MúzeumTrip! Mi mindent rejt a város, ahol élünk?

Régészet a Budapesti Történeti Múzeumban

Sárosi Edit
2020-09-18 20:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Eger, Nyíregyháza, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Kecskeméti Katona József Múzeum után most a Budapesti Történeti Múzeum vendégei vagyunk. Az intézmény története után a városi régészetben mélyülhetünk el. 

 

 

 

Hogy bemutassuk, miért bővelkedik régészeti kincsekben a főváros, először egy kis történeti áttekintéssel kell kezdenünk. Budapest Európa egyik leggazdagabb történelmi múlttal rendelkező fővárosa. Területe a kedvező természetföldrajzi adottságainak köszönhetően az őskor óta folyamatosan és sűrűn lakott terület volt. A mai város három történeti városmaggal rendelkezik: az antik városi gyökereket a mai Óbuda területén található Aquincum római kori népes települése jelenti, míg a budai Várnegyed és a pesti Belváros középkori alapokon nyugszik. A történelmi városrészekben ma is több helyen fellelhetők az ókori római, illetve a középkori települések úthálózatai és ezek egy-egy jellegzetes építménye. E rendkívül gazdag történelmi múlt hatalmas mennyiségű tárgyi emlékanyagát közel 150 éve a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei kutatják, dokumentálják, és tárják fel, valamint mutatják be időről időre a nagyközönségnek.

 

 

A városi régészet a régészettudomány egy sajátos ága, amely – alkalmazkodva a sok évezredes megtelepülés miatt viszonylag szűk helyen kialakult, egymásra épülő, bonyolult, sok esetben egymást megbolygató történeti rétegre – sajátos látásmód és módszertan kialakítását teszi szükségessé. A városi régészeti feltárások egyik speciális adottsága, hogy a kutatásokra jellemzően a mai városi térhasználatnak, telekosztásnak megfelelően, régészeti léptékben mérve kis felületeken kerül sor, ezekből az apróbb mozaikokból kell az egyes területek, illetve korszakok történetét összerakni.

 

 

Napjainkban a budapesti régészeti kutatások zöme valamilyen földmunkával járó fejlesztéshez, építkezéshez kapcsolódik. Az elmúlt évtizedekben a Budapesti Történeti Múzeum régészei több ezer feltárást végeztek, az ezek során előkerülő újabb és újabb régészeti emlékek folyamatosan gazdagítják ismereteinket a történeti korokban a főváros területén élt népek településeiről és életéről.

 

 

Az intenzív fejlesztésekkel érintett fővárosi övezetekben a régészeti örökség különösen veszélyeztetett helyzetben van, ezért nagyon fontos, hogy a régészek minden földmunkával járó beruházás során dokumentálják az egyébként pótolhatatlanul megsemmisülő értékeket. A fővárosban a régészeti értékvédelem nem csupán az emlékek feltárására korlátozódik, nagyon nagy szükség van a gazdag római kori és középkori épített örökség helyben történő megóvására és megőrzésére is. Ezek nagy része ugyan a feltárás után állagvédelmi okokból visszatemetésre kerül és eltűnik a nagyközönség szeme elől, a Múzeum által a legmodernebb eszközökkel végzett dokumentációs eljárásoknak köszönhetően azonban későbbi tudományos kutatások céljára elérhetőek maradnak, és a feltárt emlékeket kiállítások alkalmával a lakosság is megismerheti.

 

 

A Budapesti Történeti Múzeum az ország egyik legnagyobb régészeti feladatokat ellátó közintézménye. Jelenleg 50 régész dolgozik évente közel ezer régészeti beavatkozást igénylő helyszínen. A sokszor igen feszített ütemű munkában a régészek munkáját szakértői háttérstáb (restaurátorok, geodéták, adattárosok, informatikusok, adminisztrátorok) segíti, így biztosítható csak a gördülékeny és hatékony feladatellátás. A régészeti kutatások eredményei rendszeresen megjelennek hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve olvashatóak a múzeum saját évkönyveiben (Budapest Régiségei, Aquincumi Füzetek). Az érdeklődők a feltárások eredményeivel a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, illetve Aquincumi Múzeumában rendezett állandó és időszaki kiállításokon találkozhatnak. A budapesti feltárások legújabb eredményeit több internetes fórumon lehet követni, ezek közül a legnépszerűbb a Régészet Budapesten és a Városi Régészet Budapesten/Urban Archaeology Budapest című magyar-angol nyelvű Facebook-oldal.