EN facebook

Sikeresen záruló szlovák-magyar múzeumi együttműködés

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Ünnepélyes konferenciával zárul Kassán a Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért projekt, mely 2021 márciusában az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében indult. Célja szlovák és magyar múzeumi szakemberek tudáscseréje, továbbképzése, a kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése, illetve új, országhatárokon átnyúló múzeumi szolgáltatások fejlesztése volt.

 

A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) konzorciumi vezetésével, valamint a Kassa Megyei Önkormányzat (Kosicky Samosprávny Kraj) és a K13 – Kassai Kulturális Központok (K13 – Kosické Kultúrne Centrá) együttműködésével valósult meg 16 hónap alatt, 177968 euró európai uniós forrásból az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

 

A jövőbeni további együttműködések ösztönzésére is hivatott projektet tekinthetjük az első lépésnek a szlovák és magyar múzeumi szervezetek intézményesített és interregionális partnersége felé. Mindezt az a felismerés hívta életre, hogy Szlovákiában nem működik a magyarországihoz hasonló szervezett múzeumi szakember továbbképzési rendszer.

 

Kassa Megyei Önkormányzata ezt szem előtt tartva kereste meg a magyar múzeumok között elsőként akkreditált felnőttképző intézménnyé vált szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, illetve az annak igazgatóságaként működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központot még 2019-ben. A MOKK hazai szinten is a muzeális intézmények társadalmi beágyazottságának megerősítésén, a szolgáltató múzeumi szemlélet elterjesztésén munkálkodó szervezet. Az együttműködéshez és a közös pályázat kidolgozásához a K13 – Kassai Kulturális Központok is csatlakozott.

 

A szlovák-magyar együttműködés egyik fő célkitűzése az volt, hogy a MOKK által kidolgozott és több mint másfél évtizedre visszanyúló szakmai továbbképzési módszertan adaptálhatóvá váljon először Kassa megyében, majd később akár egész Szlovákiában is. A projekt eredményeként a Kassa megyei múzeumi intézményrendszer képessé vált arra, hogy korszerű továbbképzéseket szervezzen a jövőben, ezáltal a múzeumi fejlesztésekhez szükséges készségek, ismeretek elsajátítására lehetőséget teremtsen a szlovák kulturális szakemberek számára.

 

A projekt során a MOKK egyik sikerképzésének számító és a projektmódszeren alapuló Kiállításszervezés A-tól Z-ig továbbképzés megszervezésének módszertanát is elsajátították a szlovák partnerek a MOKK mentorálásával. A MOKK a szlovák oktatásszervezők és oktatók felkészítésére két online képzést szervezett a szlovák partnerek által delegált kulturális szakemberek részére, továbbá szolgáltató múzeum illetve PR, marketing és kommunikáció témákban is szervezett két továbbképzést. A Kassa Megyei Önkormányzat a megismert módszertan alapján tartott kiállításrendezői továbbképzést szlovák szakértők bevonásával.

 

A 2022. június 30-án záruló projekt során a K13 – Kassai Kulturális Központok által szervezett szakmai workshopokra (Múzeumi közönségfejlesztés, Múzeumi szakemberek kompetenciafejlesztése), a Kassa régióban található muzeális intézmények, galériák és kiállítóhelyek körében végzett kutatásra és igényfelmérésre is sor került.

 

A MOKK által még 2021 szeptemberében szervezett ötnapos Múzeumi Őszi Egyetem, valamint a K13 – Kassai Kulturális Központok által 2022 májusában és júniusában szervezett kétszer kétnapos, szlovákiai és magyarországi muzeális intézményeket is érintő tanulmányút során a felek megismerkedhettek egymás jó gyakorlataival. A közös munka a hálózatépítésre és a jövőbeni szakmai együttműködések, például további képzések megalapozására is jó alapot jelent.

 

A kassai projektzáró eseményen mutatták be a projekt során elért eredményeket, köztük a MOKK gondozásában, a Múzeumi iránytű kiadványsorozat 32. számaként, angol nyelven megjelenő Learning by Doing című kötetet is. Az online már letölthető és június folyamán nyomtatásban is megjelenő kiadvány a projekt lényegének illetve a projektpartnerek előzetes tapasztalatainak bemutatása után a projekt keretében megvalósult kutatásokat, valamint a Múzeumi Őszi Egyetem tapasztalatait és eredményeit is tárgyalja. Szó esik benne a MOKK képzési módszertanáról és eddigi képzési tapasztalatairól, A projektzáró konferencián szlovák és magyar múzeumi, illetve nem múzeumi, de kulturális területen dolgozó szakemberek is beszámoltak arról, hogy mit profitáltak az együttműködésből, s mindezt egy kisfilmben is bemutatták a projekt megvalósítói.

 

 

Projektadatok:

 

Projektazonosító: SKHU / 1902 / 4.1 / 048

 

A projekt elnevezése: Határokon átívelő partnerség építése a jövő múzeumaiért

 

A projekt nevének rövidítése: FUMU

 

A projektet megvalósító intézmények:

  • Szabadtéri Néprajzi Múzeum
  • Kosicky Samosprávny Kraj
  • K – 13 Kosické Kultúrne Centrá

 

A projektet megvalósító intézmények megfelelnek a jogi átláthatóság követelményeinek, valamint elismerik és tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítését.

 

A projekt kezdete: 2021. március. 1.

 

A projekt zárása: 2022. június 30.

 

A projekt időtartama: 16 hónap

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 177.968,40 euró összköltségvetésből. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által a projekt keretében vállalt feladatok ERFA költségvetése: 83.273,99 EUR.

 

 

További információ

gyűjtemény, látogató, múzeumandragógia, műhely, néprajz, programajánló
2022-05-23 19:00
film, múzeumpedagógia, műhely, téma
2021-11-12 20:00
emlékezet, film, múzeumandragógia, #muzeumozzaszobadbol, múzeumpedagógia, történelem, virtuális
2020-12-03 07:00