EN facebook

The Glass is Forever - Az üveg örök kiállítás megnyitóján adták át az okleveleket az UNESCO listára felkerült üvegművesség magyarországi képviselőinek

KIÁLLÍTÁS

Kortárs üvegművészeti kiállítás nyílt a Klebersberg Kultúrkúriában közel hatvan üvegművész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató részvételével. A 2024. április 24-ei kiállításmegnyitón adták át az okleveleket az UNESCO listára 2023 decemberben felkerült A kézműves üvegkészítés tudása, mesterségbeli technikája és képességei nevű örökségelem magyarországi képviselőinek.

 

Az UNESCO főigazgatója által aláírt okleveleket dr. Réthelyi Miklós az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, Zánki-Tóth Enikő a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága Közösségi Művelődési Főosztályának főosztályvezetője és dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság vezetője adták át a szakmát hitelesen képviselő, köztiszteletben álló személyeknek.

 

Az örökségelemet Csehország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Németország és Magyarország együttesen terjesztette fel Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A hat európai országmesterei, művészei, szakemberek, műhelyek, egyesületek és intézmények által jegyzett kezdeményezésben országonként mutatták be az egyes területek jellegzetességeit. Magyarország az oktatást állította a fókuszba, mert az üvegművesség mesterségbeli és művészeti tudás megőrzése nálunk gyakorlatorientált formában iskolai, egyetemi, szimpóziumi és műtermi keretek között történik. Az ehhez kapcsolódó kutatási és megőrzési stratégiák kidolgozása, kapcsolati koordinációk kiépítése, a közösségi hagyományok ápolása is hozzájárulnak az üvegművesség megmaradásához, ahogy a széles körű ismeretterjesztés érdekében tett erőfeszítések is.

 

 

A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium szerepe a magyar üvegesoktatásban nemzetközileg is elismerten úttörőnek számított. A Bauhaus eszme követője, Párizs ünnepelt üvegszobrásza Báthory Júlia hetven évvel ezelőtt a „céhes” világ szigorú szakmai szabályait követve alakította ki az üvegszakot, mely a mai napig az üvegművesség mesterségbeli tudása átadásának legpatinásabb képviselője a középiskolák, szakképzésben résztvevő tanodák között. A felnőttoktatási intézmények közül a művészeti oktatásban kiemelkedő Szimultán Művészeti Iskola a felterjesztő folyamatban a legaktívabb szerepet vállalta magára. Az oklevelet Szűcs Tibor Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium igazgatója vette át.

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a felsőfokú, akadémikus tudásmegőrzésben, az unikális elméleti és gyakorlati tervezőművész képzésben kiemelkedő, az Arts and Craft mai irányzatait is magába foglaló korszerű intézmény. A Budapesti Iparművészeti Főiskola jogutódja, ahol a hatvanas években a sokoldalú tehetség Z. Gács György professzor megalapította az üvegszakot, mely számos nemzetközileg elismert üvegművészt és üvegtervezőt adott. Az oklevelet átvette Prof. Koós Pál egyetemi tanár, leendő rektor.

 

A hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ üvegtörténeti kiállításának alapítói Jegenyés János és a napokban elhunyt Papp János példaértékű eredményeket értek el a régió többszázéves hagyományának ápolásában. A szimpóziumrendszerű tudásmegosztásban, a közösségi és nemzetközi kapcsolatok kiépítésében számos kezdeményezés közül kiemelkedő szerepe van a Goszthony Mária Alapítvány által működtetett nemzetközi alkotótelepnek Bárdudvarnokon és az üvegművesség hagyományának felkutatásával, korabeli üvegcsűrök régészeti feltárásával, restaurálásával és megismertetésével, kiállításokat kísérő előadások szervezésével a mecseki térségben található egyesületeknek. Az oklevelet átvette Derksen Gyöngyi, a Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesület elnöke.

 

A húsz évvel ezelőtt alapított pannonhalmi Hefter Galéria egy üvegre szakosodott magángaléria és kortárs gyűjtemény. Összekötő szerepe van az üvegművészet tudásának és gyakorlatának helyszínei, műtermek, restaurátor és rekonstrukciós műhelyek, valamint a történeti és kortárs tárgykultúrát megjelenítő és népszerűsítő, megőrzési stratégiákat kidolgozó intézmények, múzeumok, kiállítóhelyek és galériák között. Az oklevelet átvette Hefter László Ferenczy Noémi-díjas üvegművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az MMA Győri - a nyugati országhatáron túlnyúló - régió tagozatának elnöke, iskola és galéria alapító.

 

A Soproni Egyetem, mely a világ „GreenMetric” egyetemi listáján az első száz környezettudatos campusa között szerepel, Kreatívipari Intézetében külön szakirányként elindította a szilikátipari képzést. Az itt működő formatervező tanszék célja az indusztriális „craft” szemlélet meghonosítása, melynek lényeges eleme az iparvállalatokkal való szoros együtt gondolkodás az egyedi hozzáadott érték kibontakoztatására. Az itt kihelyezett oklevél elismeri mindazon iparvállalatok mecenatúra tevékenységét is, akik évtizedek óta tevékenyen és anyagilag hozzájárultak az oktatás magas színvonalához. Az oklevelet átvette Polyák János egyetemi docens, az ipari formatervező tanszék vezetője.

 

 

 

GLASSPRING kiállítás a KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIÁBAN 2024. május 19-ig

 

A hatodik alkalommal megrendezett GlasSpring kiállítás közel 60 alkotó munkáin keresztül mutatja be a sokszor generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotát és egyéni útkereséseit.

 

A Kiskép Galéria szervezésében létrejött tárlat az üvegben rejlő lehetőségek technikai sokszínűségére hívja fel a figyelmet. Az évszázadok alatt kiművelt, speciális tudást igénylő üvegfújás, színezés, csiszolás, gravírozás, festés, üvególmozás mellett az újabb technikai vívmányokon, új anyagminőségeken alapuló melegeljárásokkal, mint a rogyasztás, Pate de verre és casting, vagy a labortechnikával készült használati tárgyakkal és a szépművészeti alkotáskörébe sorolható szobrokkal és kisplasztikákkal találkozhatunk a kiállításban, de megjelennek olyan különlegességek is, mint az ókori egyiptomi paszta. A díszítő funkcióval bíró üvegművészet felhasználva 20. századi technológiákat, gyári közegből kilépve is tovább él, teret talál a kreativitáshoz.

gyűjtemény, képzőművészet, kiállítás, programajánló, téma, természet
2024-03-15 07:00
fénykép, gyűjtemény, kiállítás, kortárs, látogató, néprajz, téma
2024-02-09 07:00
fénykép, kiállítás, kortárs, látogató, művészet, programajánló, tárgy
2023-04-11 18:00