Pulszky 150 konferencia program

Pulszky Társaság
2019-02-08 16:00

Pulszky Ferencet 1869. március 4-én nevezte ki Eötvös József kultuszminiszter a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának. Negyedszázados itteni működése nemcsak a múzeum történetének, hanem a hazai múzeumügy fejlődésének is egyik meghatározó időszaka.

 

Pulszky Ferenc műgyűjtő tevékenysége, magángyűjteményének, illetve az egyes daraboknak a története évtizedek óta kurrens témának számít a hazai múzeum- és művészetttörténetírásban, viszonylag kevesebb figyelmet kapott azonban eddig múzeumigazgatóságának időszaka, azok a muzeológiai, illetve igazgatási elvek és gyakorlat, amelyek mentén a Nemzeti Múzeumot irányította.

 

A Pulszky Ferenc igazgatósága alatt került sor – hogy csak a legfontosabb változásokat említsük – az addig egységesen kezelt gyűjteményi anyag szakgyűjteményekbe sorolására, a fénykép- és másolatgyűjtemény megalapozására. Külföldi kapcsolatait felhasználva sokat tett a múzeum nemzetközi elismertségének, tudományos beágyazottságának erősítése érdekében, külön erre a célra létrehozott alapból támogatta a munkatársak tanulmányútjait. Mindeközben nem tévesztette szem elől a múzeum közművelődési feladatait sem, ismeretterjesztő vezetőket íratott a látogatók tájékoztatására.

 

Pulszky Ferenc idején indult meg a szakmúzeumok, az Iparművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum önállósodása. Olyan akvizíciók fűződnek a nevéhez, mint az Esterházy-képtár vagy a Lobkowitz-féle ásványgyűjtemény megvásárlása és általában az állami mecenatúra kereteinek a megteremtése. Jelentős mértékben gyarapította a könyvtári állományt, a később szintén önállósodott Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményét. Igazgatósága valamennyi országos közgyűjtemény történetében meghatározó nyomot hagyott, és öröksége éppen ezért érdemes a közös újraolvasásra és újraértelmezésre.

 

A konferencia célja ennek megfelelően, hogy Pulszky Ferenc múzeumigazgatói programját, illetve tevékenységét értelmezve, illetve arra reflektálva válaszokat keressen a múzeum 21. századi helyére és szerepére.

A konferencia időpontja: 2019. március 4. (hétfő)

 

 

Pulszky 150

A Magyar Nemzeti Múzeum

és a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület közös rendezvénye

 

  1. március 4. hétfő

Magyar Nemzeti Múzeum, díszterem

 

9:30: Köszöntők

 

9:40-12:30: Előadások

9:40-10:00: Dr. Szentesi Edit (tudományos főmunkatárs, MTA BTK Művészettörténeti Intézet): Az MNM III. korszaka: a fénykor – Pulszky Ferenc igazgatói reformprogramjáról

10:00-10:20: Debreczeni-Droppán Béla (muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum): Negyed század a Nemzeti Múzeum élén. Pulszky Ferenc múzeumigazgatói működése

10:20-10:40: Dr. Tóth Ferenc (főmuzeológus, Szépművészeti Múzeum): A képzőművészeti közgyűjteményi rendszer kialakulása Pulszky Ferenc múzeumigazgatósága idején

10:40-11:00: Dr. Gyarmati János (főmuzeológus, Néprajzi Múzeum): Párhuzamos életpályák. Xántus János és Pulszky Ferenc

11:00-11:20: szünet

11:20-11:40: Dr. Csorba László (címzetes főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum): Tudós politikus vagy politikus tudós? – Pulszky Ferenc politikai vonzásai és választásai

11:40-12:00: Dr. Viskolcz Noémi (intézetigazgató, Miskolci Egyetem Történettudományi Intézet): Pulszky Ferenc könyvtára

12:00-12:20: Dr. Bodó Sándor (tb. főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum): Pulszky Ferenc, a főfelügyelő

12:20-12:40: Varga Benedek (főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum): Nemzeti múzeumok és nemzeti identitásépítés a 19-21. század során

 

 

12:40-13:30: Ebédszünet

 

13:30-15:00: Kerekasztal beszélgetés Pulszky Ferenc örökségéről és a közgyűjtemények szerepéről

Moderátor: Varga Benedek, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum

Résztvevők:

Dr. Baán László (főigazgató, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria)

Dr. Kemecsi Lajos (főigazgató, Néprajzi Múzeum)

Dr. Tüske László (főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár)

 

15:00-15:20: Kávészünet

 

15:20-16:50: Kerekasztal beszélgetés a Magyar Nemzeti Múzeum mai feladatairól

Moderátor: Dr. Mészáros Balázs, projektmenedzser, Magyar Nemzeti Múzeum

Részvevők:

Berényi Marianna (főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum)

Dr. Kiss Erika (muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár)

Dr. Simonovics Ildikó (muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár)

Dr. Fisli Éva (muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Fényképtár)

 

16:50: Zárszó

Varga Benedek főigazgató

 

 

 

A konferencián való részvétel ingyenes, regisztráció nem szükséges.

Pulszky Társaság , díj, téma
2018-04-21 12:30
konferencia, múzeumelmélet, múzeumpedagógia
2018-09-20 09:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00