Kik kapják a Móra Ferenc - díjat 2018-ban?

FELHÍVÁS

Emberi Erőforrások Minisztériuma
2018-04-12 19:00

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések, köztük múzeumi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismeréseként adandó Móra Ferenc-díj vonatkozásában az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya az idei évben  is számít a múzeum szakmai szervezetek közreműködésére és személyi javaslataira.

 

Móra Ferenc-díj azoknak a muzeológusoknak adományozható állami kitüntetés, akik szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg, tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését és változását jelentős mértékben befolyásoló eredményt értek el, a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét meghatározó kezdeményezés irányítói, vagy a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó eredményt érnek el.

 

A Móra Ferenc-díj adományozására vonatkozó javaslatok beadási határideje 2018. május 19.

Az adományozásra vonatkozó rendelkezéseket az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről  szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet, (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16136.pdf)
illetve a rendelet 1. számú mellékletének 27. pontja tartalmazza.


Az elismerések kezdeményezésére vonatkozó eljárás rendjét és formai feltételeit a 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló utasítás határozza meg (http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/43.pdf).A legfontosabb tudnivalók:

·         Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket kizárólag az utasítás 3. és 4. számú mellékletében található formanyomtatványokon (kezdeményezés, nyilatkozat), azok pontos kitöltésével lehet benyújtani. A részletes szakmai indoklást legalább fél, de legfeljebb három oldal terjedelemben ezekhez a dokumentumokhoz kell csatolni.


·         Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket 2018. május 19-ig (postára adás dátuma) a következő címre kell eljuttatni: EMMI Közgyűjteményi Főosztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. A határidőn túl érkezett kezdeményezéseket – az utasítás 4.8.1. a) pontja szerint – a következő kitüntetési alkalomra érkezettnek kell
tekinteni.

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00