Múzeumi kiadvány nyerte el az idei Fitz József-díjat

2018-09-14 11:15

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Fitz József-díjjal ismerte el a „Gyermekvilágháború" - 1914-1918 rajzokban című kötetet. A jeles könyv- és nyomdászattörténészről, az Országos Széchényi Könyvtár egykori tudós főigazgatójáról elnevezett díjat 1988-ban alapították. A rangos elismerést az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek ítélik oda. (A díjátadó ünnepségre 2018. július 4-én  Keszthelyen került sor, az MKE 50. vándorgyűlésén.)

 

A díj indoklásában többek között ezt olvashatjuk:

„Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványa egy kiváló kiállítási katalógus, ám annál sokkal több is. Egy olyan tanulmánykötetet készítettek a kiállításhoz, amely tartalmában és megjelenésében is kiemelkedő. Az 57 színes és fekete-fehér illusztrációt tartalmazó kötet igen kellemes megjelenésű, szépen szerkesztett, szépen illusztrált, tipográfiailag és anyagában is kiemelkedő.”

A laudáció a továbbiakban kitér a kötetben olvasható tanulmányokra, azok szakmai értékére, illetve a mű esztétikus megjelenésére.

 

A tanulmánykötet egyben kiállítási katalógusként is funkcionál: tartalmazza mindazon tárgyakat, amelyek 2016-ban Budapesten, illetve 2017-ben, bővített formában Egerben szerepeltek a hasonló című kiállításon. Ennek koncepcióját és részletes kidolgozását a tárlat kurátoraként Bogdán Melinda jegyezte. (Budapest, Széphárom Közösségi Tér, 2016, illetve Eger, Kepes Intézet, 2017.)

 

A gazdagon illusztrált kiadványban a szerzők, Bogdán Melinda, valamint Petneki Áron és Günther Schreiber alapos kutatómunka nyomán megírt, jegyzetekkel ellátott tanulmányokban, ugyanakkor közérthetően, olvasmányos formában adnak felvilágosítást a háborús gyermekrajzok keletkezésének hátteréről, az egykorú pedagógiai és gyermeklélektani megítélésről, a rajzok recepciójáról. Két olyan gyermek-alkotó életrajzát és akkori rajzait is közlik, akikből később képzőművész lett.

 

A katalógus tervezői, egyben a kiállítás látványtervezői, Bieder Anikó és Gelsei Balázs különös gondot fordítottak a layout-ra és a tipográfiára. Nemcsak a katalógusban, hanem a kiállításon is sikerült a tartalom és forma harmonizálása.

A díjnyertes munkát mind a vonzó külső, mind az értékes tartalom miatt ajánljuk valamennyi múzeumi könyvtár számára.

*

Bogdán Melinda – Petneki Áron – Günther Schreiber: „Gyermekvilágháború”. 1914 – 1918 rajzokban = Children's World War : 1914–1918 in drawings. Az EKE Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiállítása az egri Kepes Intézetben, 2017. október 25 – 2018. január 5. Szerkesztette, a kiállítást rendezte Bogdán Melinda. Eger, EKE OFI OPKM, 2017. 93 p., ill. (ISBN 978-963-328-409-4 )

iparművészet, kiállítás
2018-09-13 15:00
intézmény, kiállítás, múzeum, néprajz
2018-09-13 09:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00