Megjelent a Nemzeti Múzeum „Az ismeretlen Görgei” kiállításának katalógusa

KIADVÁNY

2019-06-06 14:00

Görgei Artúr a magyar történelem egyik legvitatottabb alakja, az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc méltánytalanul háttérbe szorított, igaztalanul megvádolt hadvezére, akinek személye, sorsa nem választható el 1848 emlékezetétől, a magyar függetlenség kérdésétől, nemzeti identitásunk meghatározó elemeitől. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása úgy mutatja be a tábornokot, hogy történeti relikviákkal, dokumentumokkal teljes pályafutását, azaz családját, neveltetését, katonai és vegyészeti tanulmányait, majd a szabadságharcot követő küzdelmes 67 évét is végigköveti. Nagy figyelmet fordít Görgei megítélésére, mind életében, mind halálát követően – egészen napjainkig.

 

A József nádor termekben álló kiállítással először tesz múzeum kísérletet arra, hogy Görgei Artúr valós alakját, megítélését, s annak változásait a történeti kiállítás eszközeivel mutassa be. A Nemzeti Múzeum célja egy szabatos és markáns Görgei-kép megrajzolása, a közönség megismertetése a legutóbbi évek kutatási eredményeivel, a történettudomány mai állásfoglalásával, hogy a tábornok rágalmakkal, téveszmékkel körbefont emlékét tisztázzuk, s a közemlékezetben, a közbeszédben élő képét is közelebb vigyük a kutatók, történészek és hadtörténészek álláspontjához.

 

A most megjelent katalógus nem csupán a tárlaton kiállított tárgyak, dokumentumok képét, leírását tartalmazza a kiállítást értelmező, a látogatót a kiállításban vezető szövegekkel együtt, hanem tanulmánykötet is egyben. Hermann Róbert Görgei Artúr életútját ismertető tanulmánya nyitja a sort, ez után olvashatunk a kevéssé ismert vegyészi pályafutásról Riedel Miklós tollából. A Görgei-ikonográfia kérdéseit a Magyar Nemzeti Múzeum művészettörténésze, Vajda László taglalja, Görgei fényképeiről Lengyel Beatrix ír összefoglalóan. Mindezek után az irodalomban, a filmművészetben megfogalmazott Görgei-kép következik részletesen, hiszen a kiállítás műfajából következően a tárlatban ezt az aspektust nem lehetett jelentőségének megfelelően kibontani. Így Szilágyi Márton a 19. szá-zad második felének irodalmát, Zimonyi Zoltán az ezt követő korszakot veszi górcső alá, a filmművészetben megjelenő Görgei-képet Deák-Sárosi László elemzi.

 

Reméljük, hogy a szép kiállítású, terjedelmes (448 oldalas) kiadvány a kiállítással, a kiállításhoz kapcsolódó programokkal együtt a közönség széles köreihez eljut, s ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Görgei Artúrt a nemzeti panteonban az őt megillető helyre emeljük.

 

A június 3-i szakmai napon bemutatott kötet a múzeum boltjában kapható. Részletek!

kiállítás, programajánló, téma, történelem
2019-01-16 17:00
képzőművészet, digitalizáció
2018-04-19 08:00
kiállítás, könyvbemutató, programajánló
2019-03-22 14:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
#muzeumozzaszobadbol, felhívás, pályázat, virtuális
2020-04-02 16:00