EN facebook

Gratulálunk az idei Pulszky-díjazottaknak!

ELISMERÉS

2018-04-21 12:30

 

 

PULSZKY FERENC - díj

 

Dr. habil. Füköh Levente

 

Dr. habil. Füköh Levente muzeológusi pályáját az egri Dobó István Vármúzeumban kezdte, majd 28 éven keresztül a gyöngyösi Mátra Múzeum intézményvezetőjeként, majd igazgatójaként alkotott maradandót a múzeumi tevékenység mindhárom területén. Vezetése alatt az intézmény az ország második természettudományi múzeuma lett, amelynek gyűjteményei, tudományos kutatási eredményei nemzetközi szinten is elismerést szereztek. Közművelődési , múzeumpedagógiai munkáját nem csak a vezetésével elkészült nagysikerű, népszerű állandó és időszaki kiállítások, hanem az iskolák hosszú sorát bevonó pedagógiai programok is fémjelzik. Nevéhez és munkájához fűződik a Mátra Múzeum teljes rekonstrukciós programjának elképzelése és megvalósítása, amely elnyerte az "Europa Nostra" fődíjat, emellett volt intézménye a Múzeumi Nívódíj, Év Múzeuma Díj birtokosa is. Mind a mai napig aktív szereplője a hazai tudományos és muzeológiai közéletnek, így a Pulszky Társaságnak is. Oktatói munkájával több generáció természettudományos szemléletét alakította. Hazai és nemzetközi tudományos társaságok tagja, vagy vezetője, éveken keresztül dolgozott a KKDSZ vezetőségében, e mellett folyamatosan, választott funkciókban segíti a Pulszky Társaság működését is.

 

A Pulszky Társaság dr. Füköh Leventének a Pulszky Ferenc-díjat adományozza.

 

 

PULSZKY KÁROLY- díj

 

Szabó Attila

 

Szabó Attila színháztörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatóhelyettese. Szakmai munkájával 2008 óta járul hozzá a múzeum sikeres működéséhez a színháztörténeti muzeológia területein. A nemzetközi tudományos téren pályája már eddig is rendkívül sikeresnek mondható, számos ösztöndíjat nyert el és teljesített. Muzeológusi munkája a múzeumi tevékenység szinte minden területére kiterjed, pl. tudományszervezés, látványtervezés, kurátori munka, oktatói munka. Nemzetközi projektekben, hosszú távú nemzetközi szakmai együttműködések kiépítésében vett részt, ahol a keretprogramok kidolgozása és koordinálása volt a feladata régiós társmúzeumokkal, (cseh, szlovák, lengyel színházi társmúzeumok) valamint kutatóintézetekkel együtt. A múzeum digitalizációs folyamatainak kiépítése, korszerűsítése, stratégiájának megalkotása, digitális tartalmak tervezése, kivitelezése nevéhez köthető. Számos publikációja jelent meg a múzeum, színháztörténet, színházelmélet, kortárs színház témakörében magyar és idegen nyelven. A Pulszky Társaság és a Pulszky FIAT aktív, újraalapító tagja.

 

A Pulszky Társaság Szabó Attilának a Pulszky Károly-díjat adományozza.

 

 

Vas Zoltán

 

Vas Zoltán 2008 óta munkatársa a Magyar Természettudományi Múzeumnak. Két könyv, 36 tudományos publikáció, 14 könyvfejezet és több mint 40 ismeretterjesztő cikk szerzője. Kiemelkedő tudományos eredményei mellett ismeretterjesztési tevékenységének innovatív módjai olyan szemléletről tesznek tanúbizonyságot, amely nélkülözhetetlen és példaértékű az utóbbi évtizedekben paradigmaváltáson átesett múzeumi gondolkodásban és működésben. Jelentős szerepe van a fiatal generáció megszólítására tett kísérletek eredményességében, játékos ismeretátadásban.

 

A Pulszky Társaság Vas Zoltánnak a Pulszky Károly-díjat adományozza.

 

 

 

ÉRI ISTVÁN - díj, 2018

 

Vásárhelyi Tamás

 

Dr. Vásárhelyi Tamás kezdettől fogva aktív részese volt a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület előkészítésének és megalakításának. Egyik kezdeményezője volt a Közművelődési Tagozat létrehozásának, majd később a Menedzsment Tagozat megalakításának, utóbbit vezette is. Aktív, kezdeményező, majd oktatói szerepet játszott a holland-magyar múzeumi együttműködés során tartott múzeumi menedzsment képzésekben. Több képzési forma kidolgozásában és akkreditálásában játszott összefogó-irányító szerepet. Többször választották be a választmányba és több ízben volt tagja az elnökségnek, jelenleg is alelnök. 2015 óta felelősséggel szervezi és működteti "Az év kiállítása" zsűrijét, magát a pályázatot és végzi az ezzel kapcsolatos szervezési-tartalmi feladatokat.

Mindezt a sokirányú tevékenységet hosszú éveken át a Magyar Természettudományi Múzeum közművelődésért, társadalmi kapcsolatokért felelős főigazgató-helyettesi munkája mellett végezte. Ezen túl évtizedek óta kiemelkedő szerepet játszik a muzeológusok továbbképzésében, illetve az ELTE TTK-n kialakított szakmai képzésben. Múzeumpedagógia, múzeumandragógia, közművelődés, kiállítási megújulás, látogatói értékelés - ezek a legfontosabb kulcsszavak, melyek működését jellemzik.

Több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységéért, a magyar múzeumügy érdekében és keretében végzett sokirányú munkájáért.

 

A Pulszky Társaság dr. Vásárhelyi Tamásnak az Éri István-díjat adományozza.

 

 

 

muzeológia, múzeum, Pulszky Társaság, téma
2018-02-14 12:00
műhely, néprajz, tárgy
2018-02-03 18:00
Az év múzeuma, felhívás, pályázat, téma
2017-12-04 10:00