MúzeumTrip: a Tapolcai Városi Múzeum múzeumpedagógiai programjai

MÚZEUMTRIP

Szilaj Rezső
2020-05-07 20:00

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre és Csorna után most a Tapolcai Városi Múzeumba kalauzoljuk el olvasóinkat! Elsőként az intézmény rövid történetét tekintettük át, most múzeumpedagógiai programjait térképezzük fel.

 

Múzeumunk egyik fontos célja, hogy a helyi fiatalokat megismertesse városuk múltjával, a hajdan itt élt emberek által létrehozott értékekkel, erősítve ezzel a lokálpatriotizmust, újabb kötődést teremtve városunkhoz. Ennek érdekében többféle múzeumpedagógiai programot dolgoztunk ki, melyek elsősorban a helyi iskolásokat célozzák meg.

 

Másik fontos célunk a pedagógiai munka segítése, annak élményszerűbbé tétele. Kiállításaink anyaga lehetővé teszi, hogy a helyi vonatkozásokon túl általános érvényű ismereteket is nyújtsunk, elsősorban a történelem és honismeret oktatásának területén. Az ország távolabbi részeiből érkező iskoláscsoportok is találhatnak olyan programokat, amelyek az iskolában tanultakat életszerűbbé teszik, testközelbe hozzák az addig csak képen látott emlékeket. Fontos szempont számunkra az is, hogy múzeumpedagógiai foglakozásaink ne legyenek „tanteremszagúak”, a gyerekek minél aktívabb résztvevői legyenek a foglalkozásoknak, önállóan is fedezzék fel a kiállítást. Feladatlapjainkban, foglalkoztató füzeteinkben ezért a rejtvényszerű, játékosabb, kreatívabb feladatokra helyezzük a hangsúlyt. A gyerekek számára tárgyakat, tárgymásolatokat, játékokat helyeztünk el a vitrinek fiókjaiban és a múzeum helyiségeiben,ezek számát folyamatosan bővítjük.

 

Kiállításaink megismerésére lehetőség van tárlatvezetés keretében is, akár az egész múzeum, akár csak az egyes kiállítási egységek megtekintésével. Programjaink is a három nagy kiállítási témakör, az iskolatörténet, a várostörténet és Batsányi János költő emlékezete köré csoportosulnak.

 

A múzeum épületében két kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk.

 

Az egyik a „Hatezer év kőben, tárgyban és képben” című várostörténeti kiállítás köré épül. A foglalkozás rövid tárlatvezetéssel kezdődik. Ennek során kivetítő segítségével további ismeretekre is szert tehetnek a gyerekek a kiállítás anyagán felül, illetve megismerkedhetnek a fiókokban elhelyezett,kézbe vehető tárgyakkal, tárgymásolatokkal. A foglalkozás során kézhez kapják a színes, kiállításvezetőként is szolgáló foglalkoztató füzetet, amelynek feladatait önállóan, vagy csapatokban is megoldhatják. Népszerű programpont a fényképezkedés másolt viseleti és fegyverdarabokkal. Utóbbiakkal rövid fegyverbemutatóra is lehetőség van. A komoly programok után könnyedebb szórakozást nyújt az óriás puzzlék kirakása.

 

 

 

 

Aki hosszabb időt szán erre a foglalkozásra, az megismerkedhet a Templom-domb romkertjével, az ott feltárt várromokkal, illetve egyéb ősi épületmaradványokkal is, melyek a római kortól a 19. századig nyújtanak keresztmetszetet a város múltjából.

 

Másik múzeumpedagógiai foglalkozásunk az „Élet egy régi iskolában” témakörét járja körül. Nagy élmény a mai diákok számára, hogy a régi padokban ülve megismerkedhetnek egy 20. század eleji iskolai nap lefolyásával, kipróbálhatnak régi iskolai eszközöket, megoldhatnak néhányat a hajdani diákok feladatai közül. Ezt követően a tanszertörténeti kiállításon a 100-200 éves taneszközök mellett a tapolcai iskolák történetét is bemutatjuk a gyerekeknek.Végül feladatlap segítségével mélyülhetnek el a gyerekek a kiállítás anyagában.

 

Elsősorban a múzeum épületén kívül tartjuk rendhagyó történelemóráinkat, előadásainkat, az iskolákkal vagy más érdeklődőkkel egyeztetett helyszínen.

 

Ezek fő célja Tapolca történetének megismertetése, a lokálpatriotizmus kialakítása, erősítése. A tematikát az egyes iskolai évfolyamok történelem tantárgyának tananyagbeosztásához igazítottuk. Ennek megfelelően akára tanév során megismert korszakokat átfogó, akár a város teljes történetét feldolgozó, év végi helytörténeti óra megtartására is lehetőség van, de projekt jellegű előadássorozat is igényelhetnek az érdeklődők.

 

A magyar történelem kiemelkedő eseményeinek, így a nemzeti ünnepeknek helyi vonatkozásairól isrendelkezésre állnak kidolgozott előadások.

 

Az órákon arra törekszünk, hogy ne csak száraz előadást tartsunk, ezért a projektoros vetítés melletta múzeum tárgy, tárgymásolat és fotóanyagából hozott szemléltetőeszközökkel közelebbről is megismerkedhetnek a gyerekek.

 

Az alább megadott témák mellett igény szerint, előzetes egyeztetéssel egyéb témák is feldolgozhatók.

 

Rendhagyó történelemóráink témái:

 

Tapolca története dióhéjban
Mit rejt a föld? (Tapolca az őskortól azÁrpád-korig)
Zivataros századaink (Tapolca az Anjou-kortól 1849-ig)
Bor és vér (Tapolca a polgárosodás korában 1849-1945)
Pangás és fejlődés (Tapolca a második világháború után)
Tapolca 1848-49-ben
Tapolca 1956-ban
Batsányi János és kora

 

Tapolcán már jelentős múltja van a honismereti szakköröknek. Múzeumunk folytatva ezt a hagyományt létrehozott egy múzeumbarát diákkört Hangodi László történész vezetésével. Az érdeklődő diákok bekapcsolódhatnak a múzeumi munkába, illetve számos olyan, a város múltjához kötődő helyre eljuthatnak, melyek rejtve maradnak a város lakosságának többsége előtt is, így a második világháborús harcok helyszíneire, vagy a tapolcai ipartörténet emlékhelyeire.

 

 

 

Nyaranta egyhetes, egy-egy megadott témához kapcsolódó honismereti tábor keretében nemcsak Tapolcát hanem a környéket is bejárják a táborra jelentkező diákok és a hozzájuk csatlakozó, érdeklődő felnőttek. Az eddigi táborok során egyebek mellett felkereshették a környező várak romjait, elhagyott kolostorokat és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc városi és környékbeli emlékhelyeit.

MúzeumTrip, látogató, múzeumandragógia, múzeumpedagógia, műhely, néprajz, tárgy
2020-04-30 07:00
MúzeumTrip, múzeumpedagógia
2020-03-31 20:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
#muzeumozzaszobadbol, felhívás, pályázat, virtuális
2020-04-02 16:00