benyomások mentén kezelik a kassáki örökséget, hanem annak a csoportnak a szabályai, előfeltevései mentén, melynek maguk is tagjai. A kiállítás ezeket a csoportokat és az életműhöz fűződő viszonyukat mutatja be.
 A kiállítás megtekinthető: 2018. július 7. – október 14.Értelmező közösségek
Új szerzemények, 2012–2018
Kassák Múzeum
1033 Budapest, Fő tér 1.

irodalom, képzőművészet, kiállítás
2017-10-13 18:00
irodalom, Múzeumok Őszi Fesztiválja, programajánló
2017-10-25 07:00
kiállítás, programajánló
2017-12-02 11:00