EN facebook

Korszerű és időszerű: a digitális múzeumi tartalmak előállítását támogató továbbképzés a MOKK-tól

KÉPZÉS

A múzeumi szférát is nagyban érintő pandémiás helyzet, illetve az ennek kapcsán indított online kérdőíves felmérések is aláhúzták, hogy kiemelten fontos a hazai muzeális intézmények, illetve az ott dolgozók munkatársak megfelelő felkészítése a digitális múzeumi tartalmak fejlesztésére, használatára és disszeminációjára.

 

A zárva tartó múzeumok a szakmailag is helytálló és a felhasználói igényeket is figyelembe vevő digitalizált múzeumi tartalmaik révén tudják biztosítani, hogy a hazai társadalom minél szélesebb csoportjai számára elérhetővé váljon, illetve az is maradjon a közgyűjteményekben őrzött múzeumi tudás. Jelen körülmények között a köznevelésben tanító tanárok és diákjaik munkájának múzeumi támogatása is ezen a módon tud a leghatékonyabban megvalósulni.

 

Korszerű és időszerű: a digitális múzeumi tartalmak előállítását támogató továbbképzés a MOKK-tól

 

A helyzetet és a igényeket szem előtt tartva indít 2021. március 8. és 29. között e-learning formában 30 órás akkreditált szakmai továbbképzést Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz címmel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) muzeológusok, múzeumpedagógusok, múzeumandragógusok, múzeumi kommunikációs és PR szakemberek valamint közönségszolgálati munkatársak számára.

 

A továbbképzés nagyban épít a MOKK-nak a digitális múzeumi tudáshoz kapcsolódó eddigi tevékenységeire, kutatásaira, módszertani fejlesztéseire, kiadványaira és konferenciáira. A kurzus az elméleti keretek (digitális kompetencia fogalma és fejlesztése, digitalizálási stratégia, digitális múzeumi tartalmak típusai) áttekintése mellett a mindennapi múzeumi munkában jól hasznosítható ismeretanyag (infokommunikációs eszközök alkalmazása a múzeumi ismeretátadásban, digitális technológiák és múzeumi tartalmak a kiállításban illetve az online térben, az ingyenesen hozzáférhető tartalomfejlesztő rendszerek, digitalizált múzeumi gyűjtemények bemutatása jó gyakorlatokon keresztül.) átadására irányul. A tanfolyam a múzeumi inklúzió jegyében a speciális célcsoportok (testi és szellemi, valamint a szociális hátránnyal élők) digitális múzeumi tartalmakra vonatkozó felhasználási szempontjaira és igényeire is hangsúlyt fektet.

 

Az e-learning tananyagok önállóan elvégzendő gyakorlati feladatokat is tartalmaznak, emellett pedig videóanyagok, illusztrációk, szakmai segédanyagok is támogatják az interaktív tanulást. A résztvevők a megszerzett ismeretekről egy önellenőrző kérdésekből álló online záróteszt kitöltésével adnak számot, majd az elsajátított technikák alkalmazásával a saját múzeumuk digitális tartalmaihoz kapcsolódóan egy adaptálható projekttervet készítsenek, melyet ZOOM felületen webinárium formájában megtartott online vizsgaprezentáció keretében mutatnak be vizsgáztatók közreműködésével.

 

Az alábbi néhány idézet arról tanúskodik, hogy a 2020. novemberében e-learning formában megvalósult továbbképzés elnyerte a résztvevők tetszését:

 

„A képzés során sok hasznos információt, a munkámban alkalmazható megoldásokat ismertem meg.”


„A múzeumi jó gyakorlatokat korábban nem ismertem.”


„Mindig igyekeztek az újat megmutatni nekünk.”


„Mivel a közoktatás és múzeumok szorosabb összefonódása saját projektem egyik fő célja, számomra különösen hasznos volt.”


„A munkám során tudom hasznosítani a tanultakat.”


„Különösen hasznosnak találtam, hogy elő kellett adni a képzésen tanultakat.”

 

„Felkészült, kiváló szakembereket ismertem meg.”


„Ha lehetne, csillagos ötöst adnék!”


„Összességében jó hangulatú, baráti légkörű és hasznos képzés volt. Külön köszönet a szervezők kedvességének!”

 

 

2021. február 22-ig még lehet jelentkezni a márciusban induló továbbképzésre, mely költségtérítéses, részvétel díja személyenként 25.000 Ft.

 

 

További információ és online jelentkezési felület!!!

emlékezet, film, múzeumandragógia, #muzeumozzaszobadbol, múzeumpedagógia, történelem, virtuális
2020-12-03 07:00
bezárás, muzeológia, múzeum, NEMO
2020-05-02 09:00