MúzeumTrip 25. A Hadtörténeti Múzeum fegyverei

A Modern Lőfegyver Gyűjtemény

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
2021-03-05 19:35

MúzeumTrip olyan felfedező túra, amely során egy-egy múzeum mélyében, az ott őrzött tudás különböző rétegeiben tehetünk kirándulást. A Magyar Múzeumok OnLine kéthetente (minden hónap elsején és 15-én) másik múzeumot keres fel, hogy felfedezze és bemutassa a kisebb és nagyobb, régebbi és újabb intézmények történeteit, gyűjteményeit, kutatásait és programjait. 2021-ben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökséget reprezentáló tagintézményeiben kezdtünk, majd a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a békéscsabai Munkácsy Mihány fogadott bennünket. Március első felében a Hadtörténeti Múzeumban időzünk!  A múzeum története után a Modern Lőfegyver Gyűjteményé a főszerep. 

 

 

A Hadtörténeti Múzeum fegyvergyűjteménye az 1918-as megalakulás óta a törzsgyűjtemények közé tartozik. Ekkor még a mostani Modern Lőfegyver, a Korai Lőfegyver, a Hidegfegyver és a Lőszergyűjtemények alkották együttesen a fegyvergyűjteményt. A korai időszak egyik legnagyobb gyarapítása az 1926-os múzeumok közötti átadás volt, ahol a bécsi Hadtörténeti Múzeum 880 műtárgyat adott át a Hadtörténeti Múzeumnak.

 

Ebben az időszakban főleg az osztrák–magyar, illetve a magyar törzsanyag került csak pontosan azonosításra. A megfelelő szakkönyvek és ismeretek hiányában az 1918-tól 1945-ig terjedő időszakban a megnevezések és a leírások sokszor erősen hiányosak, tévesek. Ameddig lehetséges volt (a második világháborús front átvonulásáig) folyamatos gyarapítási munka folyt. A műtárgyakat lehetőség szerint biztonságba helyezték a helyzet romlását látva, de így is nagy mennyiségű műtárgy elveszett, megsemmisült, megsérült, vagy eltulajdonításra került. Ekkor a fegyvergyűjtemény csaknem 70%-a elveszett az utókor számára.

 

Az múzeumi szakmunka megkezdése 1948-ra vált lehetővé a romos épület használhatóvá tétele után. A második világháború folyamán a korábbi nyilvántartások egy része elpusztult, ezért elrendelésre került a gyűjtemények teljes felmérése és leltározása. Sajnos a tárgyakra írt régi leltári számok nagy része ekkor megsemmisült, így ma már csak részleges információink vannak arról, hogy milyen műtárgyakkal rendelkezünk az egykori törzsanyagból. Ebben az időszakban nagyon nagy mennyiségű anyag került be a fegyvergyűjteménybe magángyűjtőktől, a működő fegyvergyárakból és a Belügyminisztérium bizonyítékraktáraiból.

 

A fegyvergyűjtemény több részre szakadása az 1980-as években történt meg. Ekkor vált ki a Lőszergyűjtemény és a Hidegfegyver Gyűjtemény. Így a fegyvergyűjtemény Lőfegyvergyűjteménnyé alakult át. A Munkásőrség megszűnésekor és a Magyar Honvédség leépítése során a csapatmúzeumok anyaga áramlott be a múzeumba. 2001-ben került be a múzeumba egy magángyűjtő anyaga, mely csaknem 600 tárgyat tartalmazott. Egy dél-amerikai fegyvercsempész szállítmány ferihegyi lefoglalásából is nagy mennyiségű műtárgy került a múzeumba. A 2000-es években az egyre jobb minőségű szakirodalom, illetve az internet segítségével elérhetőbbé váló forrásanyag lehetővé tette a pontosabb beazonosítást, ezért elrendelésre került a Lőfegyvergyűjtemény teljes revíziója. A revízió befejezése után, 2013-ban kivált a Korai Lőfegyver Gyűjtemény is, így megalakult a Modern Lőfegyver Gyűjtemény. A gyarapítás folyamatosan folyik a fegyvertörvény által támasztott akadályok ellenére is. A fegyverek leírása pedig folyamatosan kiegészül a feldolgozás eredményeképpen.

 

A Modern Lőfegyver Gyűjtemény sokrétű, számos gyűjteményrészre tagolható. A legtágabb felosztás szerint kézifegyverekre, nehézfegyverekre és tartozékokra oszlik. A kézifegyvereken belül vannak maroklőfegyverek és hosszú lőfegyverek. A maroklőfegyverek hadi-, polgári- és sport maroklőfegyverekre, a hosszú lőfegyverek pedig hadi-, sport- és vadász hosszú lőfegyverekre oszlanak. A nehézfegyverek között vannak állványos gyalogsági géppuskák, szárazföldi-, vízi- és légi harcjárművek géppuskái és gépágyúi is. Ezen felül a gyűjtemény rendelkezik a fentiekhez tartozó bőr- és szövettartozékokkal is. Természetesen minden gyűjteményrészben vannak általánosabb darabok és érdekességek is.

A hadi lőfegyverek között az Osztrák–magyar Monarchia haderejében, illetve a Magyar (Királyi) Honvédségben rendszeresített darabok vannak nagy többségben, de jelentős számban szerepelnek a világháborúk során zsákmányolt tárgyak is. Ebben a gyűjteményrészben különösen értékesek a magyar kísérleti darabok, amelyek csekély darabszámban készültek.

 

A hadifegyverek terén több ritkaságszámba menő hadi lőfegyver is található a gyűjteményben, amelyek gyakran nagy utat jártak be. Az egyik legérdekesebb történetű ilyen lőfegyver egy réztáblával ellátott, amerikai gépkarabély, amely megjárta a vietnámi háború harctereit és hadizsákmányként került vietnámi kézre. Ezt a műtárgyat a Vietnámi Védelmi Minisztérium köszönete jeléül ajándékozta a múzeumnak a Magyar Népköztársaság segítségéért a háborús erőfeszítésben.

 

 USA 5,56 mm-es M16A1 gépkarabély. A tusán lévő réztábla vietnámi nyelvű feliratának jelentése: A Magyar Néphadsereg Múzeumának. M16-os puska: az 5. szakasz zsákmányolta az ellenség megsemmisítése közben 1971. március 30-án Quảng Trị tartomány északi részén. VIETNÁMI VÉDELMI MINISZTÉRIUM.

 

A polgári- és vadász lőfegyverek között megtalálhatóak a polgári lőfegyvergyártás hazánkban gyártott, illetve forgalomba kerülő példányai, így a legtöbb neves fegyvergyár termékei is. A vadászfegyverek némelyike gazdagon díszített, amely műtárgyak megtekinthetőek lesznek a 2021-ben rendezett Vadászati Világkiállításon is. A gyűjteményrész különösen érdekes szekciója a különböző orvvadász és házi készítésű lőfegyverek, amelyek között vannak sétapálcába rejtett puskák, szétszedhető és lefűrészelt csövű vadászfegyverek, illetve egy tollba rejtett pisztoly is.

 

Német 8 mm-es Martini egylövetű puska. Georg Leute müncheni fegyverműves által készített, vésettel díszített és ezüsttel tausírozott céllövő puska

 

A sportfegyverek között megtalálhatóak a magyar sportlövészek által használt típusok nagy része, amelyek a Magyar Honvédelmi Szövetség felszámolásakor kerültek a gyűjteménybe. A különféle légpuskák, sportpuskák és sportpisztolyok széles választékából néhány igazán egyedi műtárgy emelkedik ki. A gyűjteményben van Takács Károly olimpiai bajnok sportlövő több lőfegyvere is, amelyeknek külön érdekessége, hogy bal kezes sportfegyverek a sportoló jobb kezének sérülése miatt.

 

Takács Károly német .22-es Walther Olympia öntöltő pisztolya. Felirat a szánon: TAKÁCS KÁROLY HELSINKI 1952 OLIMPIA. Rekordjelölők: Országos rekord: 12 db, Világrekord: 1 db, Olimpiai bajnokság: 2 db, Világbajnokság 1 db, Országos bajnokság: 5 db

 

A gyalogsági és fedélzeti nehézfegyverek között vannak első világháborús darabok, illetve megtalálhatóak magyar fejlesztésű második világháborús ritkaságok is, köztük a neves magyar tervező, Gebauer Ferenc által tervezett fegyverek is, amelyekből kevés ép példány maradt fenn. A Magyar Néphadsereg készletéből is gyarapodott a gyűjtemény, így nagy mennyiségű repülőgép- és harcjárműfegyverzet került be.

 

Magyar Ansaldo könnyű harckocsi tornya 2 darab 7,92 mm-es Gebauer géppuskával

 

A gyűjteményi munka természetesen nem áll meg a gyűjtemény kezelésénél. A gyűjteményi darabok tudományos feldolgozása és publikálása folyamatos, A Hadtörténeti Múzeum Értesítőjében és egyéb haditechnikával foglalkozó szaklapokban is. A 2020-as évben a múzeum zárva tartása miatt a Facebookon és Instagramon nyílt lehetőség a gyűjteményi darabok bemutatására. Ezen felül a második világháború 75. évfordulójára videósorozatot is indított a múzeum, melyben hangsúlyosan jelennek meg a lőfegyverek. A sorozat nyitó epizódját, amely a magyar 1937 M 9 mm-es öntöltő pisztolyról szól, az alábbi linken lehet megtekinteni:  

 

 

Leadkép: Magyar 9 mm-es kísérleti alumínium tokos géppisztoly

 

A MúzeumTrip 2020-ban Vác, Pásztó, Gyula, Debrecen, Szentendre, Csorna, Tapolca, Győr és Mohács, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Eger, Nyíregyháza, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, Szolnok, a Postamúzeum, Makó és Zenta intézményeiben járt.